Merkez Ortaklığında Özel Konut

Merkez Ortaklığında Özel Konut

İltica başvurusunun son reddini aldıktan sonra 12 aydan uzun süredir Danimarka’da yaşayan çocuklu bir aile, iltica merkezi ortaklığında özel bir oturuma geçmek için başvurabilir.

Amaç, bu ailelere belirli bir süre için daha normal şartlarda günlük aile hayatı olanağı sunmaktır, özellikle çocuklar için ve ayrıca kendi ülkelerine dönmeden önce aileyi güçlendirmek için.

Özel konutlara yerleştirme, sığınmacının ve ailesinin yetkililere sınır dışı sürecinde yardım ediyor olup olmadığına bağlıdır.

Koşullar

Sığınmacı ve ailesine, Danimarka’dan ayrılana ya da sınır dışı edilene kadar özel bir oturumda yaşama olanağı sunulduysa, aşağıdaki koşullar karşılanmalıdır:

  • Danish Immigration Service sığınmacıların koşulları karşıladığını onaylamalıdır.
  • İltica merkezi, Danish Immigration Service’i kararı desteklediklerine dair bilgilendirmelidir.

Aşağıdaki koşullar ayrıca karşılanmalıdır:

  • İltica başvurusunun son reddinin öncesinde, ebeveynlerden en az biri Danimarka’da geçici olarak 12 aydan fazladır kalıyor olmalıdır.
  • Aileye özel konut teklif edilmesi çocukların yararına değilse ve Danimarka’dan ayrılmak şu an için gerçekleşecek gibi görünmüyorsa, Başvuru açıkça temelsiz prosedüre göre işleme alınmayabilir. İltica başvurularının işleyişi hakkında daha fazla bilgi alın.
  • Aileye özel konut teklif edilmesi çocukların yararına değilse ve Danimarka’dan ayrılmak şu an için gerçekleşmeyecek gibi görünmüyorsa, aile üyeleri, şiddet ya da şiddet tehdidi nedeniyle yerleşim kararı alamayabilir.
  • Aile üyeleri, herhangi bir zamanda, ulusal güvenliğe, kamu düzenine, güvenliğine ya da sağlığına bir tehdit olması nedeniyle kovulamaz (yönetimsel kovulma).
  • Aile üyeleri, herhangi bir zamanda mahkeme tarafından kovulamaz.
  • Aile üyeleri, herhangi bir zamanda, Danimarka ceza kanunu ihlal etmesi nedeniyle hapis cezasına (para cezası ya da tutuksuz) çarptırılamaz.
  • Aile üyeleri, Refugee Convention’ın sınır dışı nedenlerini (sığınmacının barış ya da insanlığa karşı ciddi bir suç işlediğine, politik olmayan bir şekilde savaş suçlusu olduğuna dair ciddi şüpheler varsa) kapsayamaz.

Danish Immigration Service sığınmacının iltica merkezi ortaklığında özel bir oturumda yaşama talebini reddederse, karar Adalet Bakanlığı’nda üst mahkeme taşınabilir.

Devam eden sağlık hizmeti ve nakit ödeneği

Aile en yakın iltica merkezi aracılığıyla gerekli sağlık hizmetini alabilir.

Aile ayrıca nakit ödeneklerini, en yakın iltica merkezi aracılığıyla eğitim ve diğer faaliyetleri almaya devam edebilir, ancak bu aile üyelerinin sınır dışı sürecine yardım etmelerine bağlıdır.

Ailenin kira ödemesine gerek yoktur.

Teklif dönemi

İltica merkezi ortaklığındaki özel bir konutta yaşama teklifi; aile Danimarka’dan ayrılana ya da Danimarka’dan sınır dışı edilene kadar geçerlidir. Danish Immigration Service, iltica merkezi ortaklığındaki özel bir konutta yaşanması onayını aile artık kontrattaki gereklilikleri karşılamıyorsa iptal edebilir, bu ailenin iltica merkezinde yaşayacağı anlamına gelmektedir. Bu, eğer aile üyesi, örneğin, hayli istisnai nedenler geçerli değilse, Danimarka ceza kanununu ihlal ettiği için tutuklandıysa ya da kovulduysa geçerlidir. Böyle hayli istisnai durumlar, örneğin, çocuklarının eğitiminin çıkarları ve iyiliği yerleşimin aksine gelişiyorsa olabilir.

Danish Immigration Service, ailenin, iltica merkezinde kalmasına karar verirse, bu karar Adalet Bakanlığı’nda üst mahkemeye taşınabilir.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort