Teminat Gerekliliği Nasıl Karşılanır?

Teminat Gerekliliği Nasıl Karşılanır?

Teminat gerekliliği ya talep garantisi ya da emanet hesabı tarafından sağlanır

Talep garantisi ikamet eden eşin bankasının belediyenin belediye meclisine para yatırmasının garantisidir. Eğer belediyede yabancı eşe nakit yardımı gibi bir harcama olursa, belediye harcamayı teminattan sağlayacaktır.

Emanet hesabı, ikamet eden eşin belediyenin belediye meclisinin parayı rehin olarak tutacak olduğu yere miktarı göndereceği yerin olduğu finansal bir kurumdaki hesaptır. Bu hesaba yalnızca belediyenin erişebileceği anlamına gelmektedir. Eğer belediyede yabancı eşe nakit yardımı gibi bir harcama olursa, belediye harcamayı teminattan sağlayacaktır.

İkamet eden eş öncelikle the Danish Immigration Service istediği zaman teminatı sağlamalıdır.

Teminat oturma izninin çıkarılmasından itibaren 5 yıl geçerli ve tüm süreç boyunca iptal edilemez olmalıdır.

Yabancı eşin 5 yılın sonunda sürekli bir oturma izni yoksa aynı miktarda yeni bir teminat oluşturulmalıdır ya da zaten oluşturulmuş teminatın miktarı çoğaltılmalıdır.

Talep garantisinin azaltılması ve muafiyeti

Danimarka’daki eşiniz/partneriniz talep garantisinin azaltılması ya da muafiyeti için başvurmak istiyorsa yaşadığı yerin belediyesindeki yerel yetkililerle iletişime geçmelidir.

Siz Danca testini A1 derecesinde geçtiğinizde, talep garantisinin 20,996.05 (2015 seviyesinde) Danimarka kronuna kadar düşürülmesi için başvurabilir. Talep garantisi, siz Danca testini A2 derecesinde geçerseniz, 10,498.02 (2015 seviyesinde) Danimarka kronuna kadar düşürülebilir. Danca testler hakkında daha fazla bilgi. Sonuç olarak, siz son Danca testini yetişkin yabancılar için Danca kursları yasası (the Act on Danish courses for adult foreigners) altında geçerseniz, talep garantisi 10,498.02 (2015 seviyesinde) Danimarka kronuna kadar düşürülebilir.

Talep garantisinden:

  • Sürekli bir oturma izni aldıysanız ya da
  • Diğer nedenlerle bir oturma izni aldıysanız ya da
  • Ölürseniz muaf olabilirsiniz.

Talep garantisinden ayrıca, oturma izninizin süresi geçtiyse, zaman aşımına uğradıysa, iptal edildiyse ya da uzatılması reddedildiyse ve eşiniz/partneriniz Danimarka’yı terk ettiğinizi belgeleyebiliyorsa muaf olabilirsiniz. Size ödenen herhangi bir sosyal yardımın geri ödenmesi gerekmektedir.

Diğer bir deyişle, Danimarka’daki eşiniz/partneriniz sırf siz artık beraber yaşamıyorsunuz diye ya da ayrılık/boşanma davası açtığınız için talep garantisinden muaf tutulamaz.

Teminat Gerekliliği Nasıl Karşılanır?
Teminat Gerekliliği Nasıl Karşılanır?

Oturma izninin uzatılmasıyla ilişkili teminat gerekliliği

Üç çeşit finansal garanti vardır:

  1. 1 Ocak 2011’den önce çıkarılmış finansal garanti: Oturma izninin çıkarılmasından itibaren yedi yıl sonraya kadar geçerli olmalıdır. Aliens Act Bölüm 9 (1) (1) ya da Bölüm 9 c (1) bağlamında oturma izni alanları ilgilendirir. Başvuru kaynağı 5 Eylül 2006’da çıkarılan Kararname (Executive Order) 934’ün 6. bölümüdür.
  2. 1 Ocak 2011 ve 30 Haziran 2012 arasında çıkarılmış finansal garantiler: Oturma izninin çıkarılmasından itibaren dört yıl sonraya kadar geçerli olmalıdır. Aliens Act Bölüm 9 (1) (1) ya da Bölüm 9 c (1) bağlamında oturma izni alanları ilgilendirir. Geçici oturma izninin yenilenmesi durumunda, yeni bir garanti çıkarılmalı ya da var olan garanti yenilenmelidir. Garantinin en az, uzatılan oturma izniyle aynı sürede geçerli olması gerekmektedir. Başvuru kaynağı 30 Kasım 2010’da çıkarılmış Kararname (Executive Order) 1405’in 6. be 7. bölümünde ve 21 Haziran 2012’de çıkarılmış Kararname (Executive Order) 646’nın 20. bölümüdür.
  3. 30 Haziran 2012’den sonra çıkarılmış finansal garantiler: Geçici oturma izni Aliens Act Bölüm 9 (1) (1) bağlamındaysa, garantinin beş yıl geçerli olması gerekmektedir. Geçici oturma izni Aliens Act Section 9 c (1) bağlamında verilmişse, garantinin üç yıl geçerli olması gerekmektedir. Geçici oturma izninin yenilenmesi durumunda, yeni bir garanti çıkarılmalı ya da var olan garanti yenilenmelidir. Garantinin en az, uzatılan oturma izniyle aynı sürede geçerli olması gerekmektedir. Başvuru kaynağı 21 Haziran 2012’de çıkarılan Kararname (Executive Order) 646’nın 6. bölümüdür.

1 Ocak 2011’den sonra çıkarılan (grup 2 ve 3) finansal garanti yenilenmeli ya da geçici oturma izninin uzatılma başvurusu ile bağlantılı olarak yeni bir garanti çıkarılmalıdır.

Aliens Act Bölüm 9 (1) (1) ya da Bölüm 9 c (1) bağlamında aile birleşimi için başvuran bireylerin destekleyici eşlerinin normalde oturma izni alındığında finansal bir garanti yatırmaları gerekmektedir.

The Immigration Service, başvuranın finansal garantisi yenilenmeden ya da yeni bir garanti çıkarılmadan geçici oturma iznini uzatmayacaktır.

Geçici oturma izninin yenilenmesi için başvurduğunuzda, ya yenilenmiş ya da yenisi çıkarılmış finansal garantinin belgelendirmesinin başvuruda olması gerekmektedir. Başvuranın yerel belediyesinin onayladığı yenilenmiş/yeni garantinin bildirisi de teslim edilmelidir.

Kişinin oturma izninin süresi geçmeden önce süresi geçen finansal garantiler genellikle yenilenemez. Böyle durumlarda yeni finansal garantinin çıkarılması gerekmektedir.

  • Aliens Act’ın 9. Bölüm (1) (1) bağlamında aile birleşimiyle ilişkili olarak çıkarılan finansal garantilerin beş yıllık sürece uzatılması gerekmektedir.
  • Aliens Act’ın 9. Bölüm c (1) bağlamında aile birleşimiyle ilişkili olarak çıkarılan finansal garantilerin üç yıllık sürece uzatılması gerekmektedir.

Bir garantinin süresi geçtiğinde, yeni bir garanti miktarı olarak 52,490.12 (2015 seviyesinde) Danimarka kronu çıkarılmalıdır. Garanti yenilenecekse, garantinin miktarı 52,490.12 (2015 seviyesinde) Danimarka kronuna yükseltilmelidir.

Lütfen garanti miktarının yıllık olarak ayarlandığını unutmayın.

Yerel yetkililerin bireyin garanti olarak yatırması gereken miktarı düşürmeye izni vardır. Böyle durumlarda yeni/yenilenmiş garantinin miktarı öncekiyle aynı olur, yani azaltılmış garanti.

Teminat gerekliliği ya da finansal garanti ile ilgili sorularınız varsa lütfen başvuracak olan kişinin yerel belediyesi ile iletişime geçin.

Başvuran ve başvuranın destekleyicisi olan kişinin, finansal garantiyi almakla ilişkili olarak yapılmış herhangi bir masrafı ödemekten sorumlu olduğunu lütfen unutmayın.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort