Bu bölüm, başvuru formunu doğru bir şekilde doldurmanın önemini açıklar ve özellikle başvuranın kendi ülkesindeki ve iltica için başvurma nedenlerindeki çatışmaları göz önüne alarak gerekli tüm bilgiyi verir.