Aile Birleşimi Yapmış Eşler İçin Oturma İzninin Uzatılması

Aile Birleşimi Yapmış Eşler İçin Oturma İzninin Uzatılması

Aile birleşimi yapmış eş ya da sürekli birlikte yaşayan kişiler olarak geçici oturma izninizin uzatılması için belirli ve devamlı gerekliliklerin karşılanması gerekir.

Bir oturma izninin uzatılması için gereklilikler

Eşlerin birleşimi nedeniyle verilmiş geçici oturma izninin uzatılması genellikle aşağıdaki üç devamlı gereklilik ile sağlanır:

  • Eşiniz Danimarka’da yaşıyor olmalıdır ve ortak bir adreste beraber yaşıyor olmalısınız (tüm dosyalarda bu gereklilik geçerlidir.)
  • Siz ve eşiniz yeterli bir oturma alanına sahip olmalısınız (bazı dosyalarda bu gereklilik geçerlidir.) Aşağıda konut gerekliliği hakkında daha fazla bilgi alın.
  • Ne sizin ne de eşinizin Active Social Policy ya da the Integration Act (bazı dosyalarda bu gereklilik geçerlidir) şartları altında herhangi bir sosyal yardım almıyor olmanız gerekir. Kendini geçindirebilme gerekliliği hakkında aşağıda daha fazla bilgi alın.

Oturma izniniz yukarıda bahsedilen gereklilikleri yerine getiriyorsa, genellikle oturma izniniz uzatılırsa da devam etmeleri beklenir. Ayrıca, ilk oturma izninizin verildiği ve uzatma için başvurduğunuz tarih arasındaki süre boyunca da gerekliliklerin karşılanması gerekir.

Oturma izniniz için devamlı gereklilikler ve muaf olduklarınız, oturma izniniz ile birlikte alacağınız mektupta listelenmiş olacaktır.

Aile Birleşimi Yapmış Eşler İçin Oturma İzninin Uzatılması
Aile Birleşimi Yapmış Eşler İçin Oturma İzninin Uzatılması

Oturma izninin uzatılmasıyla bağlantılı olarak teminat gerekliliği

15 Aralık’ta, Adalet Bakanlığı aile birleşimi ile bağlantılı olan teminat gerekliliğinin temelini ilgilendiren önceki direktifi değiştiren bir kararname yayınladı. Teminat şartları altında, the Avtive Social Policy Act (lov om aktiv socialpolitik) ya da the Integration Act (integrationsloven) şartları altında aile birleşimi yapmış eşe ödenecek gelecekteki herhangi bir sosyal yardımı kapsayan finansal bir garanti yatırmak zorundaydı.

15 Aralık kararnamesi 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi ve yeni bir garanti almak ya da garantiyi uzatmak için prosedürü açıkladı.

Kararnameyi okuyun. (yalnızca Danca dilinde).

Aile birleşimi yapmış bir eş olarak geçici oturum için başvuru genellikle Danimarka’da yaşayan eş finansal bir garanti yatırmadıysa alınamaz. Bu gereklilik Aliens Act Bölüm 9 (1) (1) ve Bölüm 9 c (1)’de açıklanmıştır.

The Immigration Service, başvuranın finansal garantisi yenilenmediyse ya da yeni bir garanti verilmediyse geçici oturumu uzatmaz.

Geçici oturumun yenilenmesi için başvurulduğunda, ya finansal garantinin yenilendiğini ya da yeni garanti alındığının belgelendirmesi bulunmalıdır. Yenilenen/yeni garantiyi onaylayan başvuranın yerel meclisinden bir belge de ayrıca teslim edilmelidir.

Kişinin oturumunun sona erme tarihinden önce süresi geçen finansal garanti genellikle yenilenemez. Böyle durumlarda yeni bir finansal garantinin alınması gerekir.

  • Aile birleşimi ile bağlantılı olarak Aliens Act Bölüm 9 (1) (1) bağlamında verilen finansal garantiler beş yıllık bir süreye uzatılarak verilmelidir.
  • Aile birleşimi ile bağlantılı olarak Aliens Act Bölüm 9 c (1) bağlamında verilen finansal garantiler üç yıllık bir süreye uzatılarak verilmelidir.

Bir garantinin süresi geçerse, yeni bir garantinin tutarı 52,490.12 (2015 seviyesinde) Danimarka kronu olarak verilmelidir. Eğer bir garanti yenilenecekse, garantinin tutarı 52,490.12 (2015 seviyesinde) Danimarka kronuna yükseltilmelidir.

Yerel yetkililerin, kişinin garanti olarak yatırması gereken miktarı düşürmeye izni vardır. Böyle durumlarda, yeni/yenilenmiş garantinin tutarı öncekiyle aynı, düşürülmüş garanti olacaktır.

Teminat gerekliliği ya da finansal garantiyle ilgili sorularınız varsa lütfen başvuranın belediye meclisiyle iletişime geçin.

Başvuran ve başvuranın sponsorunun (destekleyicisinin) finansal garantiyi almak ile bağlantılı olarak yapılmış herhangi bir masrafı ödemekten sorumlu olduğunu lütfen unutmayın.

Konut gerekliliği

Genellikle, sizin ve eşinizin yeterli boyutlarda olan oturacak bir yerinizin olması gerekir. Bu, kendinize ait, kirada ya da ortak bir şekilde sahip olduğunuz yaşayacak bir yeriniz olması anlamına gelir. Eğer mülk kiralıksa, kira sözleşmesinin süresi sürekli ya da uzatma başvurusunun teslim tarihinden en az üç yıl ilerde olmalıdır. Bir daireyi devren kiralamak konut gerekliliğini karşılamaz. Bir odada iki kişiden fazlası yaşayamaz ya da alandaki toplam yaşayan sayısı kişi başına en az 20 metrekare olmalıdır.

Kendini geçindirebilme gerekliliği

Genellikle, sizi ve eşiniz finansal olarak kendinizi geçindirmelisiniz. Bu, ne sizin ne de eşinizin Active Social Policy ya da the Integration Act şartları altında herhangi bir sosyal yardım almayacağınız anlamına gelmektedir. En son oturma izninizi aldığınızdan beri herhangi bir sosyal yardım almıyor olmalısınız. Birleştirme yardımları (integrationsydelse), başlama yardımları (starthjælp), sosyal güvenlik (kontanthjælp) ve rehabilitasyon yardımı (revalideringsydelse) Active Social Policy Act (lov om aktiv socialpolitik) ya da the Integration Act (integrationsloven) şartları altında sosyal yardım örnekleridir. Önemli olan sosyal yardımın the Active Social Policy ya da the Integration Act şartları altında alınıp alınmadığıdır.

Öğrenci yardımları (SU), işsiz yardımı (dagpenge), hastalık izni (sygedagpenge) ve doğum izni (barselsdagpenge) ile birlikte konut yardımı (boligstøtte) Active Social Policy Act ve the Integration Act şartları altında verilmez. Bu sosyal yardımlardan aldıysanız oturma izninize bir etkisi olmayacaktır.

Destek ile direkt olarak ilgili olmayan az bir miktar istisnai yardım alınması, örneğin ulaşım için küçük miktarlar, oturma izninize etki etmez. Ödenek ya da maaşa denk olmayan yardımların oturma iznine etkisi yoktur.

Kendini geçindirme ve konut gerekliliklerinden muaf olma

Bazı durumlarda, konut ve kendini geçindirme gerekliliklerinden feragat edilebilir. Bu, the Immigration Service’in mecbur tutmadığı anlamına gelir. Gerekliliklerden muaf olmak için:

  • Eşinizin kendi ülkesinde kalamayan bir mülteci olması
  • Eşinizin önceki ilişkisinden 18 yaş altında bir çocuğun hayatında bulunması, ya da
  • Eşinizin ciddi sağlık sorunları olması

Şu anki oturma izninizi alırken konut ve kendini geçindirme gerekliliklerine mecbur bırakılmadıysanız, muafiyet hâlâ geçerlidir. Konut ve kendini geçindirme gerekliliklerinden feragat edildiyse, şu anki oturma izninizle birlikte the Immigration Service’ten gelen mektupta belirtilecektir. Dosyanızdaki gerekliliklerden muaf olmanızın nedenleri de mektupta ayrıca belirtilecektir.

Muafiyeti sağlayan nedenler değiştiyse, konut ve kendini geçindirme gerekliliklerini karşılamanız gerekebilir. Önceki ilişkisinden Danimarka’daki çocuğunun hayatında bulunan eşiniz nedeniyle gerekliliklerden muaf olduysanız, eşiniz artık çocuğunun hayatında değilse ya da çocuk 18 yaşına girdiyse gereklilikleri karşılamanız gerekecektir. Böyle durumlarda, muaf olduğunuz gereklilikleri otomatik olarak karşılamanız gerekir.

Gereklilikleri artık karşılamıyorsanız

Oturma izniniz, izninizin uzatılıp uzatılmayacağına karar verileceği zaman artık gereklilikleri karşılamıyorsanız genellikle uzatılmaz. Bu, oturma izninizin feshedileceği anlamına gelir. Oturma izinlerinin feshedilmesi hakkında daha fazla bilgi alın.

Süreç

Geçici bir oturma izni, eş ile oturma izni nedeniyle genellikle iki yıllık başlangıç sürecinden sonra üç yıllık süre için uzatılabilir ve daha sonra beş yıllık süreçlerde uzatılabilir.

Ancak, oturma izniniz geçici bir oturma iznine sahip Danimarka’da mülteci olan yabancı bir eş ile aile birleşimi nedeniyle verilmişse, oturma izniniz eşinizin oturma izninizin sona erme tarihinden ileriye uzatılamaz.

Lütfen unutmayın: Bir oturma izni pasaportunuzun sona erme tarihi geçmeden üç ay öncesine kadar uzatılabilir. Diğer bir deyişle, pasaportunuz sona erme tarihi 12 ay içindeyse, oturma izniniz yalnızca 9 aya kadar uzatılabilir. The Immigration Service geçici oturma izinlerini altı aydan az uzatmaz.

Oturma izninizin uzatılması için nasıl başvuracağınız hakkında daha fazla bilgi alın.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort