İş Olasılıkları

İş Olasılıkları

Sığınmacı 18 yaşın üstündeyse ve belirli koşulları karşılıyorsa; Danimarka’da oturma izni alana kadar, Danimarka’dan ayrılana kadar ya da Danimarka’dan sınır dışı edilene kadar Danish Immigration Service’e onaylaması için iş başvurusu sunabilir.

Sığınmacı, kamu ödeneği olmadan herhangi sıradan bir işte çalışabilir. Bu iş tam ya da yarı zamanlı, ücretli ya da ücretsiz olabilir. Sığınmacıya, standart maaş ve Danimarka iş piyasasında geçerli olan çalışma şartları altında bir iş sunulmalıdır. Sığınmacının kendi işini yürütmesine izin yoktur.

Sığınmacı, Danish Immigration Service ile gireceği anlaşmanın onayının koşulları belirlenmeden çalışmaya başlamamalıdır. Eğer sığınmacı Danish Immigration Service ile anlaşma imzalamadan önce çalışmaya başlarsa, para cezası alabilir ya da 1 yıl hapiste kalabilir ve işveren de para cezası alabilir veya 2 yıla kadar hapiste kalabilir.

Sığınmacıya, Positive List kapsamındaki bir çalışma alanında iş sunulduysa, bu nedenle oturma izni için başvurabilir. Sığınmacıya oldukça ücretli bir iş sunulduysa, Pay Limit programı altında oturma izni başvurusu yapabilir.

Koşullar

Sığınmacı Danimarka’da oturma izni alana, Danimarka’dan ayrılana ya da Danimarka’dan sınır dışı edilene kadar Danimarka’da çalışmaya başlamadan önce karşılaması gereken koşullar şöyledir:

 • Danish Immigration Service söz konusu olan sığınmacının ve işin gereklilikleri karşıladığını onaylamalıdır.
 • Sığınmacının, Danish Immigration Service ile çalışmasının onaylandığını belirten koşullar altındaki bir anlaşmaya girmesi gerekir. Bu koşullar: iltica başvuru sürecindeyken göçmen yetkililerle işbirliği ve/veya iltica başvurusunun son reddini aldıysa veya başvurunun geri çekilmesinde sınır dışı sürecinde yardım koşullarını içerir.
 • Çalışma, standart maaş ve çalışma koşullarına uygun olmalıdır.

Aşağıdaki koşullar ayrıca karşılanmalıdır:

 • Sığınmacının kimliği tespit edilmiş olmalıdır.
 • Sığınmacı, iltica için başvurduğundan beri en az 6 aydır Danimarka’da yaşıyor olmalıdır.
 • Danish Immigration Service’in sığınmacının başvurusunun Danimarka’da işleme alındığına karar vermesi gerekmektedir.
 • Sığınmacı; ulusal güvenliğe ya da kamu düzenine, güvenliğine ya da sağlığına ciddi bir tehdit olduğu düşünüldüğü için Danish Aliens Act’ın Bölüm 25 (yönetimsel kovulma) bağlamında herhangi bir zamanda sınır dışı edildiyse çalışma onayı alamaz.
 • Sığınmacı, mahkeme tarafından sınır dışı edildiyse çalışma onayı alamaz.
 • Danimarka ceza kanununu ihlal ettiği için hapis cezasına çarptırıldıysa (para cezası ya da tutuksuz) çalışma onayı alamaz.
 • Sığınmacı, Refugee Convention’ın sınır dışı nedenlerini kapsıyorsa (sığınmacının barış ya da insanlığa karşı ciddi bir suç işlediğine, politik olmayan bir şekilde savaş suçlusu olduğuna dair ciddi şüpheler varsa) çalışma onayı alamaz.
 • Başvuru, eğer açıkça temelsiz prosedüre ya da hızlandırılmış açıkça temelsiz prosedüre göre işleme alınmaz. İltica için başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi alın.

Sığınmacı 18 yaşın altındaysa, özel bir değerlendirmeden sonra, Danish Immigration Service onun üstün yararlarına göre ve yukarıda bahsedilen koşullar karşılanıyorsa Danimarka’da çalışmasına izin verilebilir.

Danish Immigration Service sığınmacının çalışmasının onaylanmasını reddederse, sığınmacı kararı Adalet Bakanlığı’na üst mahkemeye taşıyabilir.

Sığınmacıların iltica merkeziyle olan kontratlarına ilişkin

Sığınmacının, eğitim ve diğer faaliyetler ile ilgili iltica merkeziyle yaptığı kontrat sığınmacının bir işe sahip olmasını dikkate alır. İşi olan bir sığınmacı, bu ölçüde işin engel olmaması için yalnızca eğitim ve diğer faaliyetlerde yer alabilir.

Diğer yandan, Danish Immigration Service ile olan toplantılarda iş nedeniyle bulunmamak yasal değildir.

Vergi ve iş piyasası katkıları, nakit ödeneklere karşılık denge ve kira ödemeleri

Sığınmacının, gelirinin %30’unu brüt vergi olarak ve %8’ini iş piyasası katkısı olarak ödemesi gerekmektedir. Her iki miktar da işveren tarafından tutulur.

Vergiden sonra kalan maaş geliri, sığınmacının Danish Immigration Service’ten aldığı nakit ödeneğe göre (yemek ödeneği, bakım ödeneği, ek ödenek) dengelenir. Maaşta kazanılan her Danimarka kronu, sığınmacının ödeneğinden aynı miktarda (krona kron prensibi) düşürülür.

Sığınmacının, bir iltica merkezinde ya da iltica merkezi ortaklığında bağımsız bir oturumda kalıyorsa kira ödemesi gerekebilir. Sığınmacının eşi ve 18 yaş altındaki çocukları için de para ödemesi gerekebilir.

Sığınmacının iltica merkeziyle yaptığı eğitim ve diğer faaliyetleri içeren kontrat sığınmacının çalışmasını göz önüne almalıdır. Sığınmacı, çalışması engel değilse yalnızca ev içi ve ev dışı faaliyetlerde yer almaktan sorumludur.

İş, göçmen yetkililerle olan toplantılara katılmamak için geçerli bir neden değildir.

Nakit ödeneği dengeleme

Vergi ve iş piyasasına katkı paylarından sonra kalan maaş sığınmacının Danish Immigration Service’ten aldığı nakit ödeneğe göre (temel/ek/bakım ödeneği) dengelenir.

Çıkarılan miktar krona kron prensibine göre yapılır.

Sığınmacının ayrıca eşinin ve 18 yaş altındaki çocuğunun da vergisini vermesi gerekir.

Aşağıda kuralların pratikte nasıl uygulandığının örnekleri bulunmaktadır.

Kiranın ödenmesi

Sığınmacı, bir iltica merkezinde ya da iltica merkezi ortaklığında bağımsız bir oturumda kalıyorsa kira ödemesi gerekebilir. Bu, sığınmacı nakit ödeneğinden daha fazla maaş alıyorsa olur. Sığınmacıların eşleri ve 18 yaş altındaki çocukları için de kira ödemeleri gerekebilir.

2014 seviyesinde iltica merkezinde aylık kişi başı kira 5,088 Danimarka kronudur.

2014 seviyesinde, merkez ortaklığında bağımsız bir oturum yerinde kira kişi başı aylık 7,000 Danimarka kronudur. Bağımsız bir oturum yerinde tüm aile için aylık kira 2014 seviyesinde maksimum 25,000 Danimarka kronu olacaktır.

Kiranın her ayın 5’ini geçmemek üzere ödenmesi gerekmektedir.

Aşağıda kuralların pratikte nasıl uygulandığına dair bazı örnekler bulunmaktadır.

Nakit ödeneğin dengelenmesinin ve kira ödemelerinin örnekleri

Tüm örnekler 2014 miktarlarında ayarlanmıştır.

Örnek 1:

Ücretsiz yemeklerin olmadığı bir iltica merkezinde kalan çocuksuz yalnız bir yetişkin. Şu ana kadar 14 günde bir 1,180.34 Danimarka kronu nakit ödenek (temel ve ek ödenek) ödenmiş. Yani 4 haftada 2,360.68 Danimarka kronu.

Danish Immigration Service, saat başına 120.00 Danimarka kronuna deneyimsiz mutfak yardımcısı olarak haftada 37 saat çalışmasını onaylamaktadır. Bu, vergilendirmeden önce  4 haftada 17,760.00 Danimarka kronuna eşittir.

Danish Immigration Service, maaş gelirinin nakit ödeneğe karşılık dengelenmesine karar verir ve bu sığınmacının ödemesi gereken kiradır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sığınmacı tam kira öder.

Örnek 2:

Ücretsiz öğünlerin olmadığı bir iltica merkezinde yaşayan çocuksuz yalnız yetişkin. Evre 2’de. Şu ana kadar her 14 günde bir 1,180.34 nakit ödenek (temel ve ek ödenek) ödenmiş. Yani 4 hafta içinde 2,360.68 Danimarka kronu.

Danish Immigration Service, temizlik işçisi olarak saat başına 120.00 Danimarka kronuna haftada 15 saat çalışmasını onaylar. Bu, 4 haftada vergi öncesinde 7,200.00 Danimarka kronuna eşittir.

Danish Immigration Service, maaş gelirinin nakit ödeneğe karşılık dengelenmesine karar verir ve bu sığınmacının ödemesi gereken kiradır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sığınmacı kısmi kira öder.

Örnek 3:

Ücretsiz öğünlerin olmadığı bir iltica merkezinde yaşayan çocuksuz yalnız yetişkin. Evre 2’de. Şu ana kadar her 14 günde bir 1,180.34 nakit ödenek (temel ve ek ödenek) ödenmiş. Yani 4 hafta içinde 2,360.68 Danimarka kronu.

Danish Immigration Service, bulaşıkçı olarak saat başına 110.00 Danimarka kronuna haftada 5 saat çalışmasını onaylar. Bu, 4 haftada vergi öncesinde 2,200.00 Danimarka kronuna eşittir.

Danish Immigration Service, maaş gelirinin nakit ödeneğe karşılık dengelenmesine karar verir ve bu sığınmacının ödemesi gereken kiradır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sığınmacı, ödenen maaş nakit ödeneği geçmediği için kira ödemekle yükümlü değildir.

Örnek 4:

Merkez ortaklığında bağımsız bir oturumda yaşayan bir çocuk ve iki yetişkin olan bir aile. Evre 2’deler.

Eş 1’ şu ana kadar 14 günde bir 1,025.22 Danimarka kronu nakit ödenek (temel ve ek ödenek) ödenmiş. Yani 4 haftada 2,050.44 Danimarka kronu.

Eş 2’ye şu ana kadar 14 günde bir 2,205.56 Danimarka kronu nakit ödenek (temel, ek ve bakım ödeneği) ödenmiş. Yani 4 haftada 4,411.12 Danimarka kronu.

Tüm aileye şu ana kadar toplam 14 günde bir 3,230.78 Danimarka kronu nakit ödenek ödenmiş. Yani 4 haftada 6,461.56 Danimarka kronu.

Danish Immigration Service, eş 1’in temizlik işçisi olarak saat başına 115.00 Danimarka kronuna haftada 37 saat çalışmasını onaylamaktadır. Bu, vergilendirmeden önce 4 haftada 17,020.00 Danimarka kronuna eşittir.

Danish Immigration Service, maaş gelirinin nakit ödeneğe karşılık dengelenmesine karar verir ve bu sığınmacının ödemesi gereken kiradır ve eş 1’in ailesini desteklemesinin gerektirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sığınmacı kısmi kira öder.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort