Refakatçisi Olmayan Küçük Sığınmacılar

Refakatçisi Olmayan Küçük Sığınmacılar

Ebeveynleri ya da ebeveynlerinin yerini dolduracak diğer tür yetişkinler olmadan 18 yaş altı yabancı vatandaşlar Danimarka’ya geldiği ve sığınma istediği zaman, ‘’refakatçisi olmayan küçük sığınmacılar’’ olarak nitelendirilirler.

Genel bir kural olarak, refakatçisi olmayan küçük sığınmacıların da başvurularının Danimarka’da işleme alınması için diğer sığınmacılar ile aynı gereklilikleri karşılamaları gerekmektedir.

Ancak, refakatçisi olmayan küçük sığınmacılar özellikle hassas bir grup olarak kabul edilirler ve dosyalarının işleyişi için özel bir kılavuz tasarlanmıştır. Bu, başvurularının hızlı işleme alınacağı ve özel eğitim almış görevliler ile özel konaklama yerlerinde kalacakları anlamına gelmektedir.

Refakatçisi olmayan küçük dosyanın işleme alınabilmesi için yeterince olgun değilse

Refakatçisi olmayan küçükler yalnızca yeterince olgun kabul edilirlerse sığınmacı olarak başvurmaları gerekir. Immigration Service refakatçisi olmayan küçüğün yeterince olgun olmadığına karar verirse, kişinin başvuru sürecine girmesine gerek kalmadan oturma izni verilebilir. Oturma izni için uygun olunabilmesi, refakatçisi olmayan küçüğün ailesinin olmaması ya da sosyal yardıma ulaşamıyor olması ya da kendi ülkesinde benzer bir şekilde kendi çaresine bakmak zorunda bırakılmış olmasına bağlıdır. Dosya işlemdeyken, The Immigration Service refakatçisi olmayan küçüğün sağlığını, özel bakım ihtiyacı ve yardımıyla birlikte kendi ülkesindeki genel durumu (savaş gibi) da göz önüne alır.

Ayrıca, oturma izni alınabilmesi için, refakatçisi olmayan küçüğün kendi ülkesindeki kabul ya da bakım merkezine ulaşamıyor olması gerekmektedir. Bu koşul, Danimarka’ya 1 Ocak 2011’den itibaren giriş yapmış refakatçisi olmayan küçük sığınmacılar için geçerlidir.

Böyle dosyalarda, oturma izni Danish Aliens Act, bölüm 9c(3)(i) altında verilir.

Refakatçisi olmayan küçüğün başvurusu reddedilirse

Refakatçisi olmayan küçük sığınmacı normal başvuru süreci için yeterince olgun bulunursa ve başvurusu reddedilirse, ailesi yoksa ya da sosyal yardım ya da kendi ülkesindeki benzer bir şeye ulaşımı yoksa ve sonuç olarak kendi çaresine bakmaya terk edilmişse oturma izni verilebilir.

Ayrıca, oturma izni alınabilmesi için, refakatçisi olmayan küçüğün kendi ülkesindeki kabul ya da bakım merkezine ulaşamıyor olması gerekmektedir. Bu koşul, Danimarka’ya 1 Ocak 2011’den itibaren giriş yapmış refakatçisi olmayan küçük sığınmacılar için geçerlidir.

Böyle dosyalarda, oturma izni Danish Aliens Act, bölüm 9c(3)(ii) altında verilir.

Şahsi temsilci

Her refakatçisi olmayan küçüğe onun çıkarlarını gözetecek bir özel temsilci atanacaktır. Ayrıca, temsilci dosyanın işleyişi boyunca refakatçisi olmayan küçüğe destek sunacak, örneğin refakatçisi olmayan küçüğe iltica görüşmesi boyunca eşlik edecek. Temsilci ayrıca refakatçisi olmayan küçüğe daha kişisel bir seviye destek de verecek. The Immigration Service, temsilci atayacak olan Bölgesel Devlet İdaresi’ne (Statsforvaltningen) temsilci tavsiyesi yapması için Danish Red Cross’a ricada bulunacak. Temsilci, göçmen yetkililerine bağlı olmayabilir ve akraba ya da diğer özel bir kişi olabilir.

Yasal yardım

Eğer refakatçisi olmayan küçük sığınmacının iltica dosyası açıkça temelsiz prosedüre göre işleme alınırsa, Immigration Service refakatçisi olmayan küçüğü, dosyanın işlem süresi boyunca temsil etmesi için bir avukat atayacaktır.

İltica dosyası normal prosedüre göre işleme alınırsa ve başvuru Immigration Service tarafından reddedilirse, Refugee Appeals Board’ın başvuru dosyası işleyişi ile bağlantılı olarak refakatçisiz küçüğü temsil etmesi için bir avukat atanacaktır.

Başvurusu reddedilen refakatçisiz küçüğe atanan avukat tarafından hâlâ destek sağlanacaktır. Ayrıca avukat, diğer nedenlerle oturma izni başvurusuyla ve refakatçisiz küçüğün kendi ülkesine dönmesi (başvuru reddedilmesi durumunda) ile ilgili olarak yardım edebilir.

Akraba arayışı

Refakatçisiz küçüğün Danimarka’ya gelişini takiben, Immigration Service, eğer yaşadıkları yerler bilinmiyorsa, refakatçisiz küçüğün ebeveynlerini ya da diğer akrabalarını aramaya başlar. Arama, bu görev için Adalet Bakanlığı tarafından onaylanmış bir kurum ile işbirliği içinde yürütülebilir.

Arama, genellikle yalnızca refakatçisiz küçük bunu onaylarsa başlatılabilir.

Refakatçisiz küçüğün kendi ülkesinde yardım veya bakım merkezleri varsa, Immigration Service akraba araması başlatmak zorunda değildir.

Akrabaları için arama başlatılmasını kabul etmeyen ya da yardım veya bakım merkezleri olan ülkelerden gelen refakatçisiz küçükler International Red Cross’un arama servisini kullanabilirler. The International Red Cross, refakatçisiz küçüğe ebeveynlerinin ve diğer akrabalarının yerlerinin belirlenmesine gizli olarak yardım edebilir, yani aramanın sonuçlarını yetkililere göndermez.

Oturma izni

İltica

Refakatçisiz küçük iltica gerçekleştirirse, oturma izni başlangıçta 4 yıllık süreyle sınırlıdır. Oturma izninin süresinin dolmasına yakın, iznin sahibi uzatma için başvurabilir. İznin sahibi 18 yaşına girdiyse, gereklilikleri karşıladığı takdirde sürekli oturma izni için başvurabilir. İznin sahibi 18 yaşına girmediyse, ya da sürekli oturma izni için gereklilikleri karşılamıyorsa, gereklilikleri karşıladığı sürece oturma izninin uzatılması için başvurabilir.

Refakatçisiz küçük olarak oturma izni

Danish Aliens Act, bölüm 9c(3) altında refakatçisiz bir küçük, refakatçisiz küçük olarak oturma izni alırsa, refakatçisiz küçüğün yaşına bağlı olarak oturma izni genellikle bir yıllık verilecektir. Bu noktadan sonra, iznin sahibi uzatma için başvurabilir. Uzatma verilebilmesi için iznin sahibinin gereklilikleri karşılamaya devam etmesi gerekmektedir.

Oturma izni, iznin sahibi 18 yaşına geldiğinde sürekli sona erer. Bu noktadan sonra, iznin sahibinin genellikle Danimarka’yı terk etmesi gerekir.

İstisnai durumlarda, refakatçisiz küçük 18 yaşına geldiğinde oturma izni almak mümkündür.

Bu kurallar, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Danimarka’ya girmiş refakatçisiz küçükler için geçerlidir.

Yüksek mahkemeye başvurma

Danish Aliens Act, bölüm 9c(3) altında oturma izni için olan bir başvuru reddedilirse, dava Adalet Bakanlığı’na taşınabilir, Immigration Service kararını refakatçisiz küçüğe bildirdikten sonra, . Danish Aliens Act, bölüm 9c(3)(ii) altında oturma izni için başvuru olarak kabul edilen yüksek mahkeme başvurusu yedi günden az bir sürede teslim edildiyse, yüksek mahkeme başvuru işleyiş süresince refakatçisiz küçük Danimarka’da kalabilir. Ancak, başvuru bu noktadan sonra teslim edildiyse, refakatçisiz küçük genellikle dava işleyişi süresince Danimarka’yı terk etmek zorundadır.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort