İltica

İltica

Sığınmacı, korunma amacıyla mülteci olarak Danimarka’da kalma hakkı talep eden kişidir.

Anlaşma durumu

Aliens Act’ın Bölüm 7 (1)’i anlaşma durumu ile ilgilidir. Sığınmacıyı ırk, din, milliyet, politik düşünce ya da özel bir sosyal grubun üyeliği nedeniyle kendi milliyetinin ülkesinin dışında kalmış biri olarak tanımlayan UN Refugee Convention’ın koruması altına düşen bireyler anlaşma durumundan faydalanabilir.

Oturma izni genellikle beş yıllık verilir.

Koruma durumu

Aliens Act’ın Bölüm 7 (2)’si koruma durumuyla ilgilidir. Kendi ülkelerine dönmeleri, ölüm cezası, işkence ya da insancıl olmayan ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza anlamına gelen bireyler koruma durumuna hak kazanırlar. Section 7 (2)’nin şartları Avrupa İnsan Hakları Anlaşması’nın Madde 3 ve Tutanak 6’sını içeren diğer insan hakları anlaşmaları bağlamındadır.

Oturma izni genellikle beş yıllık verilir.

Geçici koruma durumu

Bazı durumlarda, Aliens Act’ın Bölüm 7 (2)’si tarafından belirlenmiş gerekliliklerini karşılayan bir birey Aliens Act’ın Bölüm 7 (3)’ü bağlamında geçici koruma durumuna hak kazanabilir. Geçici koruma durumu; kendi ülkelerinde ciddi dengesizlik ve sivillere karşı rastgele şiddet yüzünden ölüm cezası, işkence ya da insancıl olmayan ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza ile karşı karşıya kalan bireylere verilir.

Oturma izni bir yıllıktır.

Oturma izni ilk bir yıllık süreden sonra uzatılabilir ve tekrar iki yıllık uzatılabilir. Uzatılma verilmeden önce, bireyin kendi ülkesindeki şartların hâlâ devam eden korumayı sağlayıp sağlamadığı değerlendirilir.

Aile birleşimine sınırlı hak

Geçici koruma durumu alan bireyler genellikle oturma izinlerini ilk bir yıllık süreden sonra uzatıldığında aile birleşiminde başvuran için sponsor olarak yeterli bulunurlar. Aile birleşimi hakkında daha fazla bilgi alın.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort