Geçmiş Beş Yıldaki Üç Yıllık Eğitim

Geçmiş Beş Yıldaki Üç Yıllık Eğitim

Sürekli oturma izni alabilmeniz için, bir eğitim programına kayıtlı olmanız, ya da sürekli oturma iznine yeterli görülebilmeniz için düzenli bir işinizin olması ya da beş yılın en az üç yılı kendi işinizde çalışmış olmanız gerekir. Sürekli oturma izninizi alacağınız tarihte bir eğitim programına kayıtlı ya da çalışıyor olmalısınızdır.

Aralıksız üç yıl boyunca eğitim görmenize gerek yoktur. Önceki beş yılın düzenli üç dönemi boyunca aktif olarak eğitim aldıysanız gerekliliği hâlâ karşılıyorsunuz demektir. Sürekli oturma izninizi alacağınız zaman da bir eğitim programına kayıtlı olmanız ya da çalışıyor olmanız gerekmektedir. Danimarka’da eğitim.

Geçmiş Beş Yıldaki Üç Yıllık Eğitim
Geçmiş Beş Yıldaki Üç Yıllık Eğitim

Aşağıdaki eğitim faaliyetleri eğitim gerekliliğini karşılayacaktır:

 • Üst orta öğretimi tamamlamak (gymnasium)
 • Meslek yüksekokulunu tamamlamak (erhvervsuddannelse)
 • Yüksek lisans programı (VU and VVU – lang videregående uddannelse)
 • İşletme akademisi (erhvervsakademiuddannelse)
 • Mesleki lisans derecesi programı (professionsbacheloruddannelse)
 • Güzel sanatlarsa lise sonrası programı (videregående kunstneristisk uddannelse)

Yeterli görülebilmeniz için üst orta eğitim programını ya da mesleki programı tamamlamış olmalısınız. Tamamlamış olmak, mezuniyet belgenizi ya da sertifikanızı almış olmanız anlamına gelir.

Lise sonrası programlarda kazanılan ECTS kredilerine yeterli olabilmek için resmi olarak Danimarka’da tanınan bir eğitim programına kayıt yaptırmalısınız.

Yalnızca yukarıda bahsedilen eğitim programları sürekli oturum için uygundur. Programın bütün olarak parçası olmayan kurslar ve kişisel konular değerlendirilmez.

Örnek: Bireysel üst orta eğitim konularını (HF) tamamladıysanız, ama tam üst orta eğitim programının tamamını bitirmediyseniz, bu konular değerlendirilmez.

Örnek: Bireysel yetişkin eğitim konularını (VUC) tamamladıysanız fakat bunlar üst orta eğitimin parçası olarak değilse, bu konular değerlendirilmez.

UddannelsesGuiden internet sitesi yukarıda bahsedilen kategoriler ile ilgili bilgi sağlamaktadır.

Danimarka’da eğitim programları nasıl hesaplanır?

Üst orta eğitim ve mesleki programlar

Üst orta eğitimde (gymnasium) ya da mesleki programda (erhvervsuddannelse) harcadığınız zaman miktarı eğitim gerekliliğince sayılır. Ancak kredilendirilen yılların sayısı standart kayıt dönemini aşmamalıdır.

Yalnızca, sürekli oturma izninizin yeterli görülmesinin öncesindeki beş yıl boyunca kayıt olduğunuz eğitim programları değerlendirilir.

Resmi olarak tanımam eğitim kuruluşlarındaki lise sonrası programları

Resmi olarak tanınan bir eğitim kuruluşuna kabul edildiyseniz, kazanılan ECTS kredilerinin sayısına dayanılarak hesaplanan programın süresinin tamamı için kredi alacaksınız.

ECTS kredileri, bir eğitim programının tamamlanması için gereken zamanın miktarına dayanarak verilir. ECTS kredileri yalnızca program geçilirse kazanılır.

Yalnızca sürekli oturma iznine yeterli görülmenin beş yıl öncesi boyunca kazanılan ECTS kredileri değerlendirilir. Sınıf çalışmasının bir yılı 60 ECTS kredisi değerindedir.

Sınıf çalışmasının üç yılı 180 ECTS kredisi değerindedir ve bu kredilerin sayıları eğitim gerekliliğin doldurulması için gereklidir.

Stajyerliğin/çıraklığın sınıf çalışmasının ve ECTS kredisi kazandırmasının bir parçası olması şartıyla stajyerlik/çıraklık ya da mesleki çalışmalarla ilgili diğer çalışmalar gerekliliğin doldurulmasında sayılabilir.

Çalışma ve eğitim faaliyetlerini birleştirebilirsiniz ve çalışma/eğitim gerekliliğini karşılamak için daha fazla eğitim faaliyetini birleştirebilirsiniz.

Örnek: İki yıllık sınıf çalışmasına denk olan 120 ECTS kredisi kazandıysanız ve bir yıla denk çalışma faaliyetiniz varsa üç yıllık çalışma/eğitim gerekliliğini karşılamış olursunuz.

Çocukla ya da yakın aile üyesi ile ilgilenme

Engelli bir çocukla, ciddi şekilde hasta olan bir aile üyesiyle ya da çocukla ilgileniyorsanız bazı dosyalarda bu dönem çalışma/eğitim gerekliliğinin karşılanmasının hesaplanmasında göz önüne alınabilir.

Bu dönem yalnızca sürekli oturuma yeterli görülmenin öncesinde beş yıl içindeyse değerlendirilir ve Social Service Act (lov om social service) ya da Parental Leave Act (barselsloven) kapsamında yardım almış olmanız ya da yardım almaya hak kazanmış olmanız gerekir.

Sürekli oturum izni için yeterli bulunduğunuz dönemde yardımı almaya devam etmeniz ya da yardım için hâlâ yeterli görülüyor olmanız gerekmektedir. Yardımı artık almıyor ya da yeterli görülmüyorsanız, sürekli oturum izni için yeterli görüldüğünüz dönemde eğitim görüyor ya da çalışıyor olmanız gerekmektedir.

Yardım aldığınızı ya da yeterli görüldüğünüzü belgelendirebilmeniz için belediyenin kararını gösteren bir mektup teslim etmeniz istenir.

Yurt dışında eğitim

Aşağıdakilerden bir ya da daha fazlasının parçası olarak yurt dışında eğitim almış olmak üç yıllık gerekliliğe saydırılabilir:

 • Yüksek lisan ya da doktora programı (lang videregående uddannelse)
 • İşletme programı (erhvervsakademiuddannelse)
 • Mesleki lisans programı (professionsbacheloruddannelse)
 • Güzel sanatlarda lise sonrası programı (videregående kunstneristisk uddannelse)
 • Diğer tür lise sonrası programı

Yalnızca Danimarka’da başlanılan ya da tamamlanılan bir programın parçası olarak yurt dışında yürütülen eğitim programları değerlendirilir. Danimarka’da sürekli oturma izni alınmadan önce yurt dışında yürütülen eğitim programları değerlendirilmez.

Dahası, yurt dışında tamamladığınız ve Danimarka’da çalışmanız için hayati önem taşıyan bir eğitim programı üç yıllık gerekliliğe sayılabilir, eğer:

 • Danimarka’da çalışıyorsanız
 • Yabancı programa kaydolmak için işvereninizden dönem izni aldıysanız ve
 • Danimarka’ya döndükten sonra mevkinize geri dönecekseniz

Yurt dışındaki çalışmalarınızın değerlendirilebilmesi için, Danimarka’daki işinizle ilgili olmaları gerekir.

Eğer iş performansınızı ve Danimarka’daki beklentilerinizi arttıracak ise yurt dışı eğitimleri çalışabilirliğiniz için hayati önem taşıyor olarak görülürler.

Örnek: Danimarka’daki işinizle ilgili olan yurt dışındaki bir MBA programı.

Yurt dışında geçirilen zaman

Yüksek lisans ya da doktora programının (lang videregående uddannelse), işletme programının (erhvervsakademiuddannelse), mesleki lisans programının (professionsbacheloruddannelse), güzel sanatlarda lise sonrası programının (videregående kunstneristisk uddannelse) ya da lise sonrasının diğer tür bir programının bir parçası olarak yurt dışında geçirilen bir yıla kadar olan süre üç yıllık gerekliliğe saydırılabilir. Yabancı programın uzunluğu kazanılan ECTS kredilerinin sayısı tarafından belirlenir.

Kursun süresi kazanılan ECTS kredilerine göre hesaplanır.

ECTS kredileri, bir eğitim programını tamamlamak için gerek zamanın miktarına dayanarak verilir. ECTS kredileri yalnızca programı geçerseniz kazanılır.

Bir yıllık sınıf çalışması 60 ECTS kredisi değerindedir.

Danimarka’daki çalışabilirliğiniz için çok önemli olan yabancı eğitim programının bir yıla kadar olan süresi üç yıllık gerekliliğe sayılabilir.

Belgelendirme

Sürekli oturum için başvurunuzu tamamladığınızda, eğitim gerekliliğini karşıladığınızı bildirmeniz gerekecektir.

Diplomanızın ve/ya da kazandığınızın ECTS kredilerinin sayısını gösteren transkriptinizin kopyasını teslim etmeniz istenecektir.

ECTS sistemini kullanmayan yabancı bir eğitim kurumuna kaydolduysanız, programı başarılı bir şekilde tamamladığınızın ya da final sınavlarınızı geçtiğinizin kanıtı olan eğitim programının uzunluğunun belgelendirmesini yapmanız gerekecektir.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort