Kraliyet’in Görev Ve Vazifeleri

Kraliyet’in Görev Ve Vazifeleri

Kraliyet’in Görev Ve Vazifeleri

Danimarka Krallığı meşruti bir monarşidir bu terim, kraliyetin siyasi yasalardan bağımsız olarak ülke üzerinde rol oynayamayacağı anlamına gelir. Kraliyet tüm yasaları onaylayıp imzalasa da, yasalar ancak Kabine Bakanı’nın onayıyla yürürlüğe girer.

Devlet Başkanı olarak Kraliçe yeni hükümetin oluşumuna katılır. Siyasi partilerin delegeleriyle müzakereye vardıktan sonra, Danimarka Meclisi’nde, Folketing’de en fazla sayıda koltuğa sahip olan parti liderine hükümeti oluşturma göreviyle meşgul olmasını rica eder, hükümet oluşturulduktan sonra hükümeti düzenler. Kraliçe aynı zamanda resmi olarak devletin başı olduğu için geçen yasaların Folketing tarafından onaylandığı ve yürürlüğe girdiği Danıştay’a başkanlık eder.

Royal-family580

Başbakan ve Dış İşleri Bakanı Kraliçe’yi güncel siyası gelişimler hakkında düzenli olarak bilgilendirirler. Kraliçe devletin yabancı görevlileri ile resmi konukları ağırlar ve devletler arası yurtdışı gezilerine çıkar. Ayrıca resmi olarak devlet memurlarının atanması ya da işten çıkarılmasıyla ilgilenir. Kraliçe’nin başlıca görevi Danimarka’yı yurtdışında temsil etmek ve ülkesinde odak noktası olmaktır. Onun dışında sergiler açmak için davetleri kabul etmek, yıldönümlerine katılmak, törenleri başlatmak gibi görevleri vardır. Yurtdışında ithalat şirketleriyle ilgili olan sergiler sıklıkla kraliyetin de katılımıyla geçekleşir.

Bunlara ek olarak, Kraliçe sık, sık vatandaşların özel bir sebep vasıtasıyla ülkelerinin Kraliçe’si ile baş başa birkaç dakika geçirebileceği halka açık görüşmelere katılır.

Knud JV Jespersen, Profesör, Dr.. Phil.

Editör, Çevirmen: Ecem Alpsoy
Hacettepe Üniversitesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort