Georg Brandes ( Danimarkalı Bilim Adamları )

Georg Brandes ( Danimarkalı Bilim Adamları )

Georg Brandes ( Danimarkalı Bilim Adamları )
1842-1927, eleştirmen, kültür yazarı, edebiyat ve kültür tarihçisi.

Onun edebi eleştirileri (Æsthetiske Studier (1868, Estetik Çalışmalar) ve Kritiker og Portraiter (1870, Eleştiriler ve Portreler)’in olduğu kitap şeklindeki eseri) ve Hovedstrømninger i det nittende Aarhundredes Litteratur (Ondokuzuncu Yüzyıl Edebiyatında Ana Akımlar) konusu üzerine 1871’den 1883’e kadar ( bazı kesintiler dahil) Kopenhag Üniversitesi’nde verdiği dersler ile Brandes, Danimarka’daki hem edebi eleştiri hem de edebiyat kavramını yenilemiştir.

Georg Brandes ( Danimarkalı Bilim Adamları )
Georg Brandes ( Danimarkalı Bilim Adamları )

O, dönemin toplumu ve kültüründeki derin değişiklikler ile yakından etkileşim içinde bulunmuş ve Det moderne Gennembruds Mænd (1883, Modern Buluşun Erkekleri)’de net olarak gördüğümüz üzere, genç edebiyat hususunda kendisini lider konuma yerleştirmiştir.

Belli bir ölçüye kadar, giderek problemleri tartışan gerçekçi ve ilerlemeci edebiyata olan esas ilgisi, “kültür kaynağı” olarak önemli bireylerin inancına bir yol göstermiştir. Bu durum kısmen, onun kendi edebiyat alanından kimilerinin ayrıldığı zaman ve resmi Danimarka’da karşılaştığı muhalefetin izlenimi altındayken oluşmuş, Berlin’de 1877-1883 yılında gönüllü olarak sürgün edildiğinde daha da geliştirilmiştir.

Tutumundaki bu değişiklik, onun Nietzsche’i keşfi ile aynı zamana denk gelmiş ve Goethe, Voltaire, Sezar ve diğerlerinin büyük yaşam öykülerini ortaya çıkarmıştır.

Kardeşi gibi gördüğü, tiyatro eleştirmeni, yazarı ve siyasetçi Edvard Brandes ve politikacı Viggo Hörup ile birlikte Georg Brandes, daha sonraları kültürel radikalizm olarak tanınan ve hala Danimarka’nın kültürel vizyonunun dikkat çekici bir özelliği olan Danimarka kültürel eğiliminin başlangıcını temsil etmiştir.

Hayatı boyunca, Georg Brandes bireysel ve politik özgürlüğe karşı olan güçlü bağlılığını korumaya devam etmiştir. Bunun bir etkisi de onun, Stuart Mill’in Kadınlar Konusunda adlı eserini çevirmeye ve ezilen halkların adına konuşmaya ikna olması olmuştur.

Georg Brandes, İskandinavya genelinde ve yine benzer şekilde Avrupa bölgesinde ön plana çıkan kültürel bir şahsiyet olmuştur.

Johan de Mylius, Gyldendal Leksikon

Editör, Çevirmen: Kübra YAVUZ
Ege Üniversitesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık

 

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort