Danimarka Tüketicisi Üzerinde 2050 Enerji Stratejisinin Önemi

Danimarka Tüketicisi Üzerinde 2050 Enerji Stratejisinin Önemi

Genellikle Danimarka’nın enerji ihtiyacı petrol, kömür ve gazdan  sağlanıyor. Bu yüzden 2050 de temiz yeşil enerjiye dönüşümün sağlanması Danimarka halkı için büyük bir tartışma konusu olacak. Ortalama Danimarkalı aile için 2050 de yaşamın nasıl olacağını tahmin etmek zor. Bu akaryakıt bağımsızlığı kesinlikle ücretsiz olmayacak ve büyük miktarda paraya ihtiyaç olacak.

Düzenlenen enerji vergi sistemi daha az vergi vasıtasıyla yenilenebilir enerjiyi daha çekici bir teşvik yapmasına rağmen bugün akaryakıt yenilenebilen enerjiden daha ucuzdur. Yeni bir yeşil enerji altyapısı oluşturmak için ihtiyaç duyulan büyük bir yatırım kısa bir dönemde ortalama bir aile için gider biraz fazla olabilir. Enerji etkinliğindeki artıştan dolayı 2050 de Danimarkalı tüketicilerin giderleri bugün ile aynı olacağı tahmin ediliyor.

Bir ekonomik olarak sorumlu olan dönüşüm Danimarka hükümeti için önemlidir. Bu yüzden bütün yeni teşvikler 2020 e kadar finanse edilmiş olacak. Bu yeşil dönüşüm fonunun yardımıyla ortalama bir ailenin 2020 de enerji faturası -petrolle ısınmada, gaz ve çevre ısınmada-yaklaşık olarak fiyatı 900 kron (175 dolar)olacak.Bu da fiyatın %4-5 artacağını gösteriyor.

Elektrik gideri ortalama iale için fazladan 120dk(49 dolar) olacak. Danimarkalı ailenin çoğu için onarım ve yer değişimi ve yeni bir alet satın almak gibi enerji etkinliği ölçümü vasıtasıyla ısınma faturalarında sabit bir seviyede sürdürmek için çok fazla seçeneğe sahip olacaklar. Enerji tasarrufunu yükseltmek için yoğunlaşan gayretlerle, 2020 de ortalama aile gideri % 5 daha az enerji  kullanacak.

Danimarkalı aileler enerji anlamında bugünden daha bilinçli olacak. Daha fazla biyokütle enerji kullanarak evin zaten %62 si çevre ısınma sistemleriyle bağlantılıdır.Bu durum daha etkili ve daha az yerel akaryakıt giderini kapsayan çoklu tasarrufu önerecek. Evlerde eski  yağ sobaları ve ya gaz kurulumları uzun dönemde daha enerji etkili ve enerji faturasını düşürmeye yardımcı olan ısı pompalayıcılarla yer değiştirecek.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort