Çocuğun Çıkarları

Çocuğun Çıkarları

Aile birleşimi çocuğun çıkarlarına aykırı düşüyorsa, çocuk oturma izni alamaz.

İlk kez izinleri

Dosyayı değerlendirirken the Immigration Service diğer şeylerle birlikte şunları da göz önüne alır:

  • Çocuğun Danimarka’da ciddi sosyal sorunlar yaşayıp yaşamadığı
  • Çocuğun Danimarka’ya gelişinde ya da gelişinden kısa bir süre sonra yetkililer tarafından uzaklaştırılma riski taşıyıp taşımadığı
  • Çocuğun istismar edilme riski taşıyıp taşımadığı

Oturma izni alınmasının çocuğun çıkarlarına aykırı düştüğünü işaret eden bilgiler mevcutsa, the Immigration Service dosyayı işleme koymadan önce belediyeye danışacaktır.

Çocuğun Çıkarları
Çocuğun Çıkarları

Çocuğun yurt dışında kalması

Çocuğun oturma izni geçerliliğini kaybederse ve the Danish Immigration Service muafiyetin olmadığına karar verirse, the Immigration Service ayrıca çocuğun yeni bir oturma izni alıp alamayacağını da düşünür.

Çocuğun yurtdışında kalmasından sonra oturma iznini kaybettiği durumlarda, yeni bir oturma izni yalnızca çocuğun çıkarları geçerliyse verilebilir.

Bu her zaman özel bir değerlendirmeye bağlıdır.

Değerlendirilmesinde, the Immigration Service şunları göz önünde bulunduracaktır:

  • Çocuğun Danimarka’da kalış süreci ve karakterinin çocuğun memleketindekiyle karşılaştırılması
  • Çocuğun, çocukluğunun büyük bir kısmını geçirdiği ülke
  • Çocuğun okula nerede gittiği ve çocukluktan itibaren hangi dili konuştuğu
  • Aile bağları ve sosyal ilişkiler

Çocuk gelişim yıllarında Danimarka’da kaldıysa özel durumlar göz önüne alınacaktır.

Çocuğun reedükasyon ziyareti ya da başka bir olumsuz etki ziyareti için kendi isteği dışında yurt dışında yaşamaya zorlanıp zorlanmadığına özel olarak önem verilecektir.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort