İltica Başvurusu Hakkında Daha Fazlası

İltica Başvurusu Hakkında Daha Fazlası

Danimarka’ya sığınmanızdan sonra, Danish Immigration Service için başvuru sürecinin ilk adımı Danimarka göçmen yetkililerinin başvurunuzu işleme almaktan sorumlu olup olmadıklarına karar vermektir. Dublin Düzenlemeleri hangi ülkenin başvuruları işleme almaktan sorumlu olduğunu belirlemiştir. Dublin Düzenlemesi hakkında daha fazla bilgi alın.

Danimarka’da başvurunuzun işleme alınacağına karar verilirse, sonraki adım asıl başvuru sürecidir. Danish Immigration Service başvuruların tekrar gözden geçirilmesinden sorumludur.

Sorumlu ülkenin belirlenmesi

Polis sizi sığınmacı olarak kaydettiğinde, iltica için bir başvuruyu tamamlamanız istenir. Ayrıca neden Danimarka’ya sığındığınızı açıklamanız için Danish Immigration Service’e gelmeniz beklenir.

Danish Immigration Service ile ilk görüşme, sığınma nedeninizin belirlenmesini ve ek bilgileri almayı amaçlar. Görüşme genellikle sığınmacı olarak kaydedilmenizden kısa bir süre sonra gerçekleşir. Görüşmenin amacı kimliğinizi oluşturmak, Danimarka’ya nasıl geldiğiniz ve iltica nedeninizdir.

Bu bilgiye ve elde edilecek herhangi başka bir bilgiye dayanarak, Danish Immigration Service Danimarka’nın iltica başvurunuzun işleme alınması için sorumlu olup olmadığına ya da başka bir ülkeye işlemin yapılması için rica edilip edilmeyeceğine karar verecektir.

Dublin Düzenlemeleri hangi ülkenin başvurunuzu işleme almaktan sorumlu olduğuna dair kılavuzluk eder. Dublin Düzenlemeleri Avrupa Birliği üyeleri ülkeler, Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn’da geçerlidir. Dublin Düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi alın.

Genellikle, Danish Immigration Service ile ilk görüşmenizin hemen ardından başvurunuzun Danimarka’da işleme alınıp alınmayacağı ya da Danish Immigration Service’in sizi başka bir Avrupa Birliği üleşine yönlendirip yönlendirmeyeceği hakkında bilgilendirilirsiniz. Danish Immigration Service için sizin hakkınızda daha fazla bilgi almak gerekli olabilir. Böyle bir durumda, ilk görüşmenin ardından karar size hemen iletilmeyecektir.

Dublin Düzenlemelerinin şartları başvurunuzun Danimarka’da işleme alınmasını gerektiriyorsa ya da Danish Immigration Service başka nedenlerle başvurunuzu işleme almaya karar verirse, iltica için başvuru teslimini Danimarka’da yapmaya hak kazanırsınız.

Başvuru süreci

İltica başvurusu üç farklı prosedüre göre işleme alınabilir.

  1. Normal prosedür
  2. Açıkça temelsiz prosedür
  3. Açıkça temelsiz prosedürün hızlandırılmış versiyonu

Normal prosedür

Başvurular normal prosedüre göre işleme alındığı zaman, Danish Immigration Service genellikle ilk görüşmeden sonra ilticanın verilip verilmeyeceğine karar verir. Sığınma nedenleriniz daha karmaşıksa, Danish Immigration Service sizi sonraki bir görüşmeye çağırır.

Danish Immigration Service dosya bazında iltica yapılıp yapılamayacağına karar verir. Danish Immigration Service sizin verdiğiniz bilgiler ile birlikte kendi ülkeniz hakkındaki önceki genel bilgileri de göz önüne alır. Ülkeler hakkında bilgi ile ilgili daha fazla bilgi alın.

Başvuran iltica alırsa, Danish Immigration Service kaldığı yerel belediyeye başvuranı kayıt ettirir. Başvuranın kayıt ettirildiği yerel belediye sürecin tamamlanmasından sorumludur. Yerleşim hakkında daha fazla bilgi alın.

Başvuru reddedilirse, otomatik olarak Danish Refugee Appeals Board’a yeniden gözden geçirilmesi için gönderilir. Refugee Appeals Board tarafından verilen karar sonuçtur. Refugee Appeals Board, Danish Immigration Service’in kararını desteklerse, Danimarka’dan ayrılmanız gerekir.

Danish Immigration Service’in kararlarını üst mahkemeye taşımak hakkında daha fazla bilgi alın.

Açıkça temelsiz başvurular

Danish Refugee Council’e danışarak Danish Immigration Service bir başvurunun temelsiz olduğuna ve Refugee Appeals Board tarafından yeniden gözden geçirilmesine gerek olmadığına karar verebilir. Sığınmacının sığınma için geçerli nedenleri yoksa ya da sığınmacının nedenleri sığınma için koruma gerektirmiyorsa bu durum geçerlidir. Danish Immigration Service genellikle ilk görüşmeden sonra sığınmacının talebinin temelsiz olup olmadığına karar verir.

Eğer Refugee Council sığınmacının talebinin temelsiz olduğuna katılmıyorsa, Immigration Service talebin değerlendirilmesi için daha fazla bilginin gerekli olup olmadığına ya da yeniden gözden geçirilmesi için Refugee Appeals Board’a verilip verilmeyeceğine karar verir. Refugee Appeals Board’ın başkanı ya da başkan yardımcısı, Refugee Appeals Board Danish Immigration Service’in kararının değiştirilmesine gerek olmadığına karar vermezse, dosyanın yazıyla tek başına yazıldığına karar verebilir.

Açıkça temelsiz başvuruların hızlandırılmış versiyonu

Hızlandırılmış başvuru süreci prosedürü, belirli ülkelerden olan sığınmacılar için oluşturulmuştur. Bu prosedür, işkence riskinin olmadığı, en güncel bilginin ulaşılabilir olduğu ülkelerden gelen sığınmacılar için kullanılır.

Başvuranları, hızlandırılmış başvuru süreci prosedürüne göre işleme alınan ülkelerin listesi en son 21 Kasım 2011 tarihinde güncellenmiştir ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri, Norveç, İsviçre ve İzlanda ile birlikte Arnavutluk, Avustralya, Bosna-Hersek, Kanada, Hırvatistan, Japonya, Kosova, Makedonya, Moldova, Karadağ, Yeni Zelanda, Sırbistan ve Birleşik Devletleri (US) içerir. Ayrıca Rusya da listededir fakat belirli istisnalar geçerlidir.

Talebi açıkça temelsiz prosedürün hızlandırılmış versiyonuna göre işleme alınan bir sığınmacının başvurusunu tamamlamasına gerek yoktur ve kişi hızlıca Danish Immigration Service memuru ile görüşmeye gönderilir. Diğer açıkça temelsiz taleplerde olduğu gibi, Danish Refugee Council’in değerlendirmesi beklenir. Eğer Danish Refugee Council, Danish Immigration Service’in kararını desteklerse, hızlandırılmış süreçte ret verilmiş olur.

İnsancıl nedenlerle oturum

Danish Immigration Service, başvurunun Danimarka’da işleme alınmasına karar verirse, başvuran insancıl nedenlerle oturum için başvurabilir.

İnsancıl nedenlerle oturum başvurusu Adalet Bakanlığı’na teslim edilir. Başvurunuz işleme alındığında Danimarka’da kalmanıza yalnızca, Adalet Bakanlığı kalmanız için nedenler olduğuna karar verirse, izin verilir.

Bir sığınmacı olarak, Danish Immigration Service ya da Refugee Appeals Board başvurunuzu işleme aldığında Danimarka’da kalma hakkınız olur.

Eğer geçerli insancıl nedenler varsa, Adalet Bakanlığı bir sığınmacıya geçici oturma izni verebilir. İnsancıl nedenlerle oturum hakkında daha fazla bilgi alın.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort