Bağlılık Gerekliliği

Bağlılık Gerekliliği

Bağlılık gerekliliğinden, Danimarka’da yaşayan eş 26 yıldan uzun bir süredir Danimarka vatandaşıysa feragat edilebilir.

Aynı şekilde, Danimarka’da yaşayan eş Danimarka’da doğup büyümüşse ya da Danimarka’ya çok küçük yaşta gelmişse ve Danimarka’da 26 yıldan uzun bir süredir yasal olarak kalıyorsa da geçerlidir.

Başvuranların bağlılık gerekliliğini karşılamaları gerekiyorsa, aile birleşimi yalnızca Danimarka’ya olan müşterek bağlılıkları herhangi bir ülkeye olan müşterek bağlılıklarından büyükse gerçekleştirilebilir.

The Immigration Service sizin ve eşinizin/partnerinizin bağlılık gerekliliğini karşılayıp karşılamadığınıza karar verirken, birkaç faktörü göz önünde bulunduracaktır:

  • Danimarka’da yaşayan eşin ne kadar süredir Danimarka’da yaşadığı
  • Birinizin ya da ikinizin Danimarka’da ailenizin ya da herhangi bir yakınınızın olup olmadığı
  • Birinizin ya da ikinizin Danimarka’da bir eğitim programı tamamlayıp tamamlamadığı ya da
  • Danimarka iş piyasasında güvenilir bir bağı olup olmadığı
  • Sizin ve eşinizin/partnerinizin ne kadar iyi Danca konuşabildiği
  • Eşlerin başka bir ülkeye olan bağlarının ne kadar kuvvetli olduğu ve Danimarka’da yaşayan eşin yabancı eşin ülkesine uzun süreli ziyaretler yapıp yapmadığı ve orada yaşayıp yaşamadığı.
  • Başka bir ülkede çocuğunuz ya başka aile üyeleriniz olup olmadığı
Bağlılık Gerekliliği
Bağlılık Gerekliliği

Eşinizin/partnerinizin genellikle Danimarka’da sürekli olarak 12 yıldan kısa süre yaşamamış olması gereklidir ve Danimarka toplumuna ayak uydurmak için çabalamış olması gerekmektedir.

Eşinizin/partnerinizin Danimarka’da gerekli kalış süresi, eğer eşiniz/partneriniz eğitim ya da iş vasıtasıyla Danimarka toplumuna ayak uydurabilmek için özel bir çaba sarf ettiyse bu süre 12 yıldan aza düşürebilir. Danimarkalı eşin Danimarka’ya bağlılığı hakkında bilgi alın.

Yabancı eşin genellikle oturma için Danimarka’yı en az bir kez ziyaret etmiş olması gerekmektedir. Yabancı eşin Danimarka’ya bağlılığı hakkında bilgi alın.

Bağlılık gerekliliği hakkında daha fazla bilgi, aile birleşiminde bağlılık gerekliliği hakkındaki the Ministry of Integration’ın 1 Aralık 2005 tarihli genelgesinde bulunabilir. (yalnızca Danca dilinde)

Muafiyet

Bağlılık gerekliliği özel nedenler geçerliyse askıya alınabilir. Eğer öyleyse, Danimarka’daki eşiniz/partneriniz:

  • Mülteciyse ya da koruma durumundaysa ve kendi ülkesinde hâlâ eziyet riski taşıyorsa.
  • Danimarka’ya bireysel bağlılığı bulunan ve evde yaşayan 18 yaş altı bir çocuğu varsa, ya da önceki ilişkisinden bir çocuğu varsa ve velayetine sahipse ya da görme hakkına sahipse ve düzenli aralıklarla çocuğunu görüyorsa.
  • Ciddi bir şekilde hastaysa askıya alınabilir.

Danimarka’daki eşiniz/partneriniz Danimarka’da şu an vasıflı eleman sıkıntısı çeken bir alanda çalışıyorsa özel esaslar geçerlidir. Bağlılık gerekliliği eşinizin/partnerinizin işi Positive List’te bulunuyorsa askıya alınabilir. Positive List hakkında daha fazla bilgi

Danimarka’daki eşiniz/partneriniz Danimarka yönetiminde çalışıyorsa ve Danimarka’nın güvenliği ya da dış politika için önemli bir pozisyondaysa da aynı şey geçerlidir.  Bu, barışı temin ya da barışı koruma harekâtlarında yurtdışına hizmet veren bir pozisyonda bulunan askeri görevlileri içerir.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort