Çocuk Bakıcıları

Çocuk Bakıcıları

Nordik ülkeler ya da EU/EEA ülkeleri harici bir ülkenin vatandaşı iseniz, Danimarka’da ev sahibi aile ile birlikte kalıp çocuk bakıcısı olarak çalışmanız için oturma izninizin olması gerekiyor.

Almanız gerekiyorsa, oturma izni almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Çocuk bakıcılığı konaklamasının amacı

Çocuk bakıcılığı ‘’başabaş’’ anlamına gelir. Genç bir insan için çocuk bakıcılığı konaklaması fikri 18 yaşından küçük çocukları olan ev sahibi aile ile birlikte kalıp diğer aile üyeleriyle ‘’eşit’’ olmaktır. Çocuk bakıcısının amacı Danimarka ile ilgili bilgi sahibi olarak kültürel ufkunu genişletmek ile birlikte dilini ya da mesleki becerilerini geliştirmektir. Buna karşılık çocuk bakıcısı, ev sahibi ailenin günlük ev işlerini (temizlik, çamaşır yıkamak, yemek yapmak, çocuk bakmak gibi) günde en az üç ve en fazla beş saat olarak haftada altı günden fazla olmamak üzere yapar.

AuPairs Çocuk Bakıcıları
AuPairs Çocuk Bakıcıları

Koşullar

Yukarıda anlatıldığı gibi, kültürel ufkunuzu genişleterek dilinizi ya da mesleki becerilerinizi geliştirmenizin garantisinin verilmesinde, Danimarka’da konakladığınız süre boyunca tam verim almak için gerekli dilsel ve kültürel temellere sahip olarak çocuk bakıcısı oturma izni almanız şarttır.

Bu, belli koşulların ya sizin tarafınızdan ya ev sahibi aile tarafından ya da ikiniz tarafından da karşılanması gerektiği anlamına gelmektedir.

Sizin tarafınızdan karşılanacak koşullar

•Genellikle, başvurduğunuz sırada 17 ve 29 yaş (bu yaşlar da dâhil) aralığında olmalısınız.

•Genellikle, evli olmamanız, geçmişte evlenmemiş olmanız, ya da şu an bir partner ile yaşamıyor olmanız beklenir.

•Genellikle, çocuk sahibi olmamanız beklenir.

•Çocuk bakıcısı olarak konaklamanız öğrenim geçmişiniz ve çalışma geçmişinizi içeren şu anki hayatınıza kadar doğal bir bağa sahip olmalı. Dokuz yıla denk gelen eğitiminizi tamamlamış olmalısınız. Özel durumlarda ve eğer genel okul programının normalde sekiz yılın sonunda tamamlandığı bir ülkeden geliyorsanız, sekiz yıllık eğitimi tamamlamış olmanız yeterlidir. Dosyanızın bireysel değerlendirmesine dayanarak The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment eğer ileri eğitimizi tamamladıysanız ve birkaç yıl çalıştıysanız bir çocuk bakıcısı konaklamasının sizin şu ana kadarki hayatınızla doğal bir bağı olmadığına karar verebilir.

•Danimarka’ya, İsveç’e, Norveç’e, İngiltere’ye ya da Almanya’ya özgü yeterli bilginiz olmalıdır.

•Genellikle, diğer batı ülkelerinde iki ya da daha fazla çocuk bakıcılığı konaklaması yapmamış olmalısınız.

•Genellikle, önceden Danimarka oturma izni almamış olmalısınız.

•Genellikle, önceden Danimarka’da çocuk bakıcısı olarak başka ev sahibi aileler ile bir yıldan fazla kalmamış olmalısınız.

•Genel bir kural olarak, ev sahibi ailenin bir ya da daha fazla üyesi ile aynı uyruğa ait olmamalısınız.

•Genel bir kural olarak, ev sahibi ailenin bir ya da daha fazla üyesiyle kan bağınız olmamalı.

Ev sahibi aileniz tarafından karşılanacak koşullar

•Ev sahibi aileniz en az bir ebeveynden ve 18 yaşın altında olan ve evde yaşayan bir çocuktan oluşmalıdır. Çocuk, ailenin adresine kayıtlı olmalıdır. Eğer çocuğun ebeveynleri birlikte yaşamıyor ve siz de aralıklı olarak iki ebeveynin de evinde yaşamayı kabul ediyorsanız, o zaman her bir ebeveyn sizinle bireysel çocuk bakıcısı kontratı hazırlamalı ve her bir ebeveyn bir ev sahibi aile olmak için gerekli koşulları karşılıyor olmalı. Eğer aralıklı olarak boşanmış ebeveynlerin evlerinde yaşamayı kabul etmeyip sadece biriyle yaşamayı kabul ediyorsanız, o zaman o ebeveyn adresine kayıtlı 18 yaş altı bir çocuk olması şartıyla ev sahibi aile olabilir.

•Genellikle, ev sahibi aileniz size Danimarka dilini ve kültürünü tanıtabilsin diye en az bir ebeveyn Danimarka vatandaşı olmalıdır. Fakat bu, serbest dolaşım üzerine olan Avrupa Birliği yönetmeliği dâhilinde Danimarka’da ikamet eden Avrupa Birliği vatandaşı ebeveynlerden biri ise ya da uzun zamandır Danimarka’da yaşayan ve Danimarka ile güçlü bir bağı olan yabancı milletlerden bir ebeveyn ise şart değildir.

•Ev sahibi aileniz Active Social Policy Act. şartları altında birincil geçim araçları olarak sosyal yardım almıyor olabilir. Bunu, başvuru formunda yazılı bir beyanda belirtmeleri gerekir.

•Ev sahibi ailenize önceki bir çocuk bakıcılığı programında suistimal sonucu ceza süresi verilmemiş olmalıdır. Ev sahibi ailenizdeki tüm yetişkin üyelerin son on yılda çocuk bakıcısına karşı şiddet veya benzer bir suç işlemediklerini belirtmeleri gerekir ve bir çocuk bakıcısına karşı son beş yılda kaçak işçi çalıştırmak ya da benzer bir suç işlememiş olmaları gerekmektedir. Ev sahibi aileniz bunu başvuru formunda yazılı beyan şeklinde ifade etmelidir. Ayrıca ev sahibi ailenizin the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment tarafından başka bir çocuk bakıcısı programı istismarı sonucunda özel bir ‘’çocuk bakıcısı kaydı’’na alınmamış olmalıdır.(çocuk bakıcısının görevlerini ve sorumluluklarını, maksimum çalışma saatlerini, konaklamasını ve minimum ödeneği göze alarak sınırları hiçe saymak gibi.)

Diğer hüküm ve koşullar

•Siz ve ev sahibi aileniz The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment tarafından geliştirilen çocuk bakıcısı kontratını doldurup imzalamalısınız. Kontrat başvuru formunun bir parçasıdır.

•Ailenin bir üyesi olarak rol üstlenmelisiniz. Bu ailenin günlük ev idaresine bağlı olarak bebek bakıcılığı, temizlik ve çamaşır yıkamak gibi ev işlerinde ev halkına yardım edeceğiniz anlamına geliyor. Sonuç olarak, ev sahibi ailenin yetişkin üyelerinin kişisel bakım ya da hastalık bakımıyla ilgili sorumluluk almayabilirsiniz.

•Ev sahibi aileden ücretsiz yemek ve kalacak yere ek olarak aylık en az 3,300(2015 düzeyinde) Danimarka kronu almaya hakkınız vardır. The Danish Agency for Labour Retention and International, bir Danimarka bankasında size her ay ödeneğinizin yatırılabileceği kendi adınıza bir hesap açmanızı öneriyor.

•Ailenin evinde kendi yatak odanızın olmasına hakkınız vardır. Yatak odanıza ek olarak, ev sahibi ailenin ortak bir oturma odasına ve her iki kişi için bir yatak odasına sahip olması gerekmektedir. Eğer ev sahibi ailenin evi birkaç aile tarafından kullanılıyorsa, her yatak odasında aynı aileden yalnızca iki aile üyesi kalıyor olmalıdır. Hem ortak oturma odası hem de tüm yatak odaları yaşamaya uygun ve Housing Register BBR (Bygnings- og Boligsregistret)’te kayıtlı olmalıdır.

•Ev sahibi ailenizin sizden başka çocuk bakıcısı olmamalıdır. Fakat yeni bir çocuk bakıcısının kendisinden önceki çocuk bakıcısının ayrılmasından önce 14 güne kadar eğitim için kalmasına izin vardır.

•Haftada altı gün, günde üçten beş saate kadar günlük ev işi yapmalısınız, yani haftalık 18’den 30 saate kadar. Bu, eğer ev sahibi aileniz çocuk bakıcı kontratında hafta sonları hariç günlük altı saatlik ev işi yapacağınızı belirtirse, oturma izniniz onaylanmaz anlamına geliyor.

•Haftada bir boş gün hakkınız vardır.

•Dil kurslarını ve dini etkinliklerde yer almayı da içeren kültürel ve mesleki ilgilerinizi sürdürmek için yeterli boş zamana hakkınız vardır.

•Hasta olursanız, ücretsiz yemek ve konaklamaya ek olarak size gerekli ilgiyi göstermek ev sahibi ailenizin sorumluluğundadır.

•Hem siz hem de ev sahibi aileniz iki hafta bildirisi (two weeks notice) ile kontratı feshetme hakkına sahiptir. Ayrıca hem siz hem de ev sahibi aileniz tarafından, taraflardan birinin kontratın ciddi ihlali sonucu ya da diğer ciddi koşullar gerektiriyorsa, kontrat hemen feshedebilir. The Danish Agency for Labour Retention and International herhangi bir iptalin yazılı bir şekilde hem siz hem de ev sahibi aileniz tarafından imzalanmış olmasını öneriyor.

•Çocuk bakıcısı kontratı sizin aleyhinize değiştirilemez.

•Ev sahibi aileniz sizin onların adresine Central Person Register ile mukim olarak kaydolduğunuzdan ve Danish National Health Insurance tarafından korunduğunuzdan ve ülkeyi terk ettiğinizde tekrar kaydınızın silineceğinden emin olmalıdır.

•Ev sahibi aileniz sizi kapsayacak üç çeşit sigortayı satın almalıdır: iş sigortası-yaralanmalarla ilişkili, boş zamanları ve kazaları kapsayan sigorta, ölüm, ciddi hastalık ya da bir kaza sonucu memleketinize dönmenizin masrafını karşılayacak olan sigorta.

Süreç

En fazla 24 aya kadar oturma izni alabilirsiniz ama bu çocuk bakıcısı kontratınızın süresinden daha fazla olamaz. Eğer çocuk bakıcısı olarak 24 aydan daha kısa süreli oturma izni aldıysanız ve uzatmak için başvurduysanız, başvurunuz işlemdeyken aynı ev sahibi aileyle olmak ve konaklamanız değişmemiş kalacak şekilde olmak şartıyla çocuk bakıcısı olarak işinize devam edebilirsiniz.

Yeni bir aileyle olmak isterseniz, yeni bir oturma izni almadan bunu gerçekleştiremezsiniz. Ama yeni ailenin yanına taşınabilir ve orada misafirleri olarak yaşayabilirsiniz.

Çocuk bakıcısı programı suistimalinin sonuçları

Çocuk bakıcısı olarak, oturma izni alabilirsiniz fakat çalışma izni alamazsınız, ev sahibi aileniz ile yaptığınız günlük ev işleri iş olarak sayılmaz. Yukarıda belirtilen zamanlar dışında ev sahibi ailenizin günlük ev işlerini yapmaya, ev işlerinden başka görevler üstlenmeye, ev sahibi aileniz dışındaki bir yerde ev işleri yapmaya veya çalışmaya, ücretli veya ücretsiz bir işte çalışmaya izniniz yoktur.

Bu sizin ve ev sahibi ailenizin daha fazla boş gün karşılığında sizin günde beş saatten fazla çalışamayacağınızı kabul ettiği anlamına gelir. Benzer olarak, siz ve ev sahibi aileniz tarafından sizin haftada 30 saatten fazla çalışarak daha fazla para almanız da kabul edilemez.

Çocuk bakıcısı olarak oturma izni almadan önce, şunlar yasa dışıdır:

•Ev sahibi aile için herhangi bir iş yapmak

•Başkaları için herhangi bir iş yapmak

Çocuk bakıcısı olarak oturma izni aldıktan sonra, şunlar yasa dışıdır:

•Ev sahibi aile için günde beş saati ve haftada altı günü aşan herhangi bir iş yapmak

•Ev işleri dışında görevler yerine getirmek

•Başkaları için herhangi bir iş yapmak

Danimarka’da yasa dışı çalışırsanız sınır dışı edilebilirsiniz. Ayrıca, işvereniniz gibi para cezası ya da hapis cezasına çarptırılabilirsiniz.

Dahası, ev sahibi ailenize çocuk bakıcısı programını kötüye kullandığı için süresi boyunca çocuk bakıcısı ağırlayamayacağı bir ceza dönemine girebilir. Ev sahibi aile çocuk bakıcısına karşı şiddet ya da benzer bir suçtan on yıl süreli bir ceza süresi, kaçak işçi çalıştırmaktan beş yıllık bir ceza süresi, ya da çocuk bakıcısı programındaki başka bir suistimal yüzünden iki yıllık ceza süresi alabilir. ( çocuk bakıcısının görevlerini ve sorumluluklarını, maksimum çalışma saatlerini, konaklamasını ve minimum ödeneği göze alarak sınırları hiçe saymak gibi).

Bilgi ve iletişim detayları

Merkezi Kişi Kaydı (Folkeregistret)
Danimarka’ya geldikten en geç 5 gün içinde ev sahibi ailenizin adresine mukim olarak kayıt olmuş olmalısınız. Bu, Danish National Health Insurance tarafından korunduğunuzun kanıtı olan CPR numarası denilen ve sağlık kartının size verileceği yerel Citizen’s Service Centre (Borgerservice)’te yapılır. Adresinizi değiştirirseniz ya da Danimarka’dan ayrılırsanız, bizzat yerel Citizen’s Service Centre (Borgerservice)’e gelip bunu rapor etmelisiniz.
Böyle durumlarda, sizin ve ev sahibi ailenizin the Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment’e değişiklikleri bildirmeniz önemlidir.

İş yaralanmalarına karşı sigorta
Ev sahibi aileniz diğer şeylerle birlikte sizi iş yaralanmalarına karşı da sigortalatmalıdır. Daha fazla bilgi için The National Board of Industrial Injuries ile +45 72 20 60 00’dan iletişime geçin. Endüstriyel yaralanmalara karşı geçerli sigorta esaslarının devamını The National Board of Industrial Injuries’in internet sitesinden okuyabilirsiniz.

Vergi

Vergilendirme göz önüne alındığında, sizin ve ev sahibi aileniz arasındaki ilişki işçi/işveren ilişkisi olarak kabul edildiği için bu Danimarka vergilendirme kanunlarını ilgilendirir. The Danish Tax and Customs Administration (SKAT) sizi ödeneğinizin vergilendirmesi ve ücretsiz konaklama ve yemek ile ilgili bilgilendirebilir. Telefon: +45 72 22 18 18.

Tatil günleri

Tatil günleri göz önüne alındığında, siz ve ev sahibi aileniz arasındaki ilişki işçi/işveren ilişkisi olarak kabul edildiği için bu tatile çıkma ve izin ücretini kapsayan Danimarka yönetmeliklerinin konusudur. Daha fazla bilgi için The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment, the Holiday Regulations Division, Njalsgade 72C, 2300 København S ile iletişime geçin. Telefon: +45 33 95 52 20.

Çocuk Bakıcısı Ağı

Çocuk Bakıcısı Ağı, çocuk bakıcıları ve ev sahibi aileler için sorunları ve karışıklıkları önlemek için bütünsel bir yaklaşım içindedir. Bu arada, Çocuk Bakıcısı Ağı, çocuk bakıcıları ve ev sahibi aileler için danışmanlık sağlıyor ve çocuk bakıcısı ve ev sahibi aileler arasında aracılık görevi de üstleniyor.
Çocuk Bakıcısı Ağı (Au Pair Network) ile +45 28 60 09 40 numarasından ya da rozvi@kit-danmark.dk. e-mailinden iletişime geçebilirsiniz.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort