Danimarka Tarihi

Danimarka Tarihi

‘Danimarka’ kelimesi Vikingler zamanına kadar dayanıyor ve MS 900 yıllarında meşhur Jelling Taşı’na kazınmıştır. Günümüzde Danimarka tarihi geçmişinden çok farklı. 13. ve 17. yüzyılları arasında, Danimarka en büyük Avrupa ülkeleri kadar etkili olan bir süper güçtü. Günümüzde, Danimarka’nın büyüklüğü ve etkisi 400 yıllık zorunlu toprak terki, teslim olma ve kaybedilen savaşların sonucu. Küçük bir ülke olmasına rağmen, Danimarka dizayn, mimari, tarımcılık, yeşil teknoloji ve tıbbı ilaçlar gibi pek çok değişik alanda payına düşenden fazlasını yapıyor.

Runestone580

25 maddede Danimarka tarihi

 • yaklaşık MÖ 12500 İlk avcıların göçü
 • MÖ 3900 Tarım ve hayvancılık
 • 400-700 Şehirleşmenin başlangıcı
 • 866-867 York’un Vikingler tarafından kuşatılması
 • yaklaşık 965 Hristiyanlık’la tanışma
 • 1015-1034 Danimarka kontrolündeki İngiltere
 • 1397-1523 İsveç ve Norveç ile Kalmar Birliği
 • 1479 Kopenhag Üniversitesi’nin kuruluşu
 • 1536 Norveç’in Danimarka ile birleşmesi ve ıslah
 • 1660-1661 Mutlakiyetin başlangıcı
 • 1666 1917 Karayipler’deki Danimarka kolonileri
 • 1807 İngiliz donanması tarafından Kopenhag’ın bombalanması
 • 1814 Norveç’in Birlikten ayrılışı
 • 1848 Mutlakiyetin yıkılışı
 • 1849 İlk liberal anayası, Haziran Anayasası
 • 1864 Alman düklüklerin kaybı
 • 1901 Bakanlar Kurulu sorumluluklarının tanıtımı
 • 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı’nda Danimarka tarafsızlığı
 • 1915 Anayasal reform, kadınlara oy kullanma hakkının verilmesi
 • 1920 North-Schleswig’in Danimarka ile tekrar birleşme oyu
 • 1940-1945 Alman istilası
 • 1945 BM kurucu üyesi
 • 1949 NATO üyesi
 • 1973 AT (Avrupa Topluluğu) üyesi
 • 1993 AB üyesi

Tarihin özeti

Danimarka halkının yüksek homojenik yapısı mutakabata ulaşması birçok tarihi özellikle yakından bağıntılıdır: Lütheryen Devlet Kilisesi’nin öğretisel etkisi, mutlakiyet ile geniş bir nüfusun birliği, geç sanayileşme, siyasi partilerin tek başına mutlak çoğunluğu sağlayamaması. Özeti indir [PDF]

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort