Konut Gerekliliği

Konut Gerekliliği

Özel nedenler geçerliyse, çocuğun oturma izni Danimarka’daki ebeveynin kendine ait yeterli bir alanı olduğunu belgelendirmesine bağlı olabilir. Özel nedenler Danimarka’daki ebeveynin çocuk ile uzun bir süre iletişim kurmamayı tercih etmesi olabilir.

Kendine ait bir alana sahip olmak Danimarka’daki ebeveynin kendine ait bir yere sahip olması, ortak mal sahibi olması (‘’andel’’ ya da ‘’anpart’’ olarak da bilinen) ya da kendi yerine kira ödüyor olması anlamına gelir. Eğer mülk kiraysa, kira döneminin sürekli ya da oturma izni başvurusunun teslim edildiği tarihin en az üç yıl ötesine uzatılmış olması gereklidir. Devren kiralama konut gerekliliğini karşılamaz.

Konut Gerekliliği
Konut Gerekliliği

Ek olarak, konut yeterli büyüklükte olmalıdır. Bu, aile birleşimi tamamlandığında, konutun aşağıdaki gerekliliklerden en az birini karşılıyor olması anlamına gelir:

  • Konutta yaşayan kişilerin sayısı odaların sayısının iki katından fazla olmamalıdır, ya da
  • Toplam konut alanı kişi başına en az 20 metrekare olmalıdır.

Konutun kendine ait mutfağı ya da tuvaletinin olmasına gerek yoktur.

Ebeveynin konutu bir ya da birkaç kişiyle kiralaması ya da satın alması çocuğun oturma izni almasına engel değildir.

Danimarka’daki ebeveyn uzun bir süre başka bir ülkede yaşadıktan sonra son zamanlarda Danimarka’ya döndüyse, gereklilikleri hemen karşılayacak bir konut bulmak zor olabilir. Böyle durumlarda the Immigration Service, çocuk oturma izni aldıktan altı ay sonraya kadar ebeveynin gereklilikleri karşılaması için süreyi erteleyebilir.

Muafiyet

Konut gerekliliği ayrıca Danimarka’daki ebeveyn mülteci ya da hâlâ eziyet edilme riski taşıdığı için koruma durumundaysa, önceki ilişkisinden Danimarka’da yaşayan bir çocuğu varsa ve ebeveyn çocuğun velayetine ya da ziyaret hakkına sahipse ve çocuğu düzenli aralıklarla görüyorsa ya da başka bir ülkede kalması tavsiye edilemeyecek kadar hastaysa askıya alınabilir.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort