Başarılı Bütünleşme İçin Potansiyel

Başarılı Bütünleşme İçin Potansiyel

Bazı durumlarda, çocuğun Danimarka’da kalması bütünleşme yapılıp yapılamayacağına koşullu olarak bağlıdır.

Eğer öyleyse:

 • Aile birleşimi için başvurunun Danimarka’daki ebeveynin aile birleşimi için gereklilikleri karşılamasından iki yıl sonra teslim edilmesi,
 • Başvuru sırasında çocuğun 8 yaşından büyük olması,
 • Çocuğun ebeveynlerinden birinin hâlâ kendi ülkesinde ya da çocuğun da yaşamış olduğu başka bir ülkede yaşıyor olması
Başarılı Bütünleşme İçin Potansiyel
Başarılı Bütünleşme İçin Potansiyel

Böyle durumlarda, oturum yalnızca, çocuk başarılı bir bütünleşme için Danimarka’ya yeterince bağlıysa ya da bağlanma imkânı taşıyorsa mümkündür.

Bütünleşme gerekliliğin karşılanıp karşılanmadığına karar verildikten sonra, hem çocuğun hem de ebeveynlerinin Danimarka ile olan ilişkisi göz önüne alınır. Özellikle, üzerinde durulacaklar:

 • Çocuğun Danimarka’da ve kendi ülkesinde kalışının süreci ve karakteri,
 • Çocuğun Danimarka’da daha önce yaşayıp yaşamadığı,
 • Çocuğun yetişme çağının çoğunu hangi ülkede geçirdiği,
 • Çocuğun okula gidip gitmediği
 • Çocuğun Danca konuşup konuşmadığı, ve
 • Çocuğun kendi ülkesinin dilini konuşup konuşmadığı.

Çalışma durumu, Danca dil kabiliyeti, bütünleşme için Danimarka’da yaşayan ebeveyn tarafından yapılan eğitimsel faaliyetler ve çabalar ve ebeveynin çocukla olan iletişimi (çocuğa finansal olarak yardım sağlayıp sağlamadığını da içeren) de ayrıca göz önüne alınacaktır.

Kendi ülkesinde yaşayan ebeveynin yaşama durumu, çocukla ilgilenme isteği ve kabiliyeti de göz önüne alınacaktır.

Muafiyet

Bütünleşme gerekliliğinden eğer aşağıdakiler geçerliyse feragat edilebilir:

 • Aile hayatı doğruluğunu göz önüne almayı içeren özel durumlar varsa, ya da
 • Danimarka’da yaşayan ebeveyn, velayet anlaşmazlığı nedeniyle çocuk için oturum almaktan engel yaşayıp iki yıllık son teslim tarihini geçirdiyse, ya da
 • Çocuğun yaşadığı yer bilinmiyorsa ve engeller son bulunca Danimarka’daki aile gereksiz ertelemeler olmadan çocuk için konuta başvurduysa

Danimarka’da yaşayan ebeveyn çocuğun velayetine sahipse ya da Danimarka’da yaşayan diğer küçük çocuklarla iletişim içindeyse bu da aile hayatının doğruluğu değerlendirilirken göz önüne alınacaktır.

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort