Diğer Aile Üyeleri

Diğer Aile Üyeleri

Bu grup, 15 yaş altı çocuklar ve eşler/partnerler dışında, örneğin 15 yaş üstü çocuklar ya da yetişkin çocukları Danimarka’da yaşayan ebeveynler gibi tüm aile bireylerini içerir.

Diğer aile üyeleri aile birleşimi için Danimarka’da yaşayan birisiyle Danish Aliens Act, bölüm 9c(1) bağlamında başvurabilirler.

Danish Aliens Act, bölüm 9c(1)’e göre, bir oturma izni ancak ailenin birliğinin önemi gibi özel nedenler geçerliyse alınabilir.

Bu, aile birleşiminin yalnızca; başvuru, Avrupa İnsan Hakları Anlaşması’nın aile hayatı hakkını ilgilendiren sekizinci maddesi gibi Danimarka’nın uluslararası yükümlülüklerine karşı geldiği için reddedilirse diğer aile üyeleri için geçerli olacaktır.

Bu maddenin odak noktası geleneksel, Avrupa çekirdek ailesidir, yani; baba, anne ve 18 yaşın altındaki çocuklardır. Sonuç olarak, Danimarka yalnızca olağandışı durumlarda ebeveynler ve 18 yaş üstündeki çocuklar arasındaki aile birleşimine izin vermektedir.

Diğer Aile Üyeleri
Diğer Aile Üyeleri

The Immigration Service bir başvuruyu değerlendirirken, aile hayatının korunmaya değer olarak kurulup kurulmadığını göz önüne alır. Bu, yalnızca aile bağlarından çıkarılan bağların kişiler arasında aşılıp aşılmadığını, başvuran kişinin şu an Danimarka’da yaşayan kişinin evinin bir üyesi olup olmadığını, şu an Danimarka’da yaşayan kişinin başvuran kişiye Danimarka’ya gelmeden önce ve geldikten sonra destek olup olmadığını, başvuran kişinin sağlık sorunları nedeniyle kendini geçindirmekten aciz olup olmadığını ve kişinin kendi ülkesinde onunla ilgilenebilecek kişiler ya da sosyal kurumlar olup olmadığını içerir.

Diğer bir deyişle, aile birleşimi yalnızca olağandışı durumlarda sağlanabilir.

Diğer aile üyeleri kategorisi ayrıca Danimarka’da yaşayan ve 18 yaş altında çocuğu olan aile birleşimi için başvuran ebeveyni de içerir. Aile birleşiminin kişinin 18 yaş altındaki çocuğu ile gerçekleşmesi yalnızca çocuğun diğer ebeveyni başvuran kişinin eşi/partneri değilse mümkündür. Çocuğun diğer ebeveyni başvuran kişinin eşi/partneriyse, başvuran kişi eş ile aile birleşimi için başvurmalıdır. Eş ile aile birleşimi hakkında daha fazla bilgi alın.

Çocuğun diğer ebeveyni, başvuranın şu anki eşi/partneri değilse, ancak başvuranın önceki eşi/partneriyse, belirleyici faktör başvuran kişinin çocuğuyla ne kadar ilgili olduğu ve çocuğun Danimarka’ya olan genel bağıdır.

Bir oturma izninin, bir ebeveyne, ebeveynin çocuğuyla bağlarını pekiştirmesi için verilemeyeceğini lütfen unutmayınız. Belirleyici faktör zaten var olan bağın seviyesidir.

Başvuran kişi Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşıysa ve 18 yaş altındaki çocuğun ebeveyni ve çocuğa bakan kişi Danimarka’da yaşayan bir Danimarka vatandaşıysa, başvuran kişi belki Avrupa Birliği düzenlemeleri altında bir oturma izni alma hakkı kazanabilir. Bu Zambrano dosyasından çıkarılan bir sonuçtur. Zambrano dosyası hakkında daha fazla bilgi alın.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort