Avrupa Birliği Yasaları Altında Danimarka Vatandaşları İçin Aile Birleşimi

Avrupa Birliği Yasaları Altında Danimarka Vatandaşları İçin Aile Birleşimi

Serbest dolaşım için olan Avrupa Birliği kuralları iç meselelerde tamamen geçerli değildir. Yani, Danimarka’da yaşayan Danimarkalı aile üyeleri ve serbest dolaşım hakkını başka bir Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde ya da İsviçre’de kullanmamış olanlar Avrupa Birliği kuralları altında Danimarka için oturum kartı alamazlar.

Ancak, Avrupa toplulukları adalet divanı içtihadı (the case-law of the European Court of Justice) gösteriyor ki bir Danimarka vatandaşı belirli durumlarda Avrupa Birliği yasaları tarafından kapsanıyor ve buna dayanarak aile birleşimi için uygun olabiliyor.

Belirli durumlarda, işçilerin, kendi işinin sahibi insanların, hizmet sağlayıcıların, emeklilerin, kendi işinin sahibi emeklilerin, emekli hizmet sağlayıcıların, geçici görevdekilerin, öğrencilerin ve kendini geçindiren insanların serbest dolaşımı için olan Avrupa Birliği kurallarına başvuran Danimarka vatandaşı ailenin üyesi olan bir yabancıya bu yüzden tescil sertifikası ya da oturum kartı verilebilir.

Avrupa Birliği Yasaları Altında Danimarka Vatandaşları İçin Aile Birleşimi
Avrupa Birliği Yasaları Altında Danimarka Vatandaşları İçin Aile Birleşimi

İşçilerin ve diğerlerinin serbest dolaşımı için olan Avrupa birliği kuralları, belirli durumlarda:

 • Danimarka’da kalıp Danimarka vatandaşı olan ama başka bir ülkede çalışan ve sonuç olarak o ülkeye sık sık seyahat eden (sınır işçileri)
 • Danimarka’da kalan ve Danimarka vatandaşı olup Danimarkalı bir işveren tarafından çalıştırılan bir işçi olanlar fakat başka bir ülkede de belli bir miktar çalışanlar (iş seyahati yapanlar) için geçerlidir.

(Daha fazlası için aşağıda bölüm 9’u okuyun)

Belirli ve istisnai durumlarda, Danimarka’da kalan ve Danimarka vatandaşı olan ama diğer Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomi Alanı (EU/EEA) ülkelerinde hizmet verenler Avrupa Birliği yasaları altında aile birleşimi için uygun görülürler. (Bölüm 9’da daha fazlasını okuyun.)

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İçtihadı (The case-law of the European Court of Justice) gösteriyor ki aile birleşimi yapma amacıyla Avrupa birliği yasaları altında serbest dolaşım hakkını kullanmak Danimarka göçmen yasalarında hile yapmak olarak düşünülemez. Önemli olan gerçek bir ilişki ve/ya da gerçek bir evlilik/düzenli birlikte yaşayış ve Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) vatandaşlarının başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde serbest dolaşım yapma hakkını gerçekte kullanmalarıdır. (daha fazla ayrıntı için Akrich judgment (case C-109/01)).

Başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde ya da İsviçre’de kalan Danimarka vatandaşı aile üyeleri, eğer ilgili aile üyesi bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşıysa kayıt belgesi ya da eğer aile üyesi üçüncü ülke vatandaşıysa oturum kartı için başvurabilirler.

Bu sayfada, Avrupa Birliği yasaları altında aile birleşimi yapmayı amaçlayarak başvuranlar için koşullar hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaksınız. Artık Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İçtihadı’nın (The case-law of the European Court of Justice) bir sonucu olarak meydana gelmeyen gereklilikler hakkında da bilgi alabilirsiniz.

Danimarka’da Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşları için aile birleşimi hakkında daha fazla bilgi alın.

1. Serbest Dolaşım

Danimarka vatandaşı başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkede ya da İsviçre’de serbest dolaşım hakkını kullanmış olmalıdır.

Danimarka vatandaşının başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı ülkesinde ya da İsviçre’de kalma süresinde minimum bir gereklilik yoktur, ancak kişinin Avrupa Birliği kurallarına dayanarak gerçekten oturum hakkını kullanmış olması bir koşuldur.

Danimarka vatandaşı diğer bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı ülkesinde ya da İsviçre’de ya:

 • İşçi
 • Kendi işinde çalışan
 • Hizmet sağlayıcı
 • Emekli işçi
 • Kendi işinde çalışan emekli
 • Emekli hizmet sağlayıcı
 • Geçici işte çalışan
 • Oturum süresince kendini geçindirebildiği bir eğitim kurumunda kamu yetkilileri tarafından güvenilen ve finansal olarak desteklenen öğrenci ya da
 • Kendini geçindiren bir kişi, yani yeterli bir geliri ya da kaynağı olan ve böylece kamu yetkililerine yük olmayan ya da
 • Başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı ülkesinde ya da İsviçre’de sürekli oturma izni almış olması gerekmektedir.

Bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşı ne zaman Avrupa Birliği yasaları altında işçi sayılır?

Danimarka milliyetini de içeren, bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşının Avrupa Birliği yasaları altında işçi sayılıp sayılmayacağı her dosyanın belirli koşullarının somut bir değerlendirmesine bağlıdır. Önemli olan kişinin gerçek ve etkili bir çalışma gösterip göstermediğidir. Ayrıca kişinin ödeme aldığı ve yönetimi altında çalıştığı diğer kişiye hizmet gösterip göstermediğine de odaklanılacaktır. Sadece düşük bir ilave gibi görünen çalışma, konseptin başvurusunun kapsamından hariç tutulur. Böylece ilgili çalışmanın haftada en az 10-12 saat olması genellikle bir şarttır.

Avrupa Adalet Divanı’nın hukukuna göre, başvuranın haftada en az 10-12 saat çalışıyor olması genellikle bir gerekliliktir, Kempf hükmü (dava C-139/85) ve Megner ve Scheffel (dava C-444/93).

Kempf davasında söz konusu çalışma haftada 12 saatti ve Megner ve Scheffel davasında Avrupa Adalet Divanı, çalışma saatlerinin 18,12 hatta haftada 10 saati bile geçmediği ücretli çalışmanın kişinin Avrupa Birliği yasaları altında işçi olarak hariç bırakılmayacağı kararına varmıştır.

Genc (case C-14/09) hükmünde Avrupa Adalet Divanı haftada 10-12 saatten az çalışmanın gerçek ve etkili olup olmadığının somut ve bireysel değerlendirmesinin amacı için bir kriter oluşturdu. Kriter hastalık süresince ödeme, çalışma sürecinde ve çalışmanın toplu iş sözleşmesine uyup uymadığına göre ödemenin bırakılmasına yetki verebiliyordu. Dosyada bahsedilen çalışma haftada 5,5 saatti.

Avrupa Adalet Divanı haftalık 5,5 saatlik çalışmanın Avrupa Birliği yasaları altında yeterli olup olmadığına ya da çalışmanın sadece düşük bir doğası olup olmadığına karar vermedi. Bu değerlendirmenin ele alınması üye ülkeye bırakılmıştır.

Değerlendirme amaçlarında çalışma süreci için daha düşük bir sınır belirlemek mümkün değildir.

Avrupa Adalet Divanı, Franca Ninni-Orasche (dava C-413/01) davasında on haftalık bir belirli süreli iş süresi kontratının Avrupa Birliği yasası altında işçi olma başvurusu için yeterli olduğuna karar verdi. Bu dava, eğitim burslarını ilgilendiriyordu ve bir kişinin ne zaman bir işçi sayılacağı ile ilgili yerel yetkililere yönetmelik konusunu üstleniyordu. Bu yönetmelik, çalışma ilişkilerinde önceden yapılmış kısa süreli sözleşmeleri ilgilendiriyordu. Yönetmelik, böyle durumlar için en az on haftalık bir dönemi belirliyordu. Ancak, her davada somut bir değerlendirme yapılması vurgulanmalıdır.

Dolayısıyla, somut ve bireysel bir değerlendirme her davada yapılmalıdır ve Ninni-Orasche hükmünde Divan tarafından belirlenen on haftalık süreç böylece on haftalık çalışmanın yeterli sayıldığı durumlarda yalnızca bir örnek olarak görülmelidir.

Sürekli işe sahip olan ancak on haftadan sonra çalışmaya son veren bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşı diğer bir kişi on haftadan fazla çalışıp şartları karşılayamazken (örneğin başka nedenlere bağlı olarak gerçek iş yapma azlığı) belirli durumlardaki Avrupa Birliği yasası altında işçi olma şartlarını sağlayabilir.

Danimarka’daki oturumundan emekli olmuş, başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA)ülkesinde ya da İsviçre’de çalışan bir Danimarka vatandaşı, Avrupa Birliği yasası altında aile birleşimi yapmaya hak kazanabilir mi?

Başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı ülkesinde çalışan ama Danimarka’da yaşayan bir Danimarka vatandaşı ve sonuç olarak düzenli bir şekilde o ülkeye (sınır işçisi) seyahat eden kişi Avrupa Birliği düzenlemeleri altında, belirli durumlarda aile birleşimi için hak kazanabilir.

Danimarka’da yaşayan ve ana merkezi Danimarka’da olan bir şirkette çalışan bir Danimarka vatandaşı, çalışma şartlarına göre işinin bir kısmını başka bir ülkede (iş seyahati yapanlar) gerçekleştiriyorsa, Avrupa Birliği düzenlemeleri altında aile birleşimi için belirli durumlarda hak kazanabilir.

Danimarkalı sınır işçilerinin ve iş seyahati yapanların ne zaman aile birleşimi yapacağıyla ilgili daha fazla bilgi aşağıda, bölüm 9’dadır.

Danimarka’da yaşayan ve diğer Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkelerinden birine hizmet sağlayan Danimarka vatandaşı belirli durumlarda Avrupa Birliği düzenlemeleri altında aile birleşimi yapma hakkı kazanabilir (daha fazla bilgi bölüm 9’da)

2. Gerçek ve Etkili ve Oturum

Bir Danimarka vatandaşı başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde ya da İsviçre’de gerçek ve etkili bir oturum gerçekleştirmiş olmalıdır.

Serbest dolaşım hakkını başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomi Alanı (EU/EEA) ülkesinde kullanan Danimarka milliyetinden bir aile üyesinin Avrupa Birliği yasası altında oturum hakkı kazanması için çalıştığı ya da başka sebeplerle yaşamış olduğu Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomi Alanı (EU/EEA) ülkelerinde gerçek ve etkili bir oturum gerçekleştirmiş olma şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Danimarka vatandaşının başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde gerçek ve etkili bir oturum gerçekleştirmiş olma şartı o ülkeye gitmesi demektir. Gidişin gerçek olması gerekmektedir ve kısa süreli, örneğin otel odasında olması, yeterli değildir.

Genellikle, devren kiralık bir odada ya da akrabalarının ya da yakınlarının vasıtasıyla bir adreste kısa süreli kalmış bir Danimarka vatandaşı, başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde gerçek ve etkili bir oturum gerçekleştirmiş olma şartını yerine getirmemiş sayılır.

Aksine, süresiz kira anlaşmasına dayanarak kiralık bir dairede ya da ilgili kişi tarafından satın alınmış bir konutta uzun süre yaşamış bir Danimarka vatandaşı gerçek ve etkili bir oturum gerçekleştirme şartını anında karşılamış olur.

Ancak, yukarıdaki şartları da içeren, dosyanın tüm özel şartlarının somut ve bireysel bir değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Ekli belgelerdeki ve başvuru formundaki bilgiye dayanarak, Devlet İdaresi durumun gerçek ve etkili bir oturum sayılıp sayılmadığına karar verecektir.

Devlet İdaresi, verilen bilgiye dayanarak değerlendirmesinde Danimarkalı vatandaşın başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkelerindeki oturumunun gerçek ve etkili olup olmadığını şüpheli bulursa, böyle bir oturumun ek kanıtları istenecektir.

Danimarka vatandaşının başka bir Avrupa Birliği ülkesindeki gerçek ve etkili oturumunun kanıtı olarak teslim etmesi gereken belgelerin örnekleri:

 • Başvuranın oturumunun kayıt altında olduğunu gösteren vatandaş kaydını içeren belgenin olduğu adresin kanıtı
 • Mülk için bir sevkiyat, kira sözleşmesi ya da kiranın ödendiğini gösteren makbuzlar
 • Kira sözleşmesini feshettiğinin, mülkünü sattığının ya da belli bir süre için evini devren kiraladığının kanıtını içeren Danimarka vatandaşının önceki konutundan taşındığının kanıtı
 • Çocukların okula, kreşe vb. kaydı
 • Ulusal sağlık sigortası ya da özel bir sağlık sigortasının kanıtı

Bu, Danimarka vatandaşının başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesindeki gerçek ve etkili oturumunun kanıtı olarak teslim etmesi gereken belgelerin detaylı bir listesi değildir. Ancak, aile birleşimi yalnızca Danimarka vatandaşının yukarıdaki belgelerin bir ya da birkaçını teslim edememesi nedeniyle reddedilemez.

Her koşulda, Devlet İdaresi dosyanın tüm şartlarının somut bir değerlendirmesini yapacaktır.

Başvuruyla bağlantılı olarak, Avrupa Birliği yasası altında Danimarka’da aile birleşimi için başvuran bir Danimarka vatandaşı resmi bir şekilde başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde gerçek ve etkili bir oturum gerçekleştirdiğini bildirmelidir.

3. Avrupa Birliği yasası altında hangi aile üyeleri bir Danimarka vatandaşıyla aile birleşimi yapmak için uygundur?

Aşağıda yer alan aile üyeleri,  başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde serbest dolaşım hakkını kullanmış bir Danimarka vatandaşıyla aile birleşimi yapmaya uygundurlar:

 • Eşler
 • 18 yaşın üstünde olup düzenli olarak birlikte yaşayanlar
 • Danimarka vatandaşının ya da onun eşinin/birlikte yaşadığı kişinin doğrudan kendi soyundan olan 21 yaş altındaki çocukları, torunları vb.
 • Danimarka vatandaşının ya da onun eşinin/birlikte yaşadığı kişinin doğrudan kendi soyundan olan 21 yaş üstündeki çocukları, torunları vb. (eğer soyundan gelenler Danimarka vatandaşına ya da onun eşine/birlikte yaşadığı kişiye bağlıysalar)
 • Danimarka vatandaşının ya da eşinin/birlikte yaşadığı kişinin kendilerinden büyük akrabaları (ebeveynleri, büyükbaba ve büyükanne vb. –eğer Danimarka vatandaşına ya da eşine/birlikte yaşadığı kişiye bağlıysalar)
 • Danimarka vatandaşına bağlıysalar ya da geldikleri ülkede onun çatısı altında yaşadıysalar diğer aile üyeleri (kardeşler, kuzenler vb.)
 • Eğer ciddi bir şekilde sağlık nedenleriyle Danimarka vatandaşının aile üyelerinin kişisel bakımını sağlaması gerekiyorsa diğer aile üyeleri (kardeşler, kuzenler vb.)

Aşağıdaki paragraf 6, destek şartları hakkında daha fazla bilgi verecektir.

4. Gerçek bir aile ilişkisi ve gerçek evlilik/düzenli birlikte yaşayış

Gerçek aile ilişkisi ve/ya da gerçek evlilik/düzenli birlikte yaşayış Danimarka vatandaşı ve aile üyesi arasında var olmalıdır.

Aile birleşimi için başvuruyla bağlantılı olarak kanıt, Danimarka vatandaşı ve aile üyesi arasındaki aile bağlarının Danimarka vatandaşı Danimarka’ya dönmeden önce kurulduğunu göstermelidir, örneğin evlilik cüzdanı (eşler için) ya da vaftizin sertifikası (çocuklar için)

Başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde dolaşım hakkını kullanmış Danimarka vatandaşının bir aile üyesi, Avrupa Birliği yasası altında Danimarka’ya döndükten sonraya kadar aile birleşimi için başvurmadıysa, aile üyelerinin başvurusunun Danimarka vatandaşının Danimarka’ya dönüşünün doğal seyrinde teslim edilip edilmediğinin somut bir değerlendirmesi yapılacaktır. Böyle bir değerlendirmede ertelemenin süresiyle birlikte aile üyesinin başvuruyu iş ya da eğitim gibi özel nedenlerle erteleyip ertelemediğini içeren geç başvurunun nedenleri üzerinde durulacaktır.  Danimarka vatandaşının Danimarka’ya dönüşünün geçici korelasyonunun bir bildirisi ve Avrupa Birliği yasası altında Danimarka ulusunda bir aile üyesi olarak oturum başvurusunun üretilmesi, yalnızca Danca dilinde mevcuttur: : “notat om tidsmæssig sammenhæng mellem en dansk statsborgers tilbagevenden til Danmark og ansøgning om ophold som familiemedlem til den danske statsborger efter EU-retten”.

Ayrıca Danimarka vatandaşının ve aile üyesinin/başvuranın, Danimarka vatandaşının serbest dolaşım hakkını kullandığı bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde gerçekten birlikte yaşamış olmaları bir gerekliliktir. Bu gereklilik, aile üyesinin/başvuranın, Danimarka vatandaşının serbest dolaşım hakkını kullandığı Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde bir oturum sahibi olmalarına işaret eder. Şu da dikkate alınmalıdır ki aile üyesinin/başvuranın Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesindeki kalışı Danimarka vatandaşının serbest dolaşım hakkını kullandığı zaman süresince gerçekleşmelidir. Aile üyesinin/başvuranın Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesindeki kalışının yasalara uygun olması bir gereklilik değildir.

Devlet idaresi ayrıca, evliliğin ya da birlikte yaşayışın tek amacının aile üyesi için oturum almak olup olmadığını da içeren Avrupa Birliği kurallarının ihlal edilip edilmediğine dair somut bir değerlendirme yapacaktır.

Dolayısıyla, Avrupa Birliği yasası altında Danimarka’da aile birleşimi için başvuran Danimarka vatandaşının ve onun eşinin/sürekli birlikte yaşadığı kişinin, başvuruyla ilgili olarak resmi bir şekilde evliliklerinin kuruluş amacının ya da birlikte yaşayışlarının yalnızca aile üyesi için oturma izni almaktan bağımsız olduğunu bildirmeleri gerekmektedir.

Çift evliyse, çift Danimarka’ya giriş yaptığında evlilik hâlâ geçerli olmalıdır. Eğer çift sürekli birlikte yaşama halindeyse, çift Danimarka’ya giriş yaptığında ve Danimarka’da kaldıkları süre boyunca birlikte yaşayış hâlâ devam ediyor olmalıdır.

5. Döndükten sonra ekonomik faaliyet

Başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde serbest dolaşım hakkını aşağıdakilerden biri olarak kullanmış bir Danimarka vatandaşının eşiyle/sürekli birlikte yaşadığı kişiyle ve/ya da onun ya da eşinin 21 yaş altındaki çocuklarıyla Danimarka’ya döndükten sonra aile birleşimi yapabilmesi için ekonomik olarak aktif olması gerekmektedir:

 • İşçi
 • Kendi işinde çalışan biri
 • Hizmet sağlayıcı
 • Emekli işçi
 • Kendi işinde çalışan emekli, ya da
 • Emekli hizmet sağlayıcı

Dolayısıyla, Eind hükmünden (dava C-291/05) çıkarılan:

‘’Bir işçi vatandaşı olduğu üye ülkeye (Member State) başka bir üye ülkede para karşılığı çalıştıktan sonra döndüğü zaman, ailesinin üyesi olan bir üçüncü ülke vatandaşı Regulation No. 1612/68’in Regulation No. 2434/92 olarak değiştirilmiş Article 10(1)(a) altında, işçi etkili ve gerçek ekonomik faaliyet göstermiyor olsa bile vatandaşı olduğu üye ülkede işçi olarak kalma hakkına kıyasen sahiptir.’’

Çalışma durumlarını ‘’aktif olmayan’’ (öğrenci ya da kendini geçindiren) durumundan ‘’aktif’’ (çalışan ya da bağımsız çalışan) durumuna değiştiren Danimarka’ya dönmüş olan Danimarka vatandaşlarının kendilerini ya da birinci derecen akrabalarını geçindirmeleri gereklilik değildir.

Aşağıdaki Paragraf 6 geçindirme gerekliliği ile ilgili daha fazla bilgi verecektir.

6. Kendinizi ve ailenizi geçindirebilme

Kendini geçindirme şartı Danimarka vatandaşının, ilgili kişinin serbest dolaşım hakkını kullandığı yerde, Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesindeki oturumuna ve aile birleşimi için olan başvurudaki aile üyelerinin durumuna dayanarak farklılık gösterir.

İşçi, kendi işinde çalışan ya da hizmet sağlayıcı (ekonomik olarak aktif) ya da emekli işçi, kendi işinde çalışmış emekli ya da emekli hizmet sağlayıcı (emekli olarak ekonomik bakımdan aktif)  olarak başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde serbest dolaşım hakkını kullandıktan sonra Avrupa Birliği yasası altında Danimarka’da aile birleşimi için başvuran bir Danimarka vatandaşının eşini/sürekli birlikte yaşadığı kişiyi ve 21 yaş altındaki çocuklarını ve eşinin 21 yaşın altındaki çocuklarını (çekirdek aile üyeleri) geçindirebildiğini kanıtlamasına gerek yoktur. Bu, ilgili kişinin sosyal yardım ya da Danimarka’daki diğer yardımlardan yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın geçerlidir.

Ancak, eşinin/birlikte yaşadığı kişinin ya da 21 yaşın altındaki çocuklarının ya da eşinin/sürekli birlikte yaşadığı kişinin 21 yaşın altındaki çocukları dışındaki aile üyeleriyle aile birleşimi için başvuran bir Danimarka vatandaşı, Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde serbest dolaşım hakkını kullandıktan sonra ekonomik olarak aktif ya da emekli olarak ekonomik bakımdan aktif biri olarak Danimarka’ya döndüğünde bu aile üyelerini geçindirebileceğini kanıtlaması gerekebilir.

Öğrenci olarak başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde serbest dolaşım hakkını kullandıktan sonra Danimarka’ya dönüp aile birleşimi için başvuran bir Danimarka vatandaşının da ayrıca eşini/sürekli birlikte yaşadığı kişiyi ve 21 yaşın altındaki çocuklarını ve eşinin/birlikte yaşadığı kişinin 21 yaşın altındaki çocuklarını içeren kendisi ve aile üyeleri için yeterli kaynaklara sahip olduğunu bildirmesi gerekebilir. Aile üyesinin eş mi sürekli birlikte yaşanan biri mi 21 yaş altındaki bir çocuk mu yoksa eşin/birlikte yaşanılan kişinin 21 yaş altındaki çocuğu mu olduğu değil, yalnızca Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşı olarak yeterli kaynakların sağlanabileceğinin bildirilmesi gerekmektedir.

Dahası, kendini geçindirebilen biri olarak başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde serbest dolaşım hakkını kullanmış bir Danimarka vatandaşının eşini/sürekli birlikte yaşadığı kişiyi ve 21 yaşın altındaki çocuklarını ve eşinin/birlikte yaşadığı kişinin 21 yaşın altındaki çocuklarını içeren kendisi ve aile üyeleri için yeterli kaynaklara sahip olduğunu bildirmesi gerekebilir.

Ancak, Danimarka’ya döndükten sonra çalışma durumlarını ‘’aktif olmayan’’ (öğrenci ya da kendini geçindiren) durumundan ‘’aktif’’ (çalışan ya da kendi işinde çalışan) durumuna değiştiren Danimarka vatandaşlarının kendilerini ve birinci dereceden aile üyelerini geçindirmelerine gerek yoktur. Yalnızca Danca dilinde mevcut olan, Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m. fl., og sag C-457/12, S., daha fazla bilgi alın.

Aynı şekilde, serbest dolaşımda Avrupa Birliği kuralları altında bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde sürekli oturum içinde olan Danimarka vatandaşlarının da Danimarka’ya döndükten sonra kendilerini ve birinci dereceden aile üyelerine geçindirmelerine gerek yoktur. Ayrıca başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde serbest dolaşım hakkını kullanmış olan Danimarka vatandaşları için de geçerli olan Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) sitesinde daha fazla bilgi alın (yalnızca Danca dilinde).

Devlet İdaresi, karşılanması gereken koşullar ve hangi aile üyelerinin kayıt belgesi ya da kayıt kartı için uygun olduğu hakkında daha fazla bilgi verebilir.

7. Aile üyelerinin başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde önceki yasal oturumu

Yabancı bir eşi/birlikte yaşanılan partneri de içeren bir aile üyesinin, Danimarka vatandaşının oturum hakkını şimdiye kadar kullanmış olduğu bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde ya da İsviçre’de önceden yasal bir oturum gerçekleştirmiş olması gerekli değildir.

Dolayısıyla, Metock hükmünden (dava C-127/08) çıkarılan:

‘’Avrupa Birliği vatandaşlarının ve aile üyelerinin üye ülkeler arasında serbestçe hareket etme ve kalma hakkı üzerine Avrupa Parlamentosu ve Meclisinin 29 Nisan 2004 tarihli 2004/38/EC yönergesi, bu üye ülkede kalan Avrupa Birliği vatandaşının Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşı eşini gerektiren üye ülke yasasını gereksiz kılıyor ama bu yönergenin hükmünden yararlanılabilmesi için ev sahibi üye ülkeye gelmeden önce yasal olarak önceden kaldığı başka bir üye ülkede vatandaşlığı olmaması gerekiyor.’’

Ancak, Danimarka vatandaşının ve aile üyesinin/başvuranın, Danimarka vatandaşının serbest dolaşım hakkını kullandığı Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde gerçekten birlikte yaşamış olmaları bir koşuldur.

Dolayısıyla, Eind hükmünün (dava C-291/05) paragraf 35-36’dan çıkarılan:

‘’Bir üye ülke vatandaşının, daha sonra yaşayacağı ülkede ekonomik faaliyette bulunup bulunmayacağına bakılmaksızın, kendi üye ülkesine dönebilme kesinliğine sahip değilse başka bir üye ülkenin alanında kazançlı işini sürdürebilsin diye, o üye ülkeden ayrılması engellenebilir.

Bu caydırıcı etken sadece ihtimalden kaynaklanmaktadır, aynı vatandaş için, kendi üye ülkesine dönememesi durumunda, evliliğin ya da aile birleşiminin sonucu olarak ev sahibi üye ülkede yakın akrabalarıyla birlikte yaşamaya devam edebilir.

8. Danimarka’da yaşayan ve sınır ötesi hizmet veren Danimarka vatandaşları

İstisnai durumlarda, diğer Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkelerine sınır ötesi hizmet veren Danimarka’da yaşayan Danimarka vatandaşları Avrupa Birliği yasası altında aile birleşimi yapabilirler.

Carpenter hükmünde (dava C-60/00), Avrupa Adalet Divanı, kendi ülkesinde kalan bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) vatandaşının diğer Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkelerindeki müşterilere hizmet vermesi şartıyla, hayli istisnai durumlar altında Avrupa Birliği yasasınca aile birleşimi yapılmasına izin vermiştir.

Carpenter davası, Birleşik Krallık ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki müşterilere sınır ötesi hizmet veren İngiltere vatandaşı Carpenter Bey ile ilgilidir. Carpenter Bey’in işi İngiltere’deydi ve iş amacıyla diğer Avrupa Birliği ülkelerine seyahat ediyordu. İngiltere Dışişleri Bakanı Carpenter Bey’in Filipinler vatandaşı olan eşi için sınır dışı emri çıkardı fakat Avrupa Adalet Divanı, hizmet sağlama özgürlüğü ile ilgili olan Avrupa Birliği anlaşmasının koşulları nedeniyle, eşinin İngiltere’de bağlı oturma izni almasına karar vermiştir.

Danimarka’da yaşayan ve sınır ötesi hizmet veren bir Danimarka vatandaşı yabancı eşi/sürekli birlikte yaşadığı kişi için ya da 21 yaş altındaki çocukları için oturma belgesi/oturma kartı almak istiyorsa aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

 • Danimarka vatandaşının eşi ve 21 yaş altındaki çocukları (üçüncü ülke vatandaşları) Danimarka’ya yasal olarak giriş yapmış olmalılar.
 • Danimarka vatandaşının, Danimarka’da kalıyor olması ve Danimarka’dan başka bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesinde sınır ötesi hizmet veriyor olması gerekmektedir.
 • Danimarka vatandaşı hizmetlerin sağlanması için diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere iş gezileri yapıyor olmalıdır.
 • Danimarka vatandaşının hizmet koşulları ilgili kişinin hem Danimarka’daki hem de diğer üye ülkelerdeki iş faaliyetlerinin büyük bir bölümünü oluşturmalıdır.
 • Evlilik sözleşmeli olamaz ya da birlikte yaşayış yalnızca başvuran için bağımsız bir oturum alma amacıyla gerçekleştirilmiş olamaz. Çift evliyse, evliliğin yabancı eş Danimarka’ya giriş yaptığında hâlâ geçerli olması gerekmektedir. Çift beraber yaşıyorsa, birlikte yaşayış birlikte yaşanılan kişi Danimarka’ya giriş yaptığında hâlâ geçerli ve Danimarka’daki oturum boyunca devam ediyor olmalıdır.
 • Çiftin Danimarka’da gerçek bir aile hayatı kurmuş olmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki koşulların karşılandığının kanıtlanması istenilebilir.

9. Danimarka’da yaşayan ve başka bir Avrupa Birliği ülkesinde çalışan Danimarka vatandaşları

Başka bir Avrupa Birliği ülkesinde ekonomik olarak aktif olan Danimarka vatandaşları, belirli durumlarda, Avrupa Birliği düzenlemeleri altında aile birleşimi yapabilirler. Avrupa Adalet Divanı C-457/12 davası kararınca, kendi vatandaşı olduğu bir Avrupa Birliği ülkesinde kalan ve başka bir üye ülkede çalışan bir vatandaş belirli durumlar aile birleşimi yapmaya hak kazanabilir.

Söz konusu dava, Benelüks bölgesinden sorumlu olarak bir Hollanda firmasında satış müdürü olarak çalışan bir Hollanda vatandaşının kayınvalidesi olan S Hanım’ı ilgilendiriyordu. S Hanım’ın damadı iş haftasının yüzde otuzunu Belçika’ya, Fransa’ya, Almanya’ya ve İngiltere’ye gitmek ve hazırlanmak için harcıyordu. S Hanım torunuyla ilgilenmekten sorumluydu. Hollanda S Hanım’ın daha önce damadıyla başka bir üye ülkede kalmadığı için Avrupa Birliği düzenlemeleri altında aile birleşimi yapmasını uygun bulmadı.

Karar ayrıca, bir Peru vatandaşı olan ve bir Hollanda vatandaşının eşi olan Hollanda’da kalan ancak günlük olarak Belçika’daki iş yerine giden G Hanım için de geçerliydi. G hanımın önceki ilişkisinden olan ve onlarla yaşayan bir erkek çocuğu ve çiftin kendi kızları vardı. Hollandalı yetkililer G Hanım’ın Avrupa Birliği düzenlemeleri altında aile birleşimi için uygun olmadığına karar verdi.

Avrupa Adalet Divanı, çalışma şartlarına göre, tüm Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesi vatandaşlarının Avrupa Birliği’nin iş için serbest dolaşım kurallarına göre kendi yaşadıkları ülke dışında başka bir üye ülkede ekonomik faaliyet içinde olmaları gerektiğine karar vermiştir. Avrupa Adalet Divanı’nın kararı, bir Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesi vatandaşı gibi aynı eve ait olan Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşının vatandaşı olduğu ülkeyle aynı üye ülkedeki oturum hakkını uzatmış üçüncü ülke sakinleriyle sonuçlanabileceğini gösteriyordu.

Aile birleşiminin alınıp alınmayacağı, aile birleşiminin Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) ülkesi vatandaşının iş için serbest dolaşım hakkını kullanabilmesi için gerek olup olmadığına bağlıdır. Danimarka’da kalma isteği, yabancı bir eş ile aile birleşimi yapacak olan Danimarka vatandaşı için yeterli değildir.

Danimarka vatandaşının Danimarka’da yaşayan ancak yarı ya da tam zamanlı başka bir üye ülkede çalışan yabancı aile üyesinin oturum belgesi/oturum kartı alabilmesi için aşağıdaki gerekliliklerin karşılanması gerekmektedir:

 • Danimarka vatandaşı 1) iş için serbest dolaşım ile ilgili Avrupa Birliği düzenlemeleri bağlamında başka bir üye ülkede çalışıyor olmalı ve Danimarka’da yaşıyor olmalı, ve 2) bu çalışmanın sonucu olarak düzenli aralıklarla o ülkeye seyahat ediyor olmalı (sınır işçisi); ya da Danimarka vatandaşı merkezi Danimarka’da olan bir şirkette çalışıyorsa ve çalışma şartlarına göre iş haftasının belli bir bölümünü başka bir üye ülkede geçiriyorsa (iş seyahati).
 • Danimarka vatandaşı başka bir üye ülkede çalışmak için serbest dolaşım hakkını kullanabiliyorsa aile birleşimi gereklidir.
 • Danimarka vatandaşının yabancı aile üyesi Danimarka’da yasal olarak kalıyor olmalıdır.
 • Danimarka vatandaşı ve yabancı aile üyesinin Danimarka’da gerçekten birlikte kalıyor olmaları gerekmektedir.

Yalnızca Danca dilinde mevcut olan Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m. fl., og sag C-457/12, S. sayfasından daha fazla bilgi alın.

10. Sürekli oturum

Serbest dolaşım üzerindeki Avrupa düzenlemeleri tarafından kapsanan ve Avrupa Birliği kararnamesine göre oturum hakkıyla birlikte beş yıllık devamlı süreç için Danimarka’da yasal olarak kalırsanız Danimarka vatandaşının aile üyesi olarak Danimarka’da sürekli oturum hakkına sahip olursunuz. Yalnızca Danca dilinde mevcut olan kılavuz notunda, serbest dolaşım yönetmeliğince sürekli oturum hakkı hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır: “notat om tidsbegrænset ophold efter opholdsdirektivet”.

11. Başvuru

Avrupa Birliği yasası altında aile birleşimi için başvurular Danimarka’daki devlet idaresine ya da yurt dışındaki Danimarka diplomatik misyonuna (elçilik ya da başkonsolosluk) teslim edilmelidir. Nasıl başvurulacağı hakkında daha fazla bilgi alın.

Devlet İdaresi başvuruyu reddederse, Danish Immigration Service’e kararın üst mahkemeye taşınması için başvurabilirsiniz.

Ayrıca okuyun:

Nasıl Başvurulur?

Davaların Yeniden Açılması

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort