Diyanet Çalışanları

Diyanet Çalışanları

Ruhban sınıfı üyesi olarak çalışmak için, misyoner olarak ya da dini bir tarikat ya da mezhep içerisinde diğer görevleri gerçekleştirerek oturma ya da çalışma izni alabilirsiniz.

Nordik vatandaşıysanız, Danimarka’da çalışmakta, eğitim görmekte ve yaşamakta özgürsünüzdür. Avrupa Birliği kurallarının serbest dolaşım hakkı dolayısıyla Danimarka’da oturum arayan Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA) vatandaşı ya da İsviçre vatandaşıysanız, özel düzenlemelere tabi tutulabilirsiniz. EU/EEA ve Nordik vatandaşları hakkında daha fazla bilgi.

Aile birleşimi ya da ilticaya dayanarak bir Danimarka oturma izniniz zaten varsa ya da insancıl nedenlerle oturma izni sahibiyseniz, Danimarka’da çalışmak için çalışma iznine ihtiyacınız yoktur.

Eğer gerekiyorsa çalışma izni almak sizin sorumluluğunuzdadır. Danimarka’da yasa dışı olarak çalışırsanız, sınır dışı edilebilirsiniz ve siz ve işvereniniz para cezası ya da hapis cezasına çarptırılabilirsiniz.

Diyanet Çalışanları
Diyanet Çalışanları

Oturma izni için koşullar

Danimarka’da var olan bir tarikat/mezhep için çalıştığınızı belgeleyebilirseniz ruhban sınıfı üyesi olarak oturma izni alabilirsiniz.

Danimarka’da var olan tarikat/mezhebe katıldığınızı ya da belli bir dinde misyoner olarak çalıştığınızı ve vaaz verdiğinizi belgelendirebilirseniz misyoner olarak oturma izni alabilirsiniz.

Danimarka’da var olan bir tarikat içerisinde çalıştığınızı belgelendirebilirseniz diğer dini görevler için de oturma izni alabilirsiniz. Bu, örneğin; geleneksel olarak bir tarikat içerisinde bulunan keşişler ve rahibeler için geçerlidir. Danimarka Protestan Lüteryen Kilisesi (Folkekirken) ya da Danimarka’daki diğer resmi olarak tanınmış ya da tasdiklenmiş dini bir mezhep tarikatın dini mezhep altında olduğunu ya da çalıştığını doğrulamalıdır.

Ayrıca, aşağıdaki koşulları karşılamalısınız:

  • Danimarka Protestan Lüteryen Kilisesi’ne (Folkekirken) ya da Danimarka’daki diğer resmi olarak tanınmış ya da tasdiklenmiş dini bir mezhebe üye olduğunuzu belgelendirmelisiniz. Belgelendirme, yazılı bir anlaşma ya da tarikatın ya da mezhebin içinde din çalışanı olduğunuzu belirten mezhep tarafından verilmiş bir bildiri olabilir.
  • Diyanet çalışanı olarak oturma izni bulunan yabancı vatandaşların sayısı mezhebin boyutuna göre ayarlanmalıdır. Mezhepten, büyüklüğünü(üye sayısını)  üye olan diyanet çalışanlarıyla birlikte bildirmesi istenir.
  • Diyanet çalışanı olmanızla ilişkili olarak eğitiminizi ya da çalışmanızı, geçmişinizi belgelendirmelisiniz.
  • Ne sizin ne de sizinle birlikte gelen ailenizin Danimarka’da kalacağınız süre boyunca sosyal yardım almayacağınızı belirten bir anlaşma imzalamalısınız. Bu anlaşma diyanet çalışanları için başvuru formunun bir parçasıdır.
  • Kamu güvenliğini, kanun ve nizamı, sağlığı, ahlak ya da diğerlerinin haklarını ve görevlerini tehdit edecek herhangi bir faaliyette bulunmayacağınızı belirten yeminli bir ifade imzalamalısınız. Bu anlaşma diyanet çalışanları için başvuru formunun bir parçasıdır.

Genellikle, dini mesajı olan vaaz vermek olarak sınıflandırılmayan konular öğretiyorsanız yalnızca öğretmen olarak –dini okullarda olsa bile- oturma izni alamazsınız. Benzer şekilde, diyanet çalışanı olarak eğitim almak ya da dini bilgilendirme için oturma izni alamazsınız. Teoloji ya da benzer bir alanda eğitim alacaksanız öğrenci olarak oturma izni için uygun olabilirsiniz. Öğrenciler hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Oturma izninin uzatılması için koşullar

Oturma izninizin diyanet çalışanı olarak uzatılabilmesi için göçmen testini (Danca dil yeteneklerinizi ve Danimarka ve Danimarka toplumu hakkındaki bilginizi test eden) geçmeniz bir gerekliliktir. Oturma izninizi aldığınızdan itibaren ilk altı ayı geçmeyecek şekilde testi geçmiş olmalısınız. Bu gereklilikten muaf olmanın mümkünatı yoktur, ancak aşağıda göçmen testi muafiyeti ile kıyaslayabilirsiniz.

İlk diyanet çalışanı olarak oturma izninizi 15 Kasım 2010’dan önce aldıysanız göçmen testine girmenize gerek yoktur.

Göçmen testi hakkında daha fazla bilgi alın.

İşiniz dini ya da dini olmayan evlilik törenlerini gerçekleştirmeyi kapsıyorsa, oturma ve çalışma izninizin uzatılabilmesi için, oturma izninizi aldığınızdan itibaren ilk altı ayı geçmeyecek şekilde Danimarka aile hukuku kursunu tamamlamış olmalısınız. Bu iki günlük kurslar National Social Appeals Board (Ankestyrelsen), Sosyal İşler Bakanlığı’nın bir bölümü, Children and Integration (Social-, Børne- og Integrationsministeriet) tarafından her üç ayda bir gerçekleştirilir. Kurslar, katılanların nerede yaşadığına ve isteklerine bağlı olarak Kopenhag ve Aarhus’ta gerçekleşmektedir.

Aile hukuku kursu hakkında daha fazla bilgi alın.

Diyanet çalışanı olarak ilk oturma izninizi 1 Ekim 2013 tarihinden önce aldıysanız Danimarka aile hukuku kursunu tamamlamanıza gerek yoktur.

Göçmen testinden, aile hukuku kursundan ve ücretten muaf olmak

1963’te, Türkiye ve Avrupa Birliği, çalışan ya da bir Avrupa birliği ülkesinde başka bir şekilde ekonomik olarak aktif olan Türk vatandaşlarının belirli haklarının genişletilmesi için ortaklık anlaşmasına girmişlerdir. Avrupa Adalet Divanı bu anlaşmanın nasıl yorumlanacağının belirlenmesine dair birkaç esas yayınlamıştır.

T. Sahin (19 Eylül 2009, c- 242/06) dosyasında Avrupa Adalet Divanı’nın esasları ve Commission v the Netherlands (29 April 2010, C-92/07) ortaklık anlaşması bağlamında Türk vatandaşlarının ücretten sorumlu olup olmadıkları sorusunu ele almıştır.

Kararlar, diyanet çalışanı olarak oturma izinlerinin uzatılması için başvuran Türk vatandaşlarının test ücretinden sorumlu tutulmayacakları olarak yorumlanmalıdır.

Bu kararlara dayanarak, göçmen yetkilileri diyanet çalışanı olarak oturma izinlerinin uzatılması için başvuran Türk vatandaşlarının göçmen testinden, Danimarka aile hukuku kursundan ya da test ücreti ödemekten muaf oldukları sonucuna varmışlardır.

Böyle kişilerin diyanet çalışanları için oturma izni uzatılmasında aksi gerekmezse, göçmen testini geçmelerine ve test ücreti ödemelerine gerek yoktur. Bunun nedeni diyanet çalışanlarının ekonomik olarak aktif görülmeleridir.

Bir Türk vatandaşı olarak göçmen testine girmekten ya da Danimarka aile hukuku kursunu almaktan muaf olduğunuza dair şüphe içerisindeyseniz, lütfen Immigration Service ile iletişime geçin.

Göçmen testine girmeniz ya da Danimarka aile hukuku kursunu tamamlamanıza gerek olup olmadığı hakkında herhangi bir karar kişisel başvurunuzun değerlendirilmesine dayanarak yapılacaktır. Muaf olup olmadığınıza dair verilen kararlar iznin verileceği tarihin hemen öncesindeki ailenizin durumuna dayanarak yapılır, dosyanızdaki kuralların nasıl işleyeceği hakkında daha fazla bilgi Immigration Service’ten gelecektir.

The Immigration Service, başvurunuz teslim edilmeden önce göçmen testine girmenize ya da Danimarka aile hukuku kursu almanıza gerek olup olmayacağına dair geçerli bir cevap veremez.

Süreç

Bir diyanet çalışanı olarak, toplamda en fazla üç yıllık, bir seferde bir yıllık uzatma imkânı ile yedi aylık oturma izni alabilirsiniz.

Ancak, evlilikleri gerçekleştirme yetkisindeyseniz, oturma izniniz ilk olarak bir yıllık uzatılır, daha sonra iki yıllık ve daha sonra üç yıllık dönemlerle üst limit olmadan uzatılır.

Diyanet çalışanı olarak ilk oturma izni aldığınızın altı ayı içerisinde göçmen testini geçmemiş olursanız, uzatma alamazsınız.

Uzatma için başvurduğunuzda, ilk başvurduğunuzda kullandığınız formun aynısını kullanmalısınız (başvuru formu RF1). Lütfen uzatma için başvurduğunuzu belirtiniz.

Aile üyeleri

Diyanet çalışanı olarak oturma ve çalışma izni aldıysanız, daha sonra eşiniz ya da birlikte yaşadığınız partnerinizle birlikte sizinle aynı evde yaşayan 18 yaş altındaki çocuklar da oturma izni alabilirler. Ancak, aile üyeleriniz kendilerine bakabilmeli ve Danimarka’da aynı adreste oturuyor olmalısınız. Eşiniz ya da birlikte yaşadığınız partneriniz izni geçerli olduğu sürece tam zamanlı bir işte çalışabilir.

Nasıl başvurulacağı hakkında daha fazla bilgi alın.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort