Danimarka’da Denklik Sistemi ve Eğitimde Kalite Güvencesi

Danimarka’da Denklik Sistemi ve Eğitimde Kalite Güvencesi

Danimarka’da yüksek öğrenim kuralları devlet tarafından belirlenir. Devam etmekte olan değerlendirme süreci bütün programların uluslararası kalite standartlarına uyduğunu gözler önüne sermektedir.

Danimarka yüksek öğrenim kurumları devlet tarafından denetlenir. Kurumlar büyük çoğunlukla bağımsız olsalar da öğretmenler, not sistemleri ve sınav prosedürleri gibi konularda yasalara uygun davranmak zorundadırlar.

Bu da Danimarka’daki bütün öğrencilerin yüksek kalite standartlarına uygun eğitim aldıklarının güvencesidir. Dahası, birçok kurum kendi programları için uluslararası denklik sistemi kullanmaktadır.

Danimarka'da Güvence Altında Eğitim
Danimarka’da Güvence Altında Eğitim

Danimarka’daki bütün yüksek öğrenim kurumları uluslararası kredi transferine imkan sağlayan Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemi’ni (AKTS) kullanmaktadır. Tamamladığınız bütün dersler için sertifika ya da buna benzer resmi dökümanlar alıyorsunuz. Bir lisans ya da diploma programı tamamladığınızda ise İngilizce olarak Diploma Eki alıyorsunuz.

Faydalı Linkler

Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemi ve Diploma Eki hakkında daha fazla bilgi almak için:

www.studyindenmark.dk/faq

Eğitim Güvenceniz

Danimarka’daki bütün yüksek öğrenim kurumları uluslararası öğrencilerin başvuru, kabul ve eğitim süreçleriyle ilgili mesleki ahlak kurallarına (Code of Conduct) bağlı kalırlar. Bu da alacağınız eğitimin kalitesini ve göreceğiniz muamelenin bir güvencesi niteliğindedir. Bu kurallar bütün öğrencilere aynı şekilde uygulanır.

Faydalı Linkler

Bütün Danimarka üniversitelerinde geçerli olan mesleki ahlak kuralları

http://dkuni.dk/Internationalt/~/link.aspx?_id=CB11E9BA29634B588534E66C170FA4F3&_z=z

Bütün Danimarka üniversite kolejlerinde ve profesyonel yüksek öğrenim kurumları akademilerinde geçerli olan mesleki ahlak kuralları

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort