KONT CHRISTIAN DITLEV FREDERIK REVENTLOW

Kont C.D.F Reventlow (1748-1827) ve kardeşi Johan Ludvig (1751-1801), 1784’deki darbenin önde gelen kahramanlarındandı.

Reventlow 1784 ve 1813 yılları arasında maliye bakanı olarak görev yaptı ve bakanlığı yurt içindeki iktisadi işler için yönetim ve mevzuat genel merkezi haline getirdi.

Kont C.D.F Reventlow ( Danimarkalı Tarihsel Kişiler )

Kont C.D.F Reventlow ( Danimarkalı Tarihsel Kişiler )

C.D.F Reventlow ortaya koyduğu yasalar ve idari uygulamalarla 19. ve 20. yüzyılda Danimarka halkı üzerinde oldukça büyük bir etki bıraktı. 1787 yılında mülkiyet hakkına ve 1788 yılında ise kabul edilenin feshine yönelik yasaları çıkaran Büyük Toprak Komisyonu’nun(1786) arkasındaki isim oldu.

18. yüzyılın sonunda çıkarılan tarımla ilgili mevzuatın da baş aktörüydü. Ayrıca 1793 tarihli devrim niteliğindeki Karayolları Yasasının ve ormanlar ve ağaçlık alanlar konusunda bütün Danimarka yasalarına hala temel oluşturan 1805 tarihli Orman Rezerv Yasasının da altında imzası bulunmaktadır.


Editor, Çeviren : Soner Çetin
Ege Üniversitesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık