Uyum Sözleşmesinin koşullarına göre Danimarka’da oturma hakkı kazanan bir Türk çalışanının aile bireyleri,sözkonusu olan bu hakkı kaybedebilirler.

Aile bireylerinden birinin uzun süreliğine Danimarka’dan ayrılması ya da bu hakkın resmi olmayan yollardan elde edilmesi gibi örneklerde bu durum söz konusu olabilir.

Ek olarak;Göçmenlik Kanununa göre yetkililer, 1/80 numaralı ilgili yasaya göre verilen hakkın feshine karar verebilirler. Bu kanuna göre;

1)”Bu bölüm koşulları kamu düzeni,kamu sağlığı ve kamu güvenliğini koruma adına yapılan kısıtlamalara uygulanabilir.”

Kurallar ve koşullarla ilgili daha detaylı bilgi için iletişim yeri The Immigration Service.