Çinli Vatandaşlara Verilen Vizelerin Hatalı Kullanımını Önlemek İçin Alınan Tedbirler

Çinli Vatandaşlara Verilen Vizelerin Hatalı Kullanımını Önlemek İçin Alınan Tedbirler

Çinli vatandaşlara verilen vizerlerin hatalı kullanımını önlemek için alınan tedbirler

Danimarka’nın Çin ile yaptığı iş birrrliği ve ticaretin artmasının sonucu olarak, Çinli iş adamlarına daha hızlı ve etkili vize başvurusu süreci ihtiyacı doğduğu için Göçmen Bürosu ve Dış işleri Bakanlığı bazı ciddi girişimlerde bulundu.

Bu girişimlerin bir kısmı Danirmaka’da iş ile alakalı başvuru yapacak insanlara uygulanan servisleri geliştirmek, bir kısmı da Çinli vatandaşlara verilen vizelerin yanlış kullanılmasını diğer ülkelerden ayrı olarak Danimarka’nın karşı karşıya kaldığı sorunlar çerçevesinde engellemek içindir.

Çinli Vatandaşlara Verilen Vizerlerin Hatalı Kullanımını Önlemek İçin Alınan Tedbirler
Çinli Vatandaşlara Verilen Vizerlerin Hatalı Kullanımını Önlemek İçin Alınan Tedbirler

Yanlış kullanım için uygulanan girişimler

2005 yılında; Göçmen Bürosu, eski Entegrasyon Bakanlığı, polis ve Dış İşleri bakanlığı Çinli vatandaşlara verilen vizelere yönelik yanlış kullanımı engellemk adına bir takım insiyatifler sundular.

Çin’deki Danimarkalı otoriteler tarafından yürütülen önceki kontrol önlemleri yeterli olmadığı için, bu insiyatiflerin amacı Danimarka işleri ile iletişimi  ve vizeye başvuran Çinli vatandaşların gözlem prosedürünü geliştirmekti.

Danimarka iş dünyasını hedef alan girişimler, Çinli iş adamlarıyla ilk kez yapılan kiralamalara özel bir ilgi gösterilmesi gerektiği konusundaki farkındalığı arttırdı.

Vizeye başvuran Çinli vatandaşları hedef alan kontrol girişimleri, Çindeki Danimarka diplomatları ile görüşmeye giderken sahip olmalarrı gereken belgelere gösterilen önemi arttırdı. Dahası, diplomatlar başvuran kişinin temsil ettiği kurumla ilgili daha detaylı araştırmalar yürütmeye başladı. Bu araştırmalar vizeye başvuran Çini vatandaşlara daha fazla dikkat edilmesi gerektiğinin önemli olduğunu kanıtladı.

Bu alandaki kontrol girişimleri, ciddi anlamda başvuru yapmak isteyen büyük bir kitlenin gereksiz yere tahatsızlık duymasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, odaklanılacak asıl kişiler daha önce Schengen bölgesinde bulunmamış insanlardır. Ancak bazı durumlar girişimlerin süresi uzun olabilir.

Yeni gözlem prosedürü için sebepler

Pekin’deki Danimarka Elçiliği, bazı bölgelerde başvuran kişinin iddaa ettiği iş adamı olup olmadığı ile ilgili araştırmalarını sürdürdü.

Bu araştırmaların sonucunda, genel olarak başvuran kişilerin iddaa ettikleri kişiler olmadıkları ortaya çıktı. Bazı durumlarda, başvuran kişinin çalıştığını iddaa ettiği kurumun var olmadığı öğrenildi, bazı kişilerise iş yerindeki statüleri hakkında yanlış bilgiler verdiği anlaşıldı.

Yanlış kullanımların Çin’in kuzeydoğu tarafında bulunan Liaoning bölgesinde yaygın olduğu tespit edildi. Bir araştırmada 48 başvurdan 46’sında çalıştıkları kurumlar yada kurumdaki statüler hakkında yanlış bilgiler verildiği anlaşıldı. Araştırmalar aynı zamanda Çin’in güneydoğu tarafında bulunan Zhejiang bölgesinde de aynı problemlerin olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmalar, Çin’de bulunan Danimarkalı otoritelerin görüşlerinin birçok durumda yetersiz olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırmalardan önce elçilik bilgilerin yanlış olup olmadığının anlaşılmadığı telefon görüşmeleri yapıyordu.

Devam eden düzenli araştırmalar

Pekin’deki Danimarka Elçiliği Çin genelinde başvuran kişilerin iddaa ettikleri iş adamları olup olmadıklarına yönelik araştırmalarına devam ediyor. Maalesef sayıcak azalsalar da sorunun hala devam ettiği ortada.

Göçmen Bürosu ve Dış İşleri Bakanlığı, kontrol gereksinimi olan durumlarla, hız ve etikili sürece ihtiyaç duyulan durumlardaki dengeyi korumayı sağlayarak bu konuda yeni yöntemler aramaya devam edecekler.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort