15 Yaş Altındaki Çocuklar

15 Yaş Altındaki Çocuklar

Bu sayfadaki bilgilerin, esasların basitleştirilmiş ve düzenlenmiş hali olduğunu lütfen unutmayın. Esaslar ile ilgili şüpheye düşerseniz ya da esaslar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen the Danish Immigration Service ile iletişime geçin.

Ebeveynleri sürekli olarak Danimarka’da yaşayan 15 yaş altındaki başka milliyetten olan biri gerekli koşulların karşılanması şartıyla, aile birleşimi esasları altında oturma izni alabilir. Bu bölümde sıralanan temel gereklilikler ebeveynlerin ve çocukların uyarak yaşamaları gereken çeşitli gerekliliklerin kısa bir genel taslağıdır.

Yabancı ebeveynlerden olma bir çocuk Danimarka’da doğduysa ve en az bir ebeveyni Danimarka’da oturma iznine sahipse, bu gerekliliklerin karşılanmasına gerek yoktur. Yabancı ebeveynlerden olma Danimarka’da doğmuş çocuklar için oturma izni hakkında daha fazla bilgi alın.

15 Yaş Altındaki Çocuklar
15 Yaş Altındaki Çocuklar

Aile birleşiminde özel esaslar

Serbest dolaşımda Avrupa Birliği (EU) düzenlemeleri altında Danimarka’da ikamet eden Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı (EU/EEA)vatandaşları için özel esaslar geçerlidir.  Avrupa Birliği (EU) ve Nordik Vatandaşlar hakkında daha fazla bilgi alın.

Özel esaslar ayrıca, Danimarka’da yaşayan ebeveyn öğrenci olarak ya da çalışma için oturma izni aldıysa da geçerlidir. Öğrenciler ve çalışma hakkında daha fazla bilgi alın.

Aşağıda ebeveynler ve çocuklar tarafından karşılanması gereken gerekliliklerin kısa bir özeti bulunmaktadır.

Temel Gereklilikler

Aile birleşiminin açık olarak çocuğun çıkarının aksine olmaması kesin bir gerekliliktir. Çocuğun çıkarları hakkında daha fazla bilgi alın.

Bu gerekliliklerin karşılanması çocuğun aile birleşimi yapabilmesi için esastır.

Danimarka’daki Ebeveynin Gereklilikleri

Danimarka’da yaşayan ebeveyn (ya da eşi/partneri) ya:

  • Danimarka vatandaşı ya da başka bir Nordik ülke vatandaşı olmalı,
  • Aliens Act Bölüm 7 (1) ya da (2) ya da Bölüm 8 (mülteci ya da koruma durumu) bağlamında oturma izni olmalı,
  • Aliens Act Bölüm 7 (3) bağlamında uzatılmış bir oturma izni olmalı,
  • Sürekli yaşayan olmalı,  ya da
  • Belli bir noktada sürekli yaşayan olma ihtimali taşıyor olmalıdır.

Ek olarak, aşağıdaki iki madde Danimarka’da yaşayan ebeveyn için geçerlidir:

  • Danimarka’da yaşayan ebeveyn aile birleşimi yapacak çocuğun yalnız ya da ortak velayetine sahip olmalıdır.
  • Danimarka’da yaşayan ebeveyn ya da eşi aile birleşimi alınmasının en az 10 yıl öncesinden itibaren çocuk istismarı suçu işlememiş olmalıdır. Çocuklara karşı şiddet hakkında daha fazla bilgi alın.

Çocuğun Gereklilikleri

  • Başvurunun teslim edildiği tarihte çocuğun 15 yaşın altında olması gerekmektedir.
  • Aile birleşiminden sonra, çocuk ebeveynleriyle birlikte yaşamalıdır.
  • Çocuk, evlilik ya da beraber yaşama aracılığıyla kendi ailesini kurmamış olmalıdır.

Ek Gereklilikler

Belirli durumlarda:

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort