Kendini Geçindirebilme Gerekliliği

Kendini Geçindirebilme Gerekliliği

Özel nedenler geçerliyse, çocuğun oturma izni Danimarka’daki ebeveynin kendini geçindirebildiğini belgelendirmesine bağlı olabilir. Özel nedenler Danimarka’daki ebeveynin çocukla uzun bir süre iletişim kurmamayı tercih etmemesi olabilir.

Bu gereklilik, eğer Danimarka’daki ebeveyn çocuk oturma izni alana kadar Active Social Policy Act (lov om aktiv socialpolitik) ya da the Integration Act (integrationsloven) şartları altında sosyal yardım almadıysa karşılanır. Örneğin, ebeveyn Danish Start Help (‘starthjælp’)  ya da sosyal yardımlar (‘kontanthjælp’) almamış olabilir.

Kendini Geçindirebilme Gerekliliği
Kendini Geçindirebilme Gerekliliği

Ebeveyn direkt olarak destek ile ilişkisi olmayan az, küçük ödemeler aldıysa ya da maaş ya da ödeneğin yerine geçen ödemeler aldıysa bu çocuğun oturma izni almasını etkilemez.

Ebeveynin işsiz güvenlik fonu tarafından ödenen işsiz yardımları Active Social Policy Act ya da the Integration Act şartları altında sosyal yardım değildir ve çocuğun oturma izni almasına engel olmaz.

Muafiyet

Konut gerekliliği ayrıca Danimarka’daki ebeveyn mülteci ya da hâlâ eziyet edilme riski taşıdığı için koruma durumundaysa, önceki ilişkisinden Danimarka’da yaşayan bir çocuğu varsa ve ebeveyn çocuğun velayetine ya da ziyaret hakkına sahipse ve çocuğu düzenli aralıklarla görüyorsa ya da başka bir ülkede kalması tavsiye edilemeyecek kadar hastaysa askıya alınabilir.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort