En Az Beş Yıllık Yasal Oturum

En Az Beş Yıllık Yasal Oturum

Danimarka’da sürekli oturma izni alabilmeniz için, Aliens Act, Bölüm 7-9 f ya da 9 i-9 n (aile birleşimi, iltica, eğitim ya da çalışma, vb. temelinde olan oturma izinleri) şartlarına göre tüm dönem boyunca Danimarka’da son beş yıldır oturma izni sahibi olarak yasal bir şekilde kalıyor olmalısınızdır.

Oturma izninizin üzerinde hangi yasa hükmüne (bölümüne) göre verildiği görünecektir.

Oturum için bir ya da birkaç neden

Tüm dönem boyunca, aynı nedenler üzerine -örneğin çalışma- oturma izninizin verildiği gereklilikleri karşılamalısınız.

Oturum için ayrıca başka gereklilikleri de karşılayabilirsiniz örneğin, önce öğrenci olarak ve daha sonra işçi ya da önce çocuk bakıcısı (au pair) olarak ve daha sonra aile birleşimi esası altında.

Durumunuz fark etmeksizin, son beş yıldır Danimarka’da yasal olarak kalıyor olmanız önemlidir, yani beş yıl sürekli oturum için önde gelen bir yeterliliktir.

Birden fazla evlilik ya da birlikte yaşayış nedeniyle oturma izni sahibiyseniz bir istisna geçerlidir. Böyle durumlarda, yalnızca son evliliğiniz/birlikte yaşayışınız nedeniyle en az beş yıl Danimarka’da kaldıysanız gereklilikleri karşılıyor olursunuz. Boşanmış ve daha sonra yeniden evlenmişseniz (ya da yeni bir birlikte yaşayışa başlamışsanız), beş yıllık hesaplama baştan başlar.

Yasal oturumun süresinin hesaplanması

Oturma izninizin hesaplanması ve ilk geçici oturma izninize başvuru şekliniz Danimarka’da ne kadar süredir yasal olarak kaldığınızın belirlenmesinde kullanılır.

Oturum şu şekilde hesaplanır:

 • Oturum için kendi ülkenizden/yurt dışından başvurduysanız, beş yıl  oturumun belediyesindeki sivil kaydın (CPR)  tarihinden itibaren hesaplanır.
 • Oturum için Danimarka’da başvurduysanız, beş yıl Danimarka’da oturma izni için başvurunuzu ilk teslim ettiğiniz tarihten itibaren hesaplanır.
 • Sığınmacı olarak ya da benzer bir durumda oturma izni sahibiyseniz, beş yıl Danimarka’da iltica aldığınız tarihten itibaren başlar (oturma izninizin üzerindeki tarih).
En Az Beş Yıllık Yasal Oturum
En Az Beş Yıllık Yasal Oturum

Yurt dışına atanma ya da görevlendirilme

Bazı dosyalarda, yurt dışında harcanan zaman Danimarka’da yasal oturum olarak sayılabilir.

İşiniz bir dönem için aşağıdakilerden herhangi biri için yurt dışına atandıysa ya da siz atandıysanız ya da sevk edildiyseniz geçerlidir:

 • Danimarka kamu kuruluşu
 • Özel bir şirket
 • Sivil toplum kuruluşu
 • Yabancı ya da Danimarkalı bir yardım kuruluşu

Bu ayrıca yurt dışına atanmış ya da görevlendirilmiş birinin eşi ya da partneri olarak oturum aldıysanız da geçerlidir.

Beş yıllık yasal oturum gerekliliğiniz boyunca yurt dışında en fazla iki yıl saydırabilirsiniz.

Danimarka kamu kuruluşu; hükümet, bölgesel ya da belediye işvereni olarak anlaşılmalıdır.

Özel bir şirket için yurt dışına atandıysanız, şirketin belli bir büyüklüğü olması bir gerekliliktir. Bu, özel şirketin 12 aydan fazla süredir ortalama en az 10 çalışanı olması anlamına gelir. Hesaplamada, çalışma saatlerine bakılmaksızın tüm işçiler hesaba katılmalıdır.

Eğer sosyal yardım ile çalışan biriyseniz ve bir işçi anlaşması altında çalışıyorsanız bu özel bir görev olarak nitelendirilir ve işçilerin sayısı hesaplanırken içerilemez.

Bir sivil toplum kuruluşu tarafından yurt dışına atandıysanız bu kuruluşun belli bir büyüklüğe ulaşmış olmasını gerektirir. Bu, özel şirketin 12 aydan fazla süredir ortalama en az 10 çalışanı olması anlamına gelir. Hesaplamada, çalışma saatlerine bakılmaksızın tüm işçiler hesaba katılmalıdır.

Eğer sosyal yardım ile çalışan biriyseniz ve bir işçi anlaşması altında çalışıyorsanız bu özel bir görev olarak nitelendirilir ve işçilerin sayısı hesaplanırken içerilemez. Ek olarak, kuruluş kamu yararına çalışıyor olmalıdır ve bu yurt dışı kaynaklı çalışan sahibi olacak olan şirketin faaliyetlerinin doğal bir parçası olmalıdır. Çalışan, kuruluş yurt dışındayken ücretini alıyor olmalıdır.

Yurt dışında diğer çalışmalar ya da eğitim görme

Yurt dışına atanmadan yurt dışında çalışma ya da eğitim görme gibi belirli çalışma şartları nedeniyle bir süre yurt dışında yaşadıysanız, dosyanızın gözden geçirilmesi beş yıllık yasal oturum gerekliliğinin sayılmasını gerektiriyorsa o dönem sayılabilir.

Beş yıllık gerekliliğin en fazla bir yılı yurt dışında sayılabilir.

Yurt dışında çalışmanın ya da eğitim görmenin beş yıllık gerekliliğe sayılıp sayılmayacağına karar verilirken aşağıdakiler göz önüne alınır:

 • Danimarka’daki mevkinin yurt dışındaki eğitim programıyla ilgili olup olmadığı
 • Yurt dışına yerleşmeden önce Danimarka’da çalışıp çalışmadığınız ya da eğitim alıp almadığınız
 • Danimarka’daki mevkinizden dönem izni alıp almadığınız
 • Danimarka’ya döndükten sonra önceki mevkinizde çalışmaya devam edip etmediğiniz

Örnek: Bir araştırmacıysanız ve Danimarka’daki ileri araştırmalarınızla bağlantılı olarak belli bir süre yurt dışında yaşadıysanız.

Oturma izninizin zaman aşımına uğramasından sonra muafiyet

Yurt dışına çalışmaya ya da eğitim görmeye gitmeden önce oturma izninizin zaman aşımına uğramasından muafiyet için başvuru yapmanız gerektiğini unutmayın. Oturma izninizin zaman aşımına uğramasından sonra muafiyet hakkında daha fazla bilgi alın.

Yurt dışına seyahat ederseniz ve oturma izniniz zaman aşımına uğrarsa, geri getirilmesi için başvurabilirsiniz. Immigration Service oturma izninizin zaman aşımına uğramasından muafiyet için Danimarka’dan ayrılmadan önce başvurmanızı önermektedir.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort