İnsancıl Nedenler Üzerine Oturma İzni

İnsancıl Nedenler Üzerine Oturma İzni

İnsancıl nedenler üzerine oturma izni, önemli insancıl koşullar destekleniyorsa Danimarka’ya sığınmacı olarak kaydedilmiş yabancı bir vatandaşa verilebilir.

Kimler insancıl nedenler üzerine oturma izni alabilir?

Danish Aliens Act, Bölüm 9b, 1’e göre; Immıgration Service tarafından Danimarka’ya sığınmacı olarak kaydedilmiş yabancı vatandaşlara insancıl nedenler üzerine oturma izni verilebilir.

Başvuran böyle bir durumda oturma izni için gerekli olan önemli insancıl koşulları destekliyor olmalıdır.

Danimarka Meclisi insancıl oturma izinlerinin talimat değil istisna olmasına karar vermiştir.

İnsancıl oturma izni başvurusu Adalet Bakanlığı’na teslim edilmelidir. İnsancıl oturma izni için başvuru yapmak istiyorsanız lütfen bu başvuru formunu kullanın. Bakanlık daha sonra her bireysel başvurunun eksiksiz değerlendirmesini yapacaktır.

Bu değerlendirmeyi yaparken Bakanlık, başvuranın fiziksel ya da ciddi psikolojik rahatsızlığı olup olmadığını da içeren kişisel durumuna ve başvurunun savaştaki bir milletten gelen çocuklu bir aileyi ilgilendirip ilgilendirmediğine dikkat eder.

Başvuran insancıl oturma iznini tasdik eden ciddi bir rahatsızlık çekiyorsa, Bakanlık ayrıca başvuranın hastalığı için gerekli tedaviyi kendi ülkesinde alıp alamayacağını da değerlendirir.

Bakanlığın insancıl oturma iznini ilgilendiren kararı sonuçtur. Bu, kararın başka bir idari makamda yüksek mahkemeye çıkarılamayacağı anlamına gelir.

İnsancıl oturma izni başvurusu imkânları hakkında daha fazla bilgi alın.

 

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort