Sürekli Oturma İzni İçin Nasıl Başvurulur?

Sürekli Oturma İzni İçin Nasıl Başvurulur?

Bu sayfa sürekli oturma izni için nasıl başvuracağınızı açıklar

Online başvuru

Aile birleşimi ya da iltica nedeniyle oturma izni sahibiyseniz ya da özel bir gruba aitseniz, örneğin insancıl nedenlerle oturma iznine sahip olmak ya da Danimarka’ya güçlü bağlar nedeniyle, online olarak sürekli oturma izni için başvurabilirsiniz.

TU1-3 online: İltica ya da aile birleşimi nedeniyle sürekli oturma izni için başvuru (yalnızca Danca)

Lütfen unutmayın: Online başvuru (TU1-3 online) NemID kullanılmasını gerektirir. NemID hakkında daha fazla bilgi alın.

Online başvuru teslimi yaptığınızda, 14 gün içinde Danish Immigration Service’s Citizen Centre’da şahsen biyometrik özelliklerinizi kaydettirdiğinizden emin olun. Kopengah’ın kentsel alanının dışında yaşıyorsanız, biyometrik özelliklerinizi bunu yapabilen bir polis merkezinde de kaydettirebilirsiniz.

TU1-3’ün Formlar (Forms) bölümünden indirip çıktısını alabileceğiniz kağıt hâlindeki başvuru formlarını da kullanabilirsiniz.

Sürekli Oturma İzni İçin Nasıl Başvurulur?
Sürekli Oturma İzni İçin Nasıl Başvurulur?

Başvuru formları

Çalışma ya da eğitim nedeniyle oturma izni sahibiyseniz, sürekli oturma izni başvurusu için kağıt hâlindeki başvuru formunu da kullanabilirsiniz.

Çalışma ya da eğitim nedeniyle oturma izni

TU4 başvuru formu, eğitim ya da çalışma nedeniyle Danimarka’da oturma izni sahibi olan yabancı bir vatandaşa eşlik eden aile üyesi olarak oturma izni sahibiyseniz ya da diyanet çalışanı olarak oturumunuz varsa, çalışma ya da eğitim nedeniyle oturma izni sahibiyseniz kullanılır.

TU4 formu: Çalışma ya da eğitim nedeniyle oturma izni olan yabancılar için sürekli oturma izni başvurusu (yalnızca Danca)

Çalışma ya da eğitim nedeniyle oturma izni sahibi olduğunuz zaman, sürekli oturum izni için başvurunuz ile birlikte geçici oturma izni için yeni bir başvuruyu eklemeli ya da güncel oturumunuzun uzatılması için başvuruyu eklemelisiniz. Geçici oturumunuzun süresi daha sonra geçecek olsa bile bunu yapmalısınız. Oturumunuz için yeni ya da güncel nedenlerinize uyan bu başvuru formunu kullanmalısınız. Uygun başvuru formunu bulabilmek için form kılavuzunu kullanın.

The Danish Immigration Service daha sonra, dosya değerlendirmesinde adayın oturum nedenlerini Danish Agency for Labor Market and Recruitment’e duyuracaktır.

Formlar (Forms) bölümünün altında tüm kağıt temelli başvuru formlarını indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz. Başvuru formlarını ayrıca Danish Immigration Service’s Citizen Service’ten ya da biyometrik özellikleri kaydedebilen bir polis merkezinden alabilirsiniz.

Sürekli oturum izni başvurusu Danish Immigration Service’s Citizen Service’e teslim edilebilir. Kopenhag’ın kentsel alanının dışında yaşıyorsanız, başvurunuzla ilişkili olarak oturum kartı için başvurunuzu ayrıca biyometrik özelliklerinizi kaydettirdiğiniz polis merkezlerine teslim edebilirsiniz. Biyometrik özellikleri kaydedebilen polis merkezlerinin listesi.

Başvurunuzu ayrıca posta ya da mail ile de gönderebilirsiniz. Başvurunuzu posta ya da mail ile gönderirseniz, Danish Immigration Service’s Citizen Service’e 14 gün içinde bizzat biyometrik özelliklerinizi kaydettirdiğinizden emin olun. Kopenhag’ın kentsel alanının dışında yaşıyorsanız, biyometrik özelliklerinizi bunu yapabilen bir polis merkezinde de kaydettirebilirsiniz.

Başvurular için son tarih

Sürekli oturma izni için herhangi bir zamanda başvurabilirsiniz. Beş yıllık yasal oturum hakkında daha fazla bilgi alın. Geçici oturma izninizin süresinin geçmesini beklemenize gerek yoktur. Ancak, başvurunuzu oturma izninizin süresi geçemeden önce teslim etmelisiniz.

Immigration Service başvurunuzu oturma izninizin süresi geçtikten sonra alırsa, Danimarka’da yasa dışı kaldığınız için izniniz reddedilebilir. Geç başvurular, Danimarka’nın uluslararası yükümlülükleri aksini söylemiyorsa Immigration Service tarafından işleme alınmaz. Başvurunuz reddedilirse, Danimarka’yı terk etmeniz ve kendi ülkenizde yeni bir oturma izni için başvurmanız gerekir. Başvurunuz yeni bir başvuru olarak kabul edilir ve oturum için güncel gereklilikleri karşılamanız gerekir. Kullanılamaz hâle gelmiş oturma izninizin süresini uzatamazsınız.

Danimarka’da yasa dışı olarak kalırsanız, polise ihbar edilebilir, sürgün edilebilir ve belli bir süre için Danimarka’ya dönmekten men edilebilirsiniz.

Sürekli oturma izni için tüm gereklilikleri karşılamıyorsanız onun yerine geçici oturma izninizin uzatılması için başvurabilirsiniz. Eğer öyleyse, oturma izninizin süresi geçmeden iki ay önce başvurunuzu teslim etmiş olmalısınız. Bu internet sitesinin oturma izninizin türüne göre (aile birleşimi, çalışma ya da eğitim) oturma izninizin nasıl uzatılacağı hakkında bilgi alın.

Başvuru ücreti

Burada çalışmak ya da eğitim görmek amacıyla, çocuk bakıcısı (au pair) olarak, stajyer/çırak olarak, diyanet çalışanı, çalışan ya da eğitim gören vize sahibi birine eşlik eden aile üyesi olarak bulunuyorsanız sürekli oturma izni için başvururken ücret ödemeniz istenir.

Sığınmacıysanız ya da aile birleşimi nedeniyle oturma izni sahibiyseniz, sürekli oturma izni için başvururken ücret ödemenize gerek yoktur.

Diyanet çalışanının eşi ya da başka bir akrabası olarak oturum aldıysanız ücret ödemenize gerek yoktur

Yukarıda bahsedilen gruplardan herhangi bir grup başvuru ücretini ödemediği taktirde sürekli oturum başvurusu reddedilebilir.

Ret

Sürekli oturma izni başvurunuz gerekli bilgileri içermiyorsa reddedilebilir.

Başvuru formları hangi bilgileri teslim etmeniz ve hangi belgeleri başvurunuza eklemeniz gerektiğini açıkça belirtir.

Sürekli oturma izni başvurunuz reddedilirse, Immigration Service yalnızca oturma izninizin uzatılması başvurusunu işleme alır.

Dosya işlem süreleri

The Immigration Service çoğu dosya türü için maksimum işlem sürelerinde hizmet hedeflerini açıklamıştır.

Maksimum dosya işlem süreleri için servis hizmetleri

Dijital posta

Muaf değilseniz ya da 15 yaşın altında değilseniz, The Immigration Service size Dijital Postayı (Digital Post) kullanarak mektuplar gönderecektir. Dijital Postanızı borger.dk ya da e-Boks.dk sitelerinde okuyabilirsiniz. Dijital Posta hakkında daha fazla bilgi alın.

Üst mahkemeye başvurma

Aliens Act altındaki oturma izni başvurularını ilgilendiren dosyaları Immigration Service yönetir. Immigration Service başvurunuzu reddederse, Immigration Appeals Board’a başvurabilirsiniz.

Immigration Service’in kararı size ulaştığında yüksek mahkeme süreci detaylıca açıklanacaktır.

Yüksek mahkemeler hakkında daha fazla bilgi alın.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort