Ekonomik Alamda Etkin Türk Vatandaşlarının Aile Üyeleri

Ekonomik Alamda Etkin Türk Vatandaşlarının Aile Üyeleri

Danimarka’da yer almak, oturmak ve çalışmak isteyen tüm yabancı vatandaşlar, ülkeye yasalara uygun bir şekilde girmelidir ve milli kurallar ve düzenlemelere uygun olarak konut ve çalışma izni almalı. Bu Türk vatandaşları ve onların aile üyelerini ilgilendirmektedir.

1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren Ek Şartname’nin, 1 Aralık 1980 tarihinde yürürlüğe giren Ortaklık Konseyi 1/80 Sayılı Kararı’nın, ya da daha ileri bir tarihte yürürlüğe girmiş olabilenlerin etkisi altındakilerden daha katı olan ortaklık antlaşması düzenlemesindeki mevcudun korunması kuralları, Danimarka’da ekonomik olarak aktif Türk vatandaşların aileleri için aile yeniden birleşmesine yeni müruru zamanların kanunlaştırılmasını durdurabilir.

26647029

İlgili milli kurallara uygun bir şekilde Danimarka’da oturum elde eden ekonomik olarak aktif Türk vatandaşlarının aile bireyleri, orijinal meskenleri için yerler ve çalışma izinleri artık geçerli olmasa da Danimarka’da yasal ikametlerini sürdürmek için özel haklara sahip olabilirler.

19 Eylül 1980 tarihi yazılı, Ortaklık Konseyi’nin 1/80 sayılı kararının 7.maddesi Türk işçilerin ailesini şöylece ilgilendirmektedir:

1.Usulen katılmaya yetki verilmiş bir üye ülkenin işgücüne ait olarak kayıtlı bir Türk işçisinin aile üyeleri-önceliğin Üye Ülke Topluluğu’nun işçilerine verilmesine bağlı olarak-en az üç yıl Danimarka’da yasal olarak ikamet ettikten sonra, herhangi bir iş teklifine karşılık verme yetkisi verilecek ve yasal olarak Danimarka’da beş yıl ikamet etme şartıyla kendi seçimleriyle herhangi bir ücretli işe ücretsiz erişimin keyfini çıkaracaklar.

2.Ev sahibi ülkede mesleki eğitim kursunu tamamlayan Türk işçilerin çocukları, aileden bir kişinin yasal olarak üye ülkede en az üç yıl çalışması şartıyla üye ülkede oturma zamanının uzunluğuna bakmaksızın alakalı üye ülkede herhangi bir iş teklifine karşılık verebilir.

Madde 7’deki(1) aile üyeleri terimi aşağıdakileri kapsar:

• Danimarka’da oturan kişinin eşleri,
• Danimarka’da oturan kişinin kayıtlı eşi,
• Danimarka’da oturan kişinin direkt kendi soyundan olan kişiler ve oturan kişinin eşinin 21 yaşını doldurmamış çocukları ve üvey çocukları,
• Danimarka’da oturan kişinin direkt kendi soyundan olan kişiler ve oturan kişinin eşinin 21 yaşını doldurmuş çocukları ve üvey çocukları,
• Danimarka’da oturan kişinin kendi ataları ve oturan kişinin eşinin Danimarka’da ikamet eden kişi tarafından bakılan ailesi ve büyük ebeveynleri

7. madde bir aile bireyinin üye ülkeye taşınması için izin alması gerektiğini açıkça belirtse de, uygulamada Avrupa Adalet Divanı resmi hükümleri kararın Danimarka’da oturan kişinin direkt kendi soyundan olan kişileri ve o kişinin eşinin Danimarka’da doğan çocuklarını ve üvey çocuklarını da içerdiğini gösterir.

Yasal ikametgaha sahip olmak için, Danimarka’ya taşınmanıza izin verilmeli ve izin için belirlenmiş, oturumla ilgili her şartı karşılamalısınız. Aile yeniden birleşmesine dayanan oturumu göz önüne alırsak, ailenin Danimarka’da ikamet eden kişiyle yaşaması temel bir ihtiyaçtır.
3-5 yıl sonra, bir aile üyesi Madde 7’ye(1) göre haklar kazandığında, aile üyesinin artık Danimarka’da ikamet eden kişiyle yaşamasına gerek duyulmaz. Boşanmayla alakalı, ya da eğer Danimarka’da ikamet eden kişi ölürse ne yapılması gerektiğini içeren kanunlar ve koşullar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Göçmenlik Hizmeti ile iletişime geçiniz.

Madde 7’deki(2) Türk işçilerin çocukları kavramı, reşit olmuş ve olmamış çocukların her ikisini de kapsar. Eğer Madde 7(2) tarafından kapsanan bir çocuk Danimarka’da doğmadıysa, konuyla ilgili maddelere uygun olarak oturum elde etmiş olmalıdır, Aile yeniden birleşmesinden dolayı çocuğa oturum verilmesi gerekli değildir. Danimarka’da öğrenci olarak ya da diğer alanlar içinde olarak oturum verilen Türk işçilerin çocukları Madde 7’nin ifadesine göre haklar da kazanabilir.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort