Danimarka ve Türkiye İlişkileri

Danimarka ve Türkiye İlişkileri

Danimarka ile Türkiye arasındaki ilişkiler, her iki ülkenin arasında geçen mevcut tarihi ilişkiler üzerine temellendirilmiştir. Bu ilişkiler, 250 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Gerçekte ilişkileri ise, 18. Yüzyılda ticaretle başlamıştır.

Siyasi ve Ekonomik İlişkiler

Her iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 26 Ocak 1925 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kraliyet arasında bir Münakit Muhadenet Muahedesi, yani bir dostluk antlaşması ile kurulmuştur.

danimarka-turkiye

Danimarka Türkiye ilişkileri olumlu bir seyir göstermekte, başta siyasi ve ekonomik olarak farklı alanlarda bu ilişki giderek yoğunlaşmaktadır. Danimarka, ülkemizin uluslararası ve bölgesel sorunlarındaki görüşlerine önem atfeder. İki ülke arasında gerek NATO, gerekse diğer uluslararası forumlarda, gerekse ikili düzeydeki ilişkilerde işbirliği ve görüş alışverişleri giderek artmaktadır.

Danimarka, Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine de oldukça destek vermektedir. Danimarka Türkiye ilişkilerinin giderek artmasına ve gelişmesine paralel olarak, her ikisi arasındaki üst düzey dostluk ziyaretleri gittikçe artmaktadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Mart 2013 tarihlerinde Danimarka ziyaretinden sonra Sayın Abdullah Gül’de Kraliçe ll.Margrethe’nin davetine icabet ederek, 17-19 Mart 2013 tarihlerinde Danimarka’ya devlet ziyaretinde bulunmuştur.

Diğer bir yandan, Danimarka Ticaret ve Avrupa İşleri Bakanı Nick Haekkerup’un 23-26 Eylül 2013 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş ve bu ziyareti esnasında da iki ülke arasında Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplanmıştır. Bu toplanma sonrasında ise, bir protokol imzalanmıştır.

Danimarka ile Türkiye arasında 2013 yılında, ikili ticari hacmi 1,823 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Türkiye’nin Danimarka’ya yönelik olan ihracatında özellikle hazır giyim ürünleri en önde gelmektedir. Bunun yanı sıra otomotiv, yan sanayi ürünleri, elektrikli cihazlar ve organik tarım ürünleri de, ön plana çıkan ihracat ürünlerimiz arasında bulunmaktadır. Danimarka’dan bize gerçekleştirilen ithalatta ise; makineler, elektrikli cihazlar, tıbbi aletler, eczacılık ürünleri ve demir çelik eşyalar en önde gelen ürünlerdendir.

Ülkemize gelen Danimarkalı turist sayısı ise, her yıl düzenli olarak artış göstermektedir. 2006 senesinde ülkemize gelen Danimarkalı turist sayısı 236.000 iken, 2012 yılına gelindiğinde bu sayı 391.000’ni aşmış bulunuyordu. 2013’ün Kasım ayı itibariyle de bu sayı 402.000’ni aşmış bulunmaktadır.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort