Danimarka Coğrafyası – Danimarka Haritasına Genel Bir Bakış

Danimarka Coğrafyası – Danimarka Haritasına Genel Bir Bakış

Başkenti Kopenhag olan Danimarka birçok adaya ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın en büyük adası olarak kabul edilen Grönland bu ülkeye aittir. Yüzölçümü 43.092 m2 olan Danimarka adeta bir ada devleti konumundadır.

Danimarka Coğrafyası

Danimarka haritası gözlemlendiğinde büyük bölümünün Jylland yarımadasında olduğu gözlemlenir. Ülkenin güneyinde Almanya, doğusunda ise İsveç bulunmaktadır. Faroe, Fyn, Langeland, Bornholm, Falster, Lolland da bu ülkeye ait olan adalardır. Danimarka’nın büyük bölümü Jylland, nam-ı diğer Jutland yarımadasında konuşlanmıştır. Son derece girintili çıkıntılı olan yarımadanın doğu kıyılarında buzultaş ovaları bulunmaktadır. Ayrıca doğu kıyılarının açıklarında Syaelland, Lolland ve Büyük Fione gibi yüzlerce küçük ada bulunur.

danimarka-haritasi

Danimarka haritası bize burada birçok ırmağın da olduğunu işaret eder. Bunlardan en uzun olan akarsuyu 160 km ile Jutland’da bulunan Guden Irmağı’dır. Uzunlukları sırasıyla Stor, Skern, Odenja ve Sus nehirleri de öne çıkan ırmaklardandır. Toplamda 500 civarı adadan oluşan bu ülkenin en önemli geçim kaynağı balıkçılıktır. İklimi ılıman okyanus olup bol yağış almaktadır. Yer şekillerine baktığımızda çok sayıda düzlük görürüz.

Öyle ki ülkedeki en yüksek nokta 170 metredir. Yine bir diğer ada devleti olan İzlanda’nın da 1944’e dek Danimarka’ya ait olduğunu bilmekte de fayda var. Birçok körfez, boğaz, nehir ve denize ev sahipliği yapan ada devleti olan Danimarka deniz ticareti ile uğraşanların, balıkçıların sık sık uğradığı bir ülke konumundadır.

Written by Tora Toraman

Leave a comment

1xbet 1xbet giriş

1xbet giriş maltepe escort