Engellilik Hâlindeki Kişiler

Engellilik Hâlindeki Kişiler

Danimarka’nın BM Engelli Hakları Sözleşmesi’i içeren uluslararası yükümlülüklerinin genişletilmesinin gerektirdiğince, sürekli oturma izninin alınmasında bir başvuran bir ya da birkaç gereklilikten muaf olabilir.

BM Engelli Hakları Sözleşmesi

BM Engelli Hakları Sözleşmesi, çeşitli engellerle karşılaşan ve diğer kişilerle eşit olarak toplumda tam ve etkili yer almalarını engelleyen uzun süreli fiziksel, ruhsal, düşünsel ya da duyusal noksanlara sahip olan bireyleri tanımlar.

Sürekli oturma izni için gerekliliklerin bir ya da birkaçını karşılamanızı engelleyen bir engeliniz varsa, gereklilikten muaf olabilirsiniz. Yalnızca engelinizin karşılamanızı engellediği gerekliliklerden muaf olabilirsiniz.

Durumunuza bakılmaksızın, Danimarka’da beş yıldır kalıyor ve herhangi bir suç işlememiş olmalısınız.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort