Merkez Ortaklığında Bağımsız Konut

Merkez Ortaklığında Bağımsız Konut

Bir sığınmacı Danish Immigration Service’e iltica merkezi ortaklığında bağımsız bir konutta yaşama başvurusu sunabilir.

İltica merkezlerinde yaşayan çoğu sığınmacı Danimarka’da kendilerine ait bir konut bulmak için gerekli kaynaklara sahip değildir. Çoğu sığınmacı ayrıca merkezler tarafından sunulan yardımları alabilmek için iltica merkezinin yakınlarında yaşamaya ihtiyaç duyarlar. Eğer bir sığınmacı bu durumdaysa, iltica merkezi ortaklığındaki bağımsız bir konut için uygun olabilir. Bu konutlar, iltica merkezlerinin günlük işletiminden sorumlu olan ortaklar ile işbirliği içerisinde Danish Immigration Service tarafından edinilmiştir. Program genellikle sığınmacıların koşullarını geliştirmek için tasarlanmıştır.

Program belirli sayıdaki konutları kapsar. Bir sığınmacı gerekliliklerin tümünü karşılıyorsa fakat tüm konutlar doluysa, var olan yer boşalana kadar bağımsız konuta yerleşemez. Bağımsız konutun sunulması, bağımsız konuta geçtiklerinde genel durumları büyük ölçüde etkilenecek olan sığınmacılara yöneliktir. Bu, çocukları ya da sığınmacıyı içeren sığınmacının ailesinin sağlık sorunları ya da kişisel problemleri olduğunda geçerlidir. Konutlar boş ise, diğer tür sığınmacıların da bağımsız konuta geçmeleri teklif edilebilir, örneğin; sığınmacı yalnızca normal yaşamdan daha çok zevk alması için gibi.

Koşullar

Sığınmacı ve ailesine, eğer mümkünse, sığınmacı ve ailesi Danimarka’da oturma izni alana, Danimarka’dan ayrılana ya da Danimarka’dan sınır dışı edilene kadar iltica merkezi ortaklığında Danimarka’da bağımsız bir konuta taşınma olanağı verilebilir. Aşağıdaki koşullar karşılanmalıdır:

  • Danish Immigration Service sığınmacının koşulları karşıladığını onaylamalıdır.
  • İltica merkezi,, Danish Immigration Service’i yeniden yerleşimin sığınmacının yararına olacağına dair bilgilendirmelidir.
  • Sığınmacı, Danish Immigration Service ile yaşadığı konut altındaki koşulları belirten bir kontrat yapmalıdır. Bu koşullar, iltica başvurusunun işleyişinde göçmen yetkililer ile işbirliği ve sığınmacı başvurusunun son reddini alırsa sınır dışı sürecine ya da başvurunun geri çekilmesinde yardımı içerir.

Aşağıdaki koşullar da karşılanmalıdır:

  • Sığınmacının iltica başvurusu yaptığından beridir en az 6 aydır Danimarka’da yaşıyor olması gerekir.
  • Danish Immigration Service, sığınmacının iltica başvurusunun Danimarka’da işleme alınacağına karar vermiş olmalıdır.
  • Sığınmacının ya da bir aile üyesi, herhangi bir zamanda, ulusal güvenliğe, kamu düzenine, güvenliğine ya da sağlığına bir tehdit olması nedeniyle kovulamaz (yönetimsel kovulma).
  • Sığınmacı ya da bir aile üyesinin, herhangi bir zamanda mahkeme tarafından kovulamaz.
  • Sığınmacı ya da bir aile üyesi, herhangi bir zamanda, Danimarka ceza kanunu ihlal etmesi nedeniyle hapis cezasına (para cezası ya da tutuksuz) çarptırılamaz.
  • Sığınmacı ya da bir aile üyesi, Refugee Convention’ın sınır dışı nedenlerini (sığınmacının barış ya da insanlığa karşı ciddi bir suç işlediğine, politik olmayan bir şekilde savaş suçlusu olduğuna dair ciddi şüpheler varsa) kapsayamaz.
  • Başvuru, eğer açıkça temelsiz prosedüre ya da hızlandırılmış açıkça temelsiz prosedüre göre işleme alınmaz. İltica için başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi alın.

Danish Immigration Service sığınmacının iltica merkezi ortaklığında bağımsız bir oturumda yaşama talebini reddederse, karar Adalet Bakanlığı’nda üst mahkeme taşınabilir.

Devam eden sağlık hizmeti ve nakit ödenekler

Sığınmacı ve ailesi, eğer mümkünse, en yakın iltica merkezi aracılığıyla gerekli sağlık hizmeti, eğitim ve diğer faaliyetleri alabilir.

Sığınmacı, gereklilikleri karşılıyorsa Danimarka’da çalışabilir. Çalışma hakkında daha fazla bilgi alın. Sığınmacı işe girerse, maaşı vergilendirmeden sonra Danish Immigration Service’ten aldığı nakit ödeneklere (yemek ödeneği, bakım ödeneği, ek ödenek) denk olacak şekilde ayarlanacaktır. Maaşta kazanılan her Danimarka kronu, sığınmacının ödeneğinden aynı miktarda düşürülecektir. (‘’krone-til-krone’’ prensibi)

Genel bir kural olarak, sığınmacı kira ödemek zorunda değildir. Ancak, sığınmacı işe girerse, eşi ve 18 yaş altındaki çocuklarını da içeren kira ödemesi gerekebilir. Kira ‘’krone-til-krone’’ prensibine göre hesaplanır.

Teklif dönemi

İltica merkezi ortaklığındaki bağımsız bir konutta yaşama teklifi; sığınmacı Danimarka’da oturma izni alana, Danimarka’dan ayrılana ya da Danimarka’dan sınır dışı edilene kadar geçerlidir. Danish Immigration Service, iltica merkezi ortaklığındaki bağımsız bir konutta yaşanması onayını sığınmacı artık kontrattaki gereklilikleri karşılamıyorsa iptal edebilir, bu sığınmacının iltica merkezinde yaşayacağı anlamına gelmektedir. Bu, eğer sığınmacı, örneğin iltica başvurusunun işlem sürecinde Danish Immigration Service ile işbirliği yapmıyorsa ya da artık başvurusunun son reddini aldıktan sonra sınır dışı süreci için yardımcı olmuyorsa ya da Danimarka ceza kanununu ihlal ettiği için tutuklandıysa ya da kovulduysa geçerlidir.

Danish Immigration Service, sığınmacının ve ailesinin, eğer mümkünse, iltica merkezinde kalmasına karar verirse, bu karar Adalet Bakanlığı’nda üst mahkemeye taşınabilir.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort