Aile Birleşimi Yapmış Çocuk İçin Oturma İzninin Uzatılması

Aile Birleşimi Yapmış Çocuk İçin Oturma İzninin Uzatılması

Aile birleşimi yapmış bir çocuk olarak geçici oturma izninizin uzatılması için, belirli ve devamlı gerekliliklerin hâlâ karşılanıyor olması gerekir.

Oturma izninin uzatılması için gereklilikler

Bir çocuğa aile birleşimi nedeniyle verilen geçici bir oturma izni genellikle aşağıdaki üç devamlı gereklilik ile sağlanır:

  • Çocuğun aile birleşimi yaptığı kişi çocukla birlikte Danimarka’da kalıyor olmalıdır (bu gereklilik tüm dosyalarda geçerlidir).
  • Çocuğun aile birleşimi yaptığı kişi kendine ait yeterli bir alana sahip olmalıdır (bu gereklilik bazı dosyalarda geçerlidir).
  • Çocuğun aile birleşimi yaptığı kişi Active Social Policy ya da the Integration Act şartları altında herhangi bir yardım almıyor olmalıdır (bu gereklilik bazı dosyalarda geçerlidir).

Eğer konut gerekliliği ve finansal olarak kendini geçindirebilme gerekliliği, çocuk şu anki oturma iznini aldığında yerine getirildiyse, o zaman aynı gereklilikler genellikle oturma izninin uzatılması için başvurulduğunda da geçerli olur.

Çocuğun oturma izninin devamlı gereklilikleri ve hangi gerekliliklerden muaf olunabileceği çocuk oturma iznini aldığında Immigration Service tarafından gönderilen mektupta listelenecektir.

Aile Birleşimi Yapmış Çocuk İçin Oturma İzninin Uzatılması
Aile Birleşimi Yapmış Çocuk İçin Oturma İzninin Uzatılması

Başvuran (çocuk) 18 yaşına girdiyse

18 yaşına girmiş çocukların aile birleşimi yaptıkları kişiyle (ebeveynle) yaşamalarına gerek yoktur. Ancak, çocuğun aile birleşimi yaptığı kişi (ebeveyn) hâlâ Danimarka’da yaşıyor olmalıdır.

Konut gerekliliği

Çocuğun aile birleşimi yaptığı kişinin (ebeveyn) kendine ait yeterli bir alanının olması gerekebilir. Bu, ebeveynin sahibi olduğu, kira ödediği ya da ortak sahip olduğu yaşayacak bir yer anlamına gelir. Eğer mülk kiralıksa, kira sözleşmesinin süresi sürekli ya da uzatma başvurusunun teslim tarihinden en az üç yıl ilerde olmalıdır, ya da kira sözleşmesi çocuk sürekli oturma izni alana kadar olan süreyi içermelidir. Bir daireyi devren kiralamak konut gerekliliğini karşılamaz. Bir odada iki kişiden fazlası yaşayamaz ya da alandaki toplam yaşayan sayısı kişi başına en az 20 metrekare olmalıdır.

Kendini geçindirebilme gerekliliği

Çocuğun aile birleşimi yaptığı ebeveynin çocuğu desteklemesi gerekebilir. Bu, ebeveynin Active Social Policy ya the Integration Actor şartları altında herhangi bir sosyal yardım almıyor olması anlamına gelir. Ebeveyn, çocuk son oturma iznini aldığından beri herhangi bir sosyal yardım almıyor olmalıdır. Birleştirme yardımları (integrationsydelse), başlama yardımları (starthjælp), sosyal güvenlik (kontanthjælp) ve rehabilitasyon yardımı (revalideringsydelse) Active Social Policy Act (lov om aktiv socialpolitik) ya da the Integration Act (integrationsloven) şartları altında sosyal yardım örnekleridir. Önemli olan sosyal yardımın the Active Social Policy ya da the Integration Act şartları altında alınıp alınmadığıdır.

Öğrenci yardımları (SU), işsiz yardımı (dagpenge), hastalık izni (sygedagpenge) ve doğum izni (barselsdagpenge) ile birlikte konut yardımı (boligstøtte) Active Social Policy Act ve the Integration Act şartları altında verilmez. Ebeveyn bu sosyal yardımlardan almışsa, bu çocuğun oturma iznini etkilemez.

Destek ile direkt olarak ilgili olmayan az bir miktar istisnai yardım alınması, örneğin ulaşım için küçük miktarlar, çocuğun oturma iznine etki etmez. Ödenek ya da maaşa denk olmayan yardımların oturma iznine etkisi yoktur.

Gereklilikleri artık karşılamıyorsanız

Bir çocuğun oturma izni genellikle izninin uzatılıp uzatılmayacağının kararı verildiğinde gereklilikleri artık karşılamıyorsa uzatılmaz. Bu, çocuğun oturma izninin feshedileceği anlamına gelir. Oturma izinlerinin feshedilmesi hakkında daha fazla bilgi alın.

Süreç

Çocuk, oturma iznini 18. yaş gününe kadar uzatabilir. Ancak, çocuğun oturma izni geçerliyse, ebeveyninin oturma izninin sona erme tarihi geçtiyse uzatılamaz.

Çocuk 18 yaşına geldiğinde, oturma izni üç yılda bir uzatılabilir. Ancak, eğer geçerliyse, ebeveyninin oturma izninin sona erme tarihi geçtiyse uzatılamaz.

Çocuk 18 yaşına girmiş olsa bile, oturma izninin uzatılması için başvurduğunda geçerli bir pasaportunun olmasına gerek yoktur.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort