Evlatlık Çocuklar, Bakılan Çocuklar vb.

Evlatlık Çocuklar, Bakılan Çocuklar vb.

Bu sayfadaki bilgilerin, esasların basitleştirilmiş ve düzenlenmiş hali olduğunu lütfen unutmayın. Esaslar ile ilgili şüpheye düşerseniz ya da esaslar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen the Danish Immigration Service ile iletişime geçin.

18 yaş altındaki bir çocuk için, çocuğun velayetine sahip olmayan Danimarka’da yaşayan biriyle kalma amacıyla Danimarka’da oturma izni almak mümkündür. Eğer oturma izni aşağıdaki amaçla yapılıyorsa:

 • Evlat Edinme
 • Koruyucu aile ilişkisinin parçası olarak oturum
 •  Özel durumlar geçerliyse çocuğun yakın ailesiyle oturum

Danimarka’da yaşayan birey ya:

 • Danimarka vatandaşı ya da Nordik ülke vatandaşı olmalı,
 • Aliens Act Bölüm 7 (1) ya da (2) ya da Bölüm 8 (mülteci ya da koruma durumu) bağlamında oturma iznine sahip olmalı,
 • Aliens Act Bölüm 7 (3) bağlamında uzatılmış bir oturma izni olmalı,
 • Sürekli bir oturma izni olmalı, ya da
 • Belli bir noktada sürekli oturma izni alma imkânı olmalıdır.

Aliens Act Bölüm 7 (3) bağlamında geçici koruma durumundaki bireyler genellikle oturma izinleri ilk bir yıllık süreçten sonra uzatılana kadar aile birleşiminde bir bireye destek olarak nitelendirilmezler. Geçici koruma durumu hakkında daha fazla bilgi alın.

Evlatlık Çocuklar, Bakılan Çocuklar vb.
Evlatlık Çocuklar, Bakılan Çocuklar vb.

Evlat Edinme Amacıyla Oturma İzni

Eğer çocuğu evlat edinmek için başvuran kişi Danish Joint Council ya da the Danish National Board of Adoption tarafından evlat edinen olarak onaylanırsa ve yabancı bir yetkili tarafından onay almamış olursa ya da Danimarka’da tanınmayan yabancı bir yetkili tarafından onay almış ise evlat edinme amacıyla oturma izni 18 yaşın altındaki bir çocuğa verilebilir.

Evlat edinme amacıyla oturma izni ayrıca 18 yaşın altındaki bir çocuğa, eğer çocuğu evlat edinmek için başvuran kişi Danish Joint Council ya da the Danish National Board of Adoption tarafından evlat edinen olarak onaylanırsa ve Danimarka’da tanınan yabancı bir otoriteden onay alırsa ve çocuk evlat edinildikten sonra Danimarka vatandaşı olmayacak ise verilebilir.

Bu dosyalar Regional State Administration (Statsforvaltning) tarafından işleme alınır. Regional State Administration’ın internet sitesinden evlat edinme ile ilgili daha fazla bilgi alın.

 Bakıcı aile ilişkisinin bir parçası olarak oturum

Koruyucu aile ilişkisinin parçası olarak oturum amacıyla oturma izni sadece özel durumlarda ve yalnızca eğer bakıcı aile ilişkisi bakıcı ebeveynlerin yaşadığı yerdeki belediyenin yerel yetkilisi tarafından onaylanırsa verilebilir.

Böyle durumlarda, aşağıdakiler göz önüne alınacaktır:

 • Çocuğun kendi ülkesinde çocukla ilgilenebilecek insanlar olup olmadığı
 • Danimarka’daki kişi(ler)in, bağlılığın sürecini ve doğallığını da içeren çocuğa olan bağlılığı
 • Danimarka’daki kişi(ler)in çocuğa kendi ülkesinde destek olup olmadığı

Danimarka’daki kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Kişinin çocuğu geçindirebilmesi ve çocuk oturma izni alana kadar the Active Social Policy Act ya da the Integration Act şartları altında sosyal yardım almıyor olması gerekmektedir. Kendini geçindirebilme gerekliliği hakkında daha fazla bilgi alın.

Danimarka’daki kişinin kendine ait yeterli bir alanının olması da bir koşuldur. Konut gerekliliği hakkında daha fazla bilgi alın.

Çocuğun yakın ailesi ile oturum

Çocuğun Danimarka’daki yakın ailesi ile oturum amacıyla oturma izni yalnızca özel durumlarda alınabilir.

Böyle durumlarda, aşağıdakiler göz önüne alınacaktır:

 • Çocuğun kendi ülkesinde başka yakın aile üyeleri olup olmadığı
 • Danimarka’daki kişi(ler)in bu bağlılığın sürecini ve doğallığını da içeren çocuğa bağlılığı
 • Danimarka’daki kişi(ler)in çocuğa kendi ülkesinde destek olup olmadıkları

Danimarka’daki yakın aile çocuğun biyolojik ebeveyni (çocuğun velayetine sahip olmayan), kardeşleri, büyükbaba ve büyükannesi ve ebeveynlerinin kardeşleri olabilir.

Danimarka’daki kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Kişinin çocuğu geçindirebilmesi ve çocuk oturma izni alana kadar the Active Social Policy Act ya da the Integration Act şartları altında sosyal yardım almıyor olması gerekmektedir. Kendini geçindirebilme gerekliliği hakkında daha fazla bilgi alın.

Danimarka’daki kişinin kendine ait yeterli bir alanının olması da bir koşuldur. Konut gerekliliği hakkında daha fazla bilgi alın. Konut gerekliliği hakkında daha fazla bilgi alın.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort