Eş ile Özel Olarak Yaşama

Eş ile Özel Olarak Yaşama

Bir sığınmacı, Danish Immigration Service’e Danimarka’da yasal olarak kalan eşiyle özel olarak yaşamak için başvurabilir.

Koşullar

Sığınmacı ve ailesi, eğer mümkünse, sığınmacı ve ailesi Danimarka’da oturma izni alana, Danimarka’dan ayrılana, Danimarka’dan sınır dışı edilene kadar, sığınmacının Danimarka’da yasal olarak yaşayan eşinin yanına taşınabilirler. Aşağıdaki koşullar karşılanmalıdır:

  • Danish Immigration Service sığınmacının, Danimarka’da yaşayan eşinin ve evliliğin koşulları karşıladığını onaylamalıdır.
  • Sığınmacı, Danish Immigration Service le eşiyle özel olarak yaşamasının koşullarını belirten bir kontrat yapmalıdır. Bu koşullar, iltica başvurusunun işlem sürecinde göçmen yetkililere yardımı ve/veya iltica başvurusunun son reddini aldığında sınır dışı sürecine ya da başvurunun geri çekilmesinde yardımı içerir.
  • Eş, Danimarka’da yasal olarak kalıyor olmalıdır.
  • Evlilik, Danimarka yasasına göre yasal olmalıdır.

Aşağıdaki koşullar ayrıca karşılanmalıdır:

  • Sığınmacı ya da bir aile üyesi, herhangi bir zamanda, ulusal güvenliğe, kamu düzenine, güvenliğine ya da sağlığına bir tehdit olması nedeniyle kovulamaz (yönetimsel kovulma).
  • Sığınmacı ya da bir aile üyesinin, herhangi bir zamanda mahkeme tarafından kovulamaz.
  • Sığınmacı ya da bir aile üyesi, herhangi bir zamanda, Danimarka ceza kanunu ihlal etmesi nedeniyle hapis cezasına (para cezası ya da tutuksuz) çarptırılamaz.
  • Sığınmacı ya da bir aile üyesi, Refugee Convention’ın sınır dışı nedenlerini (sığınmacının barış ya da insanlığa karşı ciddi bir suç işlediğine, politik olmayan bir şekilde savaş suçlusu olduğuna dair ciddi şüpheler varsa) kapsayamaz.
  • Başvuru, eğer açıkça temelsiz prosedüre ya da hızlandırılmış açıkça temelsiz prosedüre göre işleme alınmaz. İltica için başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi alın.

Danish Immigration Service, evliliğin Danimarka yasası (örneğin, iki kişi de evlilik töreni anında bulunmuyorsa) bağlamında geçerli olduğunu doğrulayamazsa, özel olarak yaşama başvurusu aşağıda açıklandığı gibi aileyle ya da arkadaşlarla özel olarak yaşama başvurusu olarak işleme alınır.

Danish Immigration Service, sığınmacının eşiyle özel olarak yaşama başvurusunu reddederse, sığınmacı kararı Adalet Bakanlığı’nda üst mahkemeye taşıyabilir.

Eşin sığınmacıyı desteklemesi gerekir

Danimarka’da yasal olarak yaşayan sığınmacının eşinin sığınmacıyı desteklemesi gerekir. Bu, sığınmacının nakit ödenek almayacağı ve gerekli sağlık hizmeti bedellerinin Danish Immigration Service tarafından kapsanmayacağı anlamına gelir.

Ancak, sığınmacıya en yakın iltica merkezi aracılığıyla eğitim ve diğer faaliyetler ile ilgili teklifler gelmeye devam edecektir.

Sığınmacı, koşulları karşılıyorsa Danimarka’da çalışabilir. Çalışma hakkında daha fazla bilgi alın.

Onay dönemi

Eş ile özel olarak yaşama onayı, sığınmacı Danimarka’da oturma izni alana, Danimarka’dan ayrılana ya da Danimarka’dan sınır dışı edilene kadar geçerlidir. Danish Immigration Service, eş ile özel olarak yaşanması onayını sığınmacı artık kontrattaki gereklilikleri karşılamıyorsa iptal edebilir, bu sığınmacının iltica merkezinde yaşayacağı anlamına gelmektedir. Bu, eğer sığınmacı, örneğin iltica başvurusunun işlem sürecinde Danish Immigration Service ile işbirliği yapmıyorsa ya da artık başvurusunun son reddini aldıktan sonra sınır dışı süreci için yardımcı olmuyorsa ya da Danimarka ceza kanununu ihlal ettiği için tutuklandıysa ya da kovulduysa geçerlidir.

Danish Immigration Service, sığınmacının ve ailesinin, eğer mümkünse, iltica merkezinde kalmasına karar verirse, bu karar Adalet Bakanlığı’nda üst mahkemeye taşınabilir.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort