Nakit Ödenekler

Nakit Ödenekler

Danimarka’daki sığınmacılar için nakit ödemeleri şunları kapsar:

  • Temel ödenek
  • İltica merkeziyle olan anlaşmalarının şartlarına uygun yaşayan sığınmacılar için ek ödenek
  • İlk ve ikinci çocuk için çocuklu sığınmacılara bakım ödeneği
  • Üçüncü ve dördüncü çocuk için çocuklu sığınmacılara azaltılmış ödenek

Temel ödenek

Yiyecek, kişisel temizlik eşyaları vb. içeren temel ödenek, 18 yaş üstünde olan ve iltica merkezinde ücretsiz öğün almayan sığınmacılara verilir.

Ek ödenek

Sığınmacı 18 yaş üstündeyse, iltica merkeziyle bir anlaşma/kontrat yapmalıdır. Kontrat, sığınmacının sığınma merkezinde yerine getirmesi gereken görevleri ve sığınmacıların eğitim ve diğer faaliyetlerde yer almalarını belirtir.

Sığınmacı iltica merkeziyle olan kontratına uyarsa, ek ödenek almaya uygun olabilir. Eğitim ve diğer faaliyetler hakkında daha fazla bilgi alın.

Sığınmacı iltica merkeziyle olan kontratına uyum sağlamazsa, ek ödeneği düşürülür ya da iptal edilir.

Bakım ödeneği

Sığınmacının 18 yaş altında kendisine bağlı bir çocuğu varsa, onlara destek olması için sığınmacıya bakım ödeneği verilir. Her çocuğa bir ödenek verilir. Tam bakım ödeneği en fazla iki çocuğa ödenir. Azaltılmış bakım ödeneği üçüncü ve dördüncü çocuklu ailelere verilir. Dört çocuktan fazla çocuğa ödenek verilmez.

Düşük zulüm riski taşıyan ülkelerden olan sığınmacılar için özel koşullar

Düşük zulüm riski taşıyan bir ülkeden olan sığınmacı için özel koşullar geçerlidir. Böyle bir sığınmacı başvurusu, açıkça temelsiz prosedürün hızlandırılmış versiyonuna göre işleme alınır. İltica başvurusunun işleyişi hakkında daha fazla bilgi alın.

Böyle bir ülkeden olan bir sığınmacının genellikle ücretsiz öğünlerin verildiği (yemek ödeneği programı) kafeteryası olan bir merkezde kalması ve herhangi bir nakit yardımı almaması gerekir.

Güncel miktarlar

2015 için miktarlar (yıllık olarak güncellenir) aşağıdaki gibidir:

Temel ödenek günlük her birey için 54.04 Danimarka kronudur. Sığınmacı eşi ya da birlikte yaşadığı partneriyle bir iltica merkezinde kalıyorsa, kişi başına 42.79 Danimarka kronu alırlar. Temel ödenek iki perşembede bir peşin olarak ödenir.

Başvuru başlangıç evresindeyken –başvurunun Danimarka’da işleme alınıp alınmayacağı henüz belli değilken- ek ödenek günlük 9.02 Danimarka kronudur. Başvurunun Danimarka’da işleme alınacağına karar verilirse, ek ödenek günlük 31.54 Danimarka kronuna yükseltilir. Ek iki perşembede bir ödenir, her 14 günlük dönemin sonunda.

Birinci ve ikinci çocuk için bakım ödeneği başlangıç evresindeyken, çocuk başına günlük 63.06 Danimarka kronudur. Başvurunun Danimarka’da işleme alınacağına karar verilirse, bakım ödeneği çocuk başına günlük 85.57 Danimarka kronuna yükseltilir. Üçüncü ve dördüncü çocuk için, çocuk balına günlük 45.05 Danimarka kronu olan azaltılmış bakım ödeneği vardır.

Sığınmacı ücretsiz öğünlerin verildiği kafeteryası olan bir iltica merkezinde yaşıyorsa ve başlangıç evresindeyse, bakım ödeneği ilk iki çocuk için çocuk başına günlük 9.02 Danimarka kronudur. Sığınmacı ücretsiz öğünlerin verildiği kafeteryası olan bir iltica merkezinde yaşıyorsa ve başvurusu işlem sürecindeyse ya da başvurusunun son reddini almış ve yetkililere sınır dışı süreci için yardım ediyorsa bakım ödeneği çocuk başına günlük 31.54 Danimarka kronudur. Sığınmacı ücretsiz öğünlerin verildiği kafeteryası olan bir iltica merkezinde yaşıyorsa, üçüncü ve dördüncü çocuğu için azaltılmış bakım ödeneği alamaz.

Bakım ödeneği her iki perşembede bir ödenir.

Nakit ödenekleri örnekleri

Sığınmacının başvurusu işleyişin başlangıç evresindeyse ve tam ek ödenek almaya hak kazandıysa nakit ödenekleri örnekleri şöyledir:

Örnek 1: Ücretsiz öğünlerin olmadığı bir iltica merkezinde yaşayan iki çocuk ve iki yetişkin olan bir aile: 14 günde bir 3,216.36 Danimarka kronu alır.

Örnek 2: Ücretsiz öğünlerin olmadığı bir iltica merkezinde yaşayan çocuksuz yalnız bir yetişkin: 14 günde bir 882.84 Danimarka kronu alır.

Sığınmacının başvurusu normal prosedüre göre işleme alındıysa ya da sığınmacı son reddi aldıysa ve sınır dışı süreci için yetkililere yardım ediyorsa ve ek ödeneğe hak kazanmışsa nakit ödenekleri örnekleri şöyledir:

Örnek 3: Ücretsiz öğünlerin olmadığı bir iltica merkezinde yaşayan iki çocuk ve iki yetişkinden oluşan bir aile: 14 günde bir 4,477.20 Danimarka kronu alır.

Örnek 4: Ücretsiz öğünlerin olmadığı bir iltica merkezinde kalan çocuksuz yalnız bir yetişkin: 14 günde bir 1,198.12 Danimarka kronu alır.

Sığınmacı yemek ödeneği programındaysa nakit ödenekleri örnekleri:

Örnek 5: Ücretsiz öğünlerin olmadığı bir iltica merkezinde kalan yemek ödeneği programındaki iki çocuk ve iki yetişkinden oluşan bir aile: 14 günde bir 2,711.24 Danimarka kronu alır.

Örnek 6: Ücretsiz öğünlerin olmadığı bir iltica merkezinde kalan yemek ödeneği programındaki çocuksuz yalnız bir yetişkin: 14 günde bir 756.56 Danimarka kronu alır.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort