Kendi Oturumu

Kendi Oturumu

Sığınmacı, Danish Immigration Service’e kendi oturumunda yaşamasına izin verilmesi için başvurabilir.

Kendi oturumu, yerleşim bölgesinde ya da evde devren kirayı da içeren düzenli kira verilen bir mülk olabilir. Yalnız sığınmacılar birlikte geniş bir daire kiralayabilirler. Ancak, sığınmacıların Danimarka’da emlak edinmeye izinleri yoktur.

Danish Immigration Service, sığınmacıların uygun koşullarda yaşadığını garanti etmekten yükümlüdür. Yani, konutun ısıtma, elektrik ve mutfağı, tuvaleti ve banyosu olmalıdır. Konut, sığınmacı ve ailesinin konaklaması için uygun olmalıdır. Bu, örneğin, her odaya en fazla iki kişi düşeceği ya da kişi başına 20 metrekare alan olması gerektiği anlamına gelir.

Koşullar

Aşağıdaki koşullar sığınmacı ve ailesi tarafından karşılanıyorsa, sığınmacı Danimarka’da oturma izni alana, Danimarka’dan ayrılana ya da Danimarka’dan sınır dışı edilene kadar kendi konutuna geçebilir:

 • Sığınmacının kendisinin konutu bulması ve kirayı ödemesi gerekir.
 • Danish Immigration Service sığınmacının ve konutun gerekli koşulları karşıladığını onaylamalıdır.
 • Sığınmacının, yaşayacağı konutun koşullarını belirten bir kontratı Danish Immigration Service ile imzalaması gerekir. Bu koşullar, iltica başvuru sürecinde göçmen yetkililerle işbirliği ve/veya sığınmacı iltica başvurusunun son reddini aldığında sınır dışı sürecinde ya da başvurunun geri çekilmesinde yardım etmeyi içerir.
 • Konut, sığınmacının ailesinin konaklaması için uygun olmalıdır.
 • Sığınmacı ve ev sahibi, Danish Immigration Service’in sığınmacı ve ailesi için uygun olduğunu ve iyi koşullarda yaşadıklarını garanti edebilmesi için mülkü araştırmasına razı olmalıdır.
 • Konut, Danish Integration Act. bağlamında sığınmacı almayan belediyelerden birinde olmamalıdır. 2015’te, aşağıdaki belediyeler sığınmacı almamaktadır: Copenhagen, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup, Rødovre, Ishøj ve Vallensbæk.

Aşağıdaki koşullar da karşılanmalıdır:

 • Sığınmacı kendini geçindirebildiğini belgelendirmelidir. Kendine yetebilme gerekliliği, sığınmacı ve ailedeki 18 yaş üstü bireyler aileyi desteklemeye yetecek kadar kazanıyorlarsa bu gereklilik karşılanır. Sığınmacının iş sahibi olması bir gereklilik değildir ama bu dosyada genellikle böyledir.
 • Sığınmacının iltica başvurusu yaptığından beridir en az 6 aydır Danimarka’da yaşıyor olması gerekir.
 • Danish Immigration Service, sığınmacının iltica başvurusunun Danimarka’da işleme alınacağına karar vermiş olmalıdır.
 • Sığınmacının ya da bir aile üyesinin, herhangi bir zamanda, ulusal güvenliğe, kamu düzenine, güvenliğine ya da sağlığına bir tehdit olması nedeniyle kovulamaz (yönetimsel kovulma).
 • Sığınmacı ya da bir aile üyesinin, herhangi bir zamanda mahkeme tarafından kovulamaz.
 • Sığınmacı ya da bir aile üyesi, herhangi bir zamanda, Danimarka ceza kanunu ihlal etmesi nedeniyle hapis cezasına (para cezası ya da tutuksuz) çarptırılamaz.
 • Sığınmacı ya da bir aile üyesi, Refugee Convention’ın sınır dışı nedenlerini (sığınmacının barış ya da insanlığa karşı ciddi bir suç işlediğine, politik olmayan bir şekilde savaş suçlusu olduğuna dair ciddi şüpheler varsa) kapsayamaz.
 • Başvuru, eğer açıkça temelsiz prosedüre ya da hızlandırılmış açıkça temelsiz prosedüre göre işleme alınmaz. İltica için başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi alın.

18 yaş altındaki bir sığınmacının, Danish Immigration Service bunun sığınmacının yararına olduğuna ve yukarıda bahsedilen koşullar karşılandığına karar verirse, özel bir değerlendirmeden sonra kendi konutunda yaşamasına izin verilebilir.

Danish Immigration Service sığınmacının kendi konutunda yaşama talebini reddederse, sığınmacı kararı Adalet Bakanlığı’nda üst mahkemeye taşıyabilir. Ancak, ret nedeni konutun coğrafi yerinden dolayı ise, kararı üst mahkemeye taşımak mümkün değildir.

Nakit ödenekler olmadan devam eden sağlık hizmeti

Sığınmacının, sığınmacı ve diğer aile üyelerinin –genellikle sığınmacının eşi ve çocukları- nakit ödenek almadığı anlamına gelen kendine yetebilme özelliğini taşıması gerekir. Sığınmacı, gereklilikleri karşılıyorsa Danimarka’da çalışabilir. Çalışma hakkında daha fazla bilgi alın. Sığınmacının çalışması gereklilik değildir fakat bu dosyada böyledir.

Sığınmacı ve ailesi, eğer mümkünse, iltica merkezi aracılığıyla verilen gerekli sağlık hizmeti, eğitim ve diğer faaliyetlerden yararlanabilir.

Onay dönemi

Kendi konutunda yaşama onayı; sığınmacı Danimarka’da oturma izni alana, Danimarka’dan ayrılana ya da Danimarka’dan sınır dışı edilene kadar geçerlidir. Kira dönemi sınırlıysa, izin de yalnızca aynı sınırlı dönem için geçerlidir.

Sığınmacı artık onay için gerekenleri ya da kontratta belirtilen diğer gereklilikleri karşılamıyorsa, sığınmacının iltica merkezinde yaşaması gerektiği anlamına gelen, Danish Immigration Service kendi konutunda yaşaması onayını iptal edebilir. Bu, örneğin; sığınmacı artık Danish Immigration Service ile iltica başvurusunun işleyişi için işbirliği yapmıyorsa ya da artık başvurusunun son reddini aldıktan sonra sınır dışı işlemleri için yardımcı olmuyorsa, Danimarka ceza kanunu ihlal ettiği için tutuklandıysa ya da kovulduysa ya da sığınmacı artık kendini geçindiremiyorsa geçerlidir.

Danish Immigration Service sığınmacının ve aile üyesinin, eğer mümkünse, iltica merkezinde yaşaması gerektiğine karar verirse, bu karar Adalet Bakanlığı’nda üst mahkemeye taşınabilir.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort