İnovasyon ve Test

Tasarım yöntemleri problem çözmeye yepyeni bir yaklaşım getiriyor ve her geçen gün daha çok bir inovasyon aracı olarak görülüyorlar.

Yarışta kalmak, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamada her zaman en önde olmak demek. Bugün müşteriler, bir ürüne estetikten çok daha fazla katkısı olan ve inovatif fonksiyon ya da sürdürülebilirlik gibi alanlara yoğunlaşan tasarım çözümleri talep ediyorlar.

Danimarka disiplinlerarası ortaklıkların gelenekselleştiği, hiyerarşisi olmayan bir toplum. Danimarkalıların yeni teknoloji ve çözümlere çok kolay adapte oldukları gerçeği Danimarka’yı yeni ürün ve çözümler için ideal test piyasası haline getiriyor.