15 ve 18 Yaş Aralığındaki Çocuklar

15 ve 18 Yaş Aralığındaki Çocuklar

Danimarka’da çocuk olarak aile birleşimi yapılabilmesi için genellikle çocuğun 15 yaşından büyük olmaması bir gerekliliktir.

Çocuk 15 yaşına girmişse, yalnızca özel nedenler geçerliyse oturan bir ebeveyn ile birlikte aile birleşimi nedeniyle oturma izni alabilir. Bu; aile birliğinin değerlendirmelerini, çocuğun çıkarlarını ya da Danimarka’nın uluslararası yükümlülüklerine aykırı olup olmadığını içerir. Böyle durumlarda, The Danish Aliens Act bölüm 9c (1) şartları altında aile birleşimi yapmak mümkündür.

Özel nedenler olup olmadığı somut ve bireysel bir değerlendirmedir. Bu değerlendirmede üzerinde durulacaklar:

 • Çocuğun kendi ülkesinde ailesi olup olmadığı
 • Çocuğun kendi ülkesinde şimdiye kadar yaşadığı ailesiyle aile birleşimi için başvurup başvurmadığı
 • Çocuğun kendi ülkesinde kendi ebeveyniyle yaşayıp yaşamadığı ve o ebeveynin aile birleşimi nedeniyle Danimarka’da oturma izni alıp almadığı
 • Çocuğun kendi ülkesindeki ebeveynin ciddi bir hastalık ya da engel nedeniyle çocukla ilgilenemeyecek durumda olup olmadığı
 • Çocuğun kendi ülkesindeki ebeveyninden yetkililer tarafından alınma riski olup olmadığı
 • Danimarka’daki ebeveynin ciddi bir hastalık ya da engel geçirip geçirmediği öyle ki ebeveyn gerekli tedavi ve bakımı sağlayamadığı için insancıl açıdan ebeveyne kendi ülkelerinde yaşamalarının önerilmesinin imkânsız olması.
 • Danimarka’daki ebeveynin velayetin tamamına ya da yarısına ya da ziyaret hakkına ve Danimarka’da yaşayan çocukları ile düzenli iletişime sahip olup olmadığı
 • Danimarka’daki ebeveynin mülteci ya da koruma durumunda oturma iznine sahip olup olmadığı
15 ve 18 Yaş Aralığındaki Çocuklar
15 ve 18 Yaş Aralığındaki Çocuklar

Temel Gereklilikler

Aşağıdaki gerekliliklerin karşılanması 15 ve 18 yaş aralığındaki çocuğun aile birleşimi yapabilmesi için esastır.

 • Danimarka’da yaşayan ebeveyn Danimarka’da yasal olarak kalıyor olmalıdır.
 • Aile birleşimi çocuğun çıkarlarıyla zıt düşmemelidir. Çocuğun çıkarları hakkında daha fazla bilgi alın.
 • Danimarka’da yaşayan ebeveyn ya da eşinin/partnerinin karar öncesinin son 10 yılında 18 yaş altı bir çocuğa şiddet uygulama suçu işlememiş olması gerekmektedir. Çocuğa şiddet hakkında daha fazla bilgi alın.
 • Başvuru teslim tarihinde çocuk 18 yaşından küçük olmalıdır.
 • Aile birleşiminden sonra çocuk ebeveyniyle birlikte yaşamalıdır.
 • Çocuk, evlilik ya da beraber yaşama aracılığıyla kendi ailesini kurmamış olmalıdır.

 Ek Gereklilikler

Dosyanın dışında Danimarka’nın uluslararası yükümlülüklerinin oturma izni sonucunu doğurduğu yerde ek talepler olabilir.

 

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort