Stajyerler

Stajyerler

Oturma ve çalışma izninizin olması çeşitli alanlarda stajyer olarak çalışmanız için gereklidir:

Tarımsal alanda, veterinerlik, ormancılık ya da bahçıvanlık alanında yani ‘yeşil sektörde’

Kişisel eğitiminiz koşulları karşılıyorsa tarımsal alanda, veterinerlik, ormancılık ya da bahçıvanlık alanında stajyer olarak oturma ve çalışma izni alabilirsiniz. Aşağıda sıralanan koşulları karşılamanız gerekmektedir:

 • Başvuru yaptığınız zamanda 18 ve 29 yaş (bu iki yaş da dâhildir) aralığında olmanız gerekmektedir.
 • Geçtiğiniz Danca, İsveççe, Norveççe, İngilizce ya da Almanca dil testinde A2 seviyesinde ya da daha yüksek bir seviyede olduğunuzu belgelendirmelisiniz. Dil testi ya Intern Act eklentisinde ya da the Association of Language Testers in Europe (ALTE) tarafından yayınlanan listede bulunabilir.

Intern Act’ta eklentiyi görün (Danca) (yeni pencerede açılır)

ALTE’nin dil testleri listesini görün (yeni pencerede açılır)

 • Stajyerliğin, kendi ülkenizde ya da yasal bir yaşayan olarak ikamet ettiğiniz ülkede başladığınız eğitim programına bütünleyici olmak gibi bir amacı vardır. Başvurunuzda, devam eden eğitiminizin aldığınız dersleri içeren belgelendirmesinin resmi bir çevirisinin olması gerekmektedir.
 • Stajyerliğin kendi ülkenizde ya da yasal bir yaşayan olduğunuz başka bir ülkedeki devam eden eğitiminizle doğal bir ilişkisi olması gerekmektedir. Yani stajyerliğinizin devam eden eğitiminizle mesleki bir ilişki içinde olmalıdır.
 • Başvurunuz staj yapacağınız yerin onayını içermelidir.
 • Maaş ve çalışma koşulları stajyerler için Danimarka toplu iş sözleşmesi ile uyumlu olmalıdır. Tarımsal alanda, veterinerlik, ormancılık ya da bahçıvanlık alanlarında stajyer olanlar maaş ve çalışma koşullarıyla ilgili olan toplu iş sözleşmesi hakkında daha fazla bilgiyi Jordbrugets Uddannelser’in (sadece Danca versiyonu mevcut) internet sitesinde bulabilirler.

Jordbrugets Uddannelser’e gidin (yeni pencerede açılır)

Lütfen not edin: Eğitiminizi tamamladıysanız ya da karşılıksız stajyer olarak çalışıyorsanız; tarımsal alanda, veterinerlik, ormancılık ya da bahçıvanlık alanında stajyer olarak oturma ya da çalışma izni alamazsınız.

Sağlık sektöründeki stajyerler

Kişisel eğitiminiz koşulları karşılıyorsa sağlık sektöründe stajyer olarak oturma ve çalışma izni alabilirsiniz. Aşağıda sıralanan koşulları karşılıyor olmanız gerekmektedir:

 • Başvuru yaptığınız tarihte 18 ve 35 (iki yaş da dâhildir) yaş aralığında olmalısınız. Lütfen not edin: Üst yaş sınırı tıp stajyerlerini ilgilendirmez. Başvurunuz devam eden ya da tamamlanmış eğitiminizin aldığınız derslerin olduğu resmi bir çevirisini içermelidir.
 • Stajyerliğin kendi ülkenizde ya da yasal bir yaşayan olduğunuz başka bir ülkedeki devam eden eğitiminizle doğal bir ilişkisi olması gerekmektedir. Yani stajyerliğinizin devam eden eğitiminizle mesleki bir ilişki içinde olmalıdır, eğitiminizi tamamlamışsanız bu kısa bir süre önce olmuş olmalıdır. Eğitiminizi 18 aydan önce tamamladıysanız, eğitiminiz ve stajyerliğiniz arasında doğal bir bağ olup olmadığına karar verecek olan başvurunuzun kişisel bir değerlendirmesi gerekecektir. Böyle durumlarda, eğitiminizi tamamladığınızdan itibaren olan işiniz ile ilgili bilgi de rapora eklenecektir.
 • Stajyerlik yapılacak yer yeterli ve alakalı eğitimi sağlıyor olmalıdır. Eğer stajyerlik ruhsatları mesleki alanınızla alakalı değilse, stajyerlik boyunca sizi denetleyecek ve stajyerlik yapılacak yerin stajyer ya da kursiyer almakta herhangi bir tecrübesi olup olmadığı hakkında bilgi içeren, stajyerliğin planlanmış rotasını tanımlayan bir ifade içermelisiniz. . The Danish Agency for Labour Market and Recruitment ayrıca ilgili kuruluşlardan ek bilgi elde etmektedir.
 • Maaş ve çalışma koşulları stajyerler için Danimarka toplu iş sözleşmesi ile uyumlu olmalıdır. Eğer staj size ücret ödemiyorsa staj boyunca kendinizi geçindirebileceğinizi belgelendirmelisiniz. Danimarka öğrenci yardımları (SU) ile uyumlu bir miktarda stajyerliğin devam ettiği aylar boyunca miktarı artan kullanımınız olduğunu belgelendirmelisiniz. Öğrenci yardımı miktarı aylık 5,905 Danimarka kronudur (2015 seviyesinde). Belgelendirme adınıza bir banka raporu ya da bir öğrenci yardımı veya burs belgesi olabilir.
 • Başvurunuz, sorumluluklarınızın açıklamasını ve bir eğitim planını içeriyor olmalıdır.
 • Başvurunuz, kendi ülkenizde ya da yasal bir yaşayan olduğunuz başka bir ülkede devam eden eğitiminize stajyerliğin nasıl bir katkı sağlayacağının açıklamasını içeriyor olmalıdır.
 • Denetleme doktoru sizin yeteneklerinizi kanıtlayan yazılı bir metin teslim etmelidir ve stajınız boyunca yürüttüğünüz iş için denetlenmenizin sorumluluğunu alıyor olmalıdır.

Tüm Danimarka devlet hastanelerinin stajyerleri ağırlamayı kabul ettiğini lütfen unutmayın.

Mimar stajyerler

Kişisel eğitiminiz koşulları karşılıyorsa mimari alanda stajyer olarak oturma ve çalışma izni alabilirsiniz. Aşağıda sıralanan koşulları karşılıyor olmanız gerekmektedir:

 • Başvurduğunuz tarihte 18 ve 35 (iki yaş da dâhildir) yaş aralığında olmalısınız.
 • Stajyerliğin, kendi ülkenizde ya da yasal bir yaşayan olarak ikamet ettiğiniz ülkede başladığınız eğitim programına bütünleyici olmak gibi bir amacı vardır. Başvurunuzda, devam eden eğitiminizin aldığınız dersleri içeren belgelendirmesinin resmi bir çevirisinin olması gerekmektedir. Eğitiminizi tamamladıysanız mimari alanda stajyer olarak oturma veya çalışma izni alamayacağınızı lütfen unutmayın.
 • Stajyerliğin kendi ülkenizde ya da yasal bir oturan olarak devam ettiğiniz ülkedeki eğitiminiz ile doğal bir bağı olmalıdır. Yani stajyerliğinizin devam eden eğitiminiz ile mesleki bir ilişki içerisinde olmalıdır.
 • Stajyerlik yapılacak yer yeterli ve alakalı eğitimi sağlıyor olmalıdır. Eğer stajyerlik ruhsatları mesleki alanınızla alakalı değilse, stajyerlik boyunca sizi denetleyecek ve stajyerlik yapılacak yerin stajyer ya da kursiyer almakta herhangi bir tecrübesi olup olmadığı hakkında bilgi içeren, stajyerliğin planlanmış rotasını tanımlayan bir ifade içermelisiniz. The Danish Agency for Labour Market and Recruitment ayrıca ilgili kuruluşlardan ek bilgi elde etmektedir.
 • Başvurunuz, sorumluluklarınızın açıklamasını ve bir eğitim planını içeriyor olmalıdır.
 • Başvurunuz, kendi ülkenizde ya da yasal bir yaşayan olduğunuz başka bir ülkede devam eden eğitiminize stajyerliğin nasıl bir katkı sağlayacağının açıklamasını içeriyor olmalıdır.
 • The Danish Association of Architectural Firms (DANSKE ARK) yabancı mimar stajyerler alınırken kullanılması için standart bir kontrat (Internship Agreement and Guidelines) geliştirmiştir. Kontratı DANSE ARK’ın internet sitesinde bulabilirsiniz.

DANSKE ARK’ta Internship Agreement and Guidelines’ı görün (yeni pencerede açılır)

 • Ücretli bir stajyer olarak çalışıyorsanız, maaşınız en az Danimarka öğrenci yardımlarına (SU) denk geliyor olmalıdır. Öğrenci yardımının miktarı aylık 5,905 Danimarka kronudur. (2015 seviyesinde.)
 • Ücretsiz bir stajyer olarak çalışıyorsanız, staj boyunca kendinizi geçindirebileceğinizi belgelendirmelisiniz. Danimarka öğrenci yardımları (SU) ile uyumlu bir miktarda stajyerliğin devam ettiği aylar boyunca miktarı artan kullanımınız olduğunu belgelendirmelisiniz. Öğrenci yardımı miktarı aylık 5,905 Danimarka kronudur (2015 seviyesinde). Belgelendirme adınıza bir banka raporu ya da bir öğrenci yardımı veya burs belgesi olabilir.

Belirli stajyerlik ruhsatı mimarlık şirketleri için gerekli değildir; fakat şirket eğer varsa, şirketteki eğitimli mimarların sayısını ve şirketteki diğer stajyerlerin ve kursiyerlerin sayısını standart kontratta belirtmelidir.

Stajyerler

Diğer stajyerler

Kişisel eğitiminiz koşulları karşılıyorsa; yeşil sektör, sağlık sektörü ya da mimari alan dışındaki alanlarda da stajyer olarak oturma ve çalışma izni alabilirsiniz. Aşağıda sıralanan koşulları karşılıyor olmanız gerekmektedir:

 • Başvuru tarihinde 18 ve 35 (iki yaş da dâhildir) yaş aralığında olmalısınız.
 • Stajyerliğin, kendi ülkenizde ya da yasal bir yaşayan olarak ikamet ettiğiniz ülkede başladığınız ya da bitirdiğiniz eğitim programına bütünleyici olmak gibi bir amacı vardır. Başvurunuzda, devam eden eğitiminizin aldığınız dersleri içeren belgelendirmesinin resmi bir çevirisinin olması gerekmektedir.
 • Stajyerliğin kendi ülkenizde ya da yasal bir yaşayan olduğunuz başka bir ülkedeki devam eden eğitiminizle doğal bir ilişkisi olması gerekmektedir. Yani stajyerliğinizin devam eden eğitiminizle mesleki bir ilişki içinde olmalıdır, eğitiminizi tamamlamışsanız bu kısa bir süre önce olmuş olmalıdır. Eğitiminizi 18 aydan önce tamamladıysanız, eğitiminiz ve stajyerliğiniz arasında doğal bir bağ olup olmadığına karar verecek olan başvurunuzun kişisel bir değerlendirmesi gerekecektir. Böyle durumlarda, eğitiminizi tamamladığınızdan itibaren olan işiniz ile ilgili bilgi de rapora eklenecektir.
 • Stajyerlik yapılacak yer yeterli ve alakalı eğitimi sağlıyor olmalıdır. Eğer stajyerlik ruhsatları mesleki alanınızla alakalı değilse, stajyerlik boyunca sizi denetleyecek ve stajyerlik yapılacak yerin stajyer ya da kursiyer almakta herhangi bir tecrübesi olup olmadığı hakkında bilgi içeren, stajyerliğin planlanmış rotasını tanımlayan bir ifade içermelisiniz. . The Danish Agency for Labour Market and Recruitment ayrıca ilgili kuruluşlardan ek bilgi elde etmektedir.
 • Maaş ve çalışma koşulları stajyerler için Danimarka toplu iş sözleşmesi ile uyumlu olmalıdır. Eğer ücretsiz stajyer olarak çalışıyorsanız, staj boyunca kendinizi geçindirebileceğinizi belgelendirmelisiniz. Danimarka öğrenci yardımları (SU) ile uyumlu bir miktarda stajyerliğin devam ettiği aylar boyunca miktarı artan kullanımınız olduğunu belgelendirmelisiniz. Öğrenci yardımı miktarı aylık 5,905 Danimarka kronudur (2015 seviyesinde). Belgelendirme adınıza bir banka raporu ya da bir öğrenci yardımı veya burs belgesi olabilir.
 • Başvurunuz, sorumluluklarınızın açıklamasını ve bir eğitim planını içeriyor olmalıdır.
 • Başvurunuz, kendi ülkenizde ya da yasal bir yaşayan olduğunuz başka bir ülkede devam eden eğitiminize stajyerliğin nasıl bir katkı sağlayacağının açıklamasını içeriyor olmalıdır.

Danimarka’da eğitim görmek ile bağlantılı olarak stajyerlik

Stajyerliklerle bağlantılı olarak Danimarka’da bir yükseköğretim programında eğitim görmek ile ilgili daha fazla bilgi alın

Süreç

Stajyerlik kontratınızdan daha uzun süreli olmamak üzere, tarımsal alanda, veterinerlik, ormancılık ya da bahçıvanlık alanında 12 aya kadar stajyer olarak oturma ve çalışma izni alabilirsiniz. İzniniz 12 ayın ötesine uzatılamaz. Fakat stajınıza ek olarak Danimarka tarım ya da teknik okuluna kaydolursanız sürece toplamda 18 ay olmak üzere altı ya da sekiz ay ekleyebilirsiniz.

Stajyerlik kontratınızdan daha uzun süreli olmamak üzere, sağlık sektöründe, mimari alanda ve diğer alanlarda stajyer olarak 18 aya kadar oturma ve çalışma izni alabilirsiniz. İzniniz 18 ayın ötesine uzatılamaz.

Uzatma için başvurursanız, staj yaptığınız yerin ve koşullarınızın aynı kalması şartıyla başvurunuz işlemdeyken stajyer olarak çalışmaya devam edebilirsiniz.

Yeni bir yerde staja başlamak istiyorsanız, bunu yeni bir oturma ve çalışma izni almadan gerçekleştiremezsiniz.

Aile üyeleri

Genellikle, stajyer olarak oturma izniniz varsa Danimarka’ya aile üyelerinizi getiremezsiniz.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort