Temiz Teknoloji – Danimarka’nın Temiz Teknolojisine Yatırım Yapın

Temiz Teknoloji – Danimarka’nın Temiz Teknolojisine Yatırım Yapın

Danimarka 2050’ye kadar tüm enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor olma hedefi koydu.

Danimarka enerji kaynağı olarak yüzde 99 yabancı fosil yakıta bağımlı olmaktan kendi kendine tam kapasite yetebilir hale geldi. Neredeyse kırk yıllık bir enerji odaklı politika Danimarka’yı yenilenebilir enerji kaynakları kullanan birçok ülkenin önüne geçirdi.

Temiz teknoloji çalışmalarınızı neden Danimarka’da yapmalısınız?

  • Yenilenebilir enerjide tam değer zinciri
  • Rüzgar gücü, akıllı şebeke ve biyoenerjide mükemmellik
  • 2050’ye kadar dünyanın ilk fosil kullanmayan ülkesi olmak
  • Endüstrinin tartışılmaz lideri, güçlü yenilenebilir enerji pozisyonunu sürdürme ve geliştirmede kararlı hükümet
  • Ülke genelinde teknoloji harikası akıllı şebeke enerji sistemi
  • Dünyada en iyi rüzgar işletme
  • Birinci sınıf araştırma ve yetenek ekiplerinin sağladığı üstün inovatif ve kullanıcı merkezli temiz teknoloji çözümleri
  • Örnek teşkil eden katılımcı iş çevresi ve kamu-özel ortaklığı
  • Farklı teknolojilerle çapraz inovasyon imkanları
  • Temiz teknoloji ile ar-ge çalışmaları üzerine yoğunlaşan yaklaşık 46 araştırma enstitüsü
Danimarka’nın Temiz Teknolojisine Yatırım Yapın
Danimarka’nın Temiz Teknolojisine Yatırım Yapın

2050’ye kadar fosil kullanımını tamamen bitirmek

Danimarka hükümeti 2050 yılına kadar hiç fosil yakıt kullanılmayan bir ülke olma hedefi koydu. Hükümetin ayrıca kısa vadeli planları olarak 2020’de yenilenebilir enerjinin %35’i ile Danimarka elektrik tüketiminin %50’lik rüzgar enerjisi kısmı kurtarılarak 2020 yılında 2006’ya göre brüt enerji tüketiminin %12’sini azaltma hedefi var.

Sürdürülebilir büyüme ve patlayan temiz teknoloji endüstrisi

Danimarka toplumu sürdürülebilir bir ilerlemenin, artan tüketim ve ekonomik büyüme ile nasıl bir arada yürüyeceğinin güzel bir örneği. Son 25 senede Danimarka ekonomisi, enerji tüketimi çoğunlukla aynı kaldığı halde yüzde 70 oranında büyüdü.

Temiz teknoloji son yıllarda Danimarka ihracatının en hızlı büyüyen sektörü oldu ve ihracatın gelecek dört beş sene içerisinde dörde katlanması bekleniyor.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort