Mevcudun Korunması Kuralı

Mevcudun Korunması Kuralı

Ortaklık Anlaşması’nın 23 Kasım 1970 tarihli Ek Protokolü’nde hizmetlerin oluşturulması ve serbest değişimi konulu “mevcudun korunması” kuralı olarak bilinen 41(1) numaralı madde yer almaktadır. Ek Protokol’ün yürürlüğe girmesinin ardından “mevcudun korunması” kuralı Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin birbirlerinin hizmet oluşum ve değişim özgürlüğünü engelleyen yeni kısıtlamalar sunamayacağını belirtir. Ek Protokol, Danimarka’nın Avrupa Komisyonu’na üye olduğu 1 Ocak 1973 tarihinde Danimarka’da etkili olmaya başlamıştır.

Ortaklık Konseyi’nn 13. maddesinin 1/80 numaralı kararı işçileri ve onların ailelerini konu alan “mevcudun korunması” kuralını içermektedir. “Mevcudun korunması”, kararın 1 Aralık 1980 yılında yürürlüğe girmesiyle Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin ulusal kurallar çerçevesinde çalışma ve oturma izni almış işçiler ve aile üyelerinin istihdama erişim gerekliliği üzerinde yeni kısıtlamalar oluşturamayacağını belirtir.

“Mevcudun korunması”, bir Türk vatandaşının ekonomik haklarını kullanabilmek için Avrupa Birliği ülkesine giriş yapmak istemesi durumunda Ek Protokol’ün yürürlüğe girmesi ve Ortaklık Konseyi’nin kararı kabul etmesinden dolayı uygulananın en hafif olmasını gerektirir.

Ailelerin yeniden birleşmesiyle ilgili Yabancı Anlaşması kısıtlamaları için “mevcudun korunması” kuralı uygulaması

Avrupa Adalet Divanı, 10 Temmuz 2014’te Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması’na aile birleşmesine getirilen ulusal kısıtlamayla ilgili Ek Protokolü’ne istinaden “mevcudun korunması” kuralının kapsamını içeren Alman örnekli dosyasında, (C-138/13 (Dogan)) numaralı kararı kabul etti.

Adalet Bakanlığı, Avrupa Adalet Divanı’nın (sadece Danca) C-138/13 (Dogan) numaralı dosyası bildirgesında kararın analizinin ve bunun Yabancı Anlaşması’nda uygulanan aile birleşimi kısıtlamalarına etkisinin bulgularını hazırladı.

Bildirge, Ortaklık Anlaşması uygulamasındaki “mevcudun korunması” kuralının Danimarka’da yaşayan ekonomik olarak aktif Türk aile bireyleri için aile birleşimine getirilen kısıtlamalara uygulanmasının düşünülebileceğini belirtmektedir. Bu kurallar 1 Ocak 1973’te Danimarka’da etkili olmaya başlayan Ek Anlaşma’daki ve 1 Aralık 1980’de Ortaklık Konseyi tarafından kabul edilen 1/80 numaralı kararındaki ya da daha sonraki katı kısıtlamalardan daha katılarının kanunlaştırılmasını engelleyebilecektir. Dahası, karar aile birleşimine uygulanan Yabancı Anlaşması düzenlemelerinin değişimine sebebiyet vermemektedir.

—————————————————————————————————

Avrupa Adalet Divanı C-138/13 (Dogan) dosya kararını okuyun.

Avrupa Adalet Divanı C-138/13 (Dogan) dosya (sadece Danca) kararı üzerine Adalet Bakanlığı Bildirgesi’ni okuyun.

“Mevcudun korunması” kurallarının ve Avrupa Adalet Divanı’nın ekonomik olarak aktif Türk aile bireylerinin tüm ailenin oturma izni iptal edilmesinin sonucu uygulanan gereklilikler hakkında daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort