İltica Süreci

İltica Süreci

Danimarka’da bulunan herhangi bir yabancı vatandaş iltica talep etme hakkına sahiptir. Danimarka’da yasal olarak bulunuyor olsun ya da olmasın, yabancı vatandaş iltica için başvurabilir. İltica başvurusu polise teslim edilir. İltica başvurusu hakkında daha fazla bilgi alın.

Danish Immigration Service iltica taleplerini nasıl işleme alıyor?

Başvuru sürecinin ilk adımı süresince, Danish Immigration Service, Danimarka göçmen yetkililerinin başvurunuzu işleme koymaktan sorumlu olup olmadıklarını kararlaştırırlar. Dublin düzenlemesi hangi ülkenin başvuruları işleme almaktan sorumlu olduğunu belirler. Dublin Düzenlemesi, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında bir anlaşmadır; Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn bir iltica başvurusunun işleme konulmasında hangi ülkenin sorumlu olduğuna karar verir. Kanun, yalnızca bir ülkenin bir iltica başvurusunun işleme konulmasından sorumlu olduğunu garanti altına alır. Dublin Düzenlemesi hakkında daha fazla bilgi alın.

Başlangıç evresi boyunca, Danish Immigration Service, sığınmacının Avrupa Birliği dışındaki sözde güvenli bir ülkeye gönderilip gönderilemeyeceğine karar verir. Bir sığınmacı, kişi Danimarka’ya oradan direkt olarak seyahat ettiyse, güvenli bir ülkeye gönderilebilir. Güvenli ülkeler Birleşik Devletler (US) ve Kanada’yı içerir. Diğer ülkelere gönderilemeyen bir sığınmacının başvuruları Danimarka’da işleme alınır.

Başvuru süreci boyunca, başvuranın genellikle Danimarka’daki birkaç konaklama merkezinden birinde yaşıyor olması gerekir. Belirli durumlarda, başvuran başka bir yerde de kalabilir. Konaklama merkezleri hakkında daha fazla bilgi alın.

Onay

Başvuran iltica hakkı kazanırsa, Danish Immigration Service, sığınmacıyı kaldığı yerin yerel belediyesine atayacaktır. Sığınmacının atandığı yerel belediye işlemin tamamlanmasından sorumludur.

Ret

İşleme alındıktan sonra Danish Immigration Service tarafından reddedilen iltica başvuruları, standart prosedüre göre Danish Refugee Appeals Board tarafından otomatik olarak gözden geçirilir. The Refugee Appeals Board mahkeme gibi kurulan bağımsız bir jüridir. İltica ile ilgili kararların çeşitli türlerdeki başvurularını yeniden gözden geçirir. Dosyalar ağızdan aksedilir. Sığınmacı bir avukat tarafından temsil edilme hakkına sahiptir. The Refugee Appeals Board, bir avukatı sığınmayıcı temsil etsin diye atayabilir. The Refugee Appeals Board’ın kararları sonuçtur.

Refugee Appeals Board hakkında daha fazla bilgi alın.

Bir sığınmacının iltica talebi açıkça boş görünüyorsa, The Danish Immigration Service Danish Refugee Council’e danışarak, başvurunun Refugee Appeals Board tarafından yeniden gözden geçirilimesine gerek olmadığına karar verebilir. Sığınmacının artık herhangi bir başvuru yolu yok ise, kişi Danimarka’yı terk etmelidir. The Refugee Appeals Board duruma göre, kişinin Danimarka’yı 15 gün içinde ya da hemen terk etmesini emredebilir. Kişi belirli süreç içinde çıkış yapmalıdır. Eğer başvurusu reddedilmiş sığınmacı gönüllü olarak ayrılmak istemezse, polis ülkenin dışında kişiye eşlik edecektir.

Sınır dışı edilme

Başvurusu reddedilmiş ve hemen ayrılması emredilmiş ya da ayrılmayı reddeden bir sığınmacı ülkeden atılır ve en az iki yıl olmak üzere Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine giriş yapması yasaklanır.

Başvuruları reddedilmiş ve ayrılmayı reddeden sığınmacıların dönüş yapması Danish Immigration Service tarafından iki yıl yasaklanır. Tekrar eden suçlar için, yasak beş yıldır. Özel durumlar geçerliyse, örneğin aile birliğine saygı duyma gibi, giriş yasağı kaldırılabilir.

Farklı türde oturumlar

Adalet Bakanlığı, yapılması gerektiren mühim insancıl nedenler varsa, geçici oturma izni başvurularını onaylayabilir. İnsancıl nedenler üzerine oturum düzenlemeleri yalnızca birkaç özel durumda geçerlidir ve sonuç olarak, böyle birkaç başvuru onaylanacaktır. İnsancıl nedenler üzerine oturum hakkında daha fazla bilgi alın.

Belirli durumlarda, aile birliğini ilgilendiren ya da 18 yaş altındaki başvuranın iyiliğini ilgilendiren durumlar gibi, Danish Immigration Service Aliens Act Bölüm 9c (1) bağlamında oturma izni verebilir. Böyle hususlar genellikle, Avrupa İnsan Hakları Anlaşması’nın Madde 8’ini içeren Danimarka’nın uluslararası yükümlülüklerine muhalif olabilecek Danimarka’nın reddettiği oturum başvurusu dosyaları için geçerlidir.

Ayrıca, Aliens Act Bölüm 9c (3) bağlamında iltica talep eden refakatçisi olmayan bir küçük iltica hakkı kazanabilir. Teslim edilmesi gerekilmeyen bir başvuru olduğuna dair belirli nedenler varsa bu durum geçerlidir. Oturma izni ayrıca çocuğun kendi ülkesine ya da oturduğu ülkeye dönmesi ailesizlik ya da oturum ve bakım azlığı zorluklarıyla sonuçlanacaksa verilebilir.

Kişisel bilgi kaydı

The Danish Immigration Service sığınmacının temel kişisel bilgilerini kaydeder. Bilgiler, Danish Immigration Service ile iletişim kurularak değiştirilebilir ve yapılması talep edilebilir. Kişisel bilgi kaydı hakkında daha fazla bilgi alın.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort